Xây dựng Đảng
          Trong 2 ngày 21 và 22/7/2016, HĐND huyện Hưng Hà khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2016 -2021 tại Trung tâm hội nghị của huyện. Đồng…
Ngày 18/7/2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy;…
Ngày 5/7, Hội đồng nhân dân xã Tiến Đức đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Đỗ Văn…
Ngày 5/7, Hội đồng nhân dân xã Hồng An đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Do triển khai thực…
HĐND xã Điệp Nông đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ…
Page 44 of 55