Xây dựng Đảng
      Sáng ngày 29/12, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng,…
       Sáng ngày 28/12, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 đối với tập thể và từng các nhân đồng chí…
     Chiều ngày 20 và ngày 21/12, BTV Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung…
       Sáng ngày 15/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm…
      Vụ xuân 2018, thị trấn Hưng Hà gieo cấy trên 200 ha bằng các giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao bằng phương thức mạ nền cứng và gieo thẳng, gieo…
Page 6 of 35