Xây dựng Đảng
Sáng ngày 24/3 tại Trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện Hưng Hà khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã tổ chức kỳ họp kỳ thứ XII. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Thường…
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 75 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016…
Sáng ngày 18/3, Hội liên hiệp phụ nữ xã Hồng An huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy…
Theo quy định của pháp luật, ngày 17/3/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà hiệp thương lần thứ 2 để thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu…
Thực hiện kế hoạch số 01 của đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Thái Bình, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy ngày 15/3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam…
Page 48 of 54