Xây dựng Đảng
Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân có 123 cán bộ y bác sỹ, trong đó có 11 Thạc sỹ, Đảng bộ có 48 Đảng viên, 3 chi bộ. Xác định công tác tư tưởng là…
Đảng bộ Hưng Hà có 62 tổ chức cơ sở đảng. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Hưng Hà luôn…
Page 53 of 53