Xây dựng Đảng
Ngày 5/7, Hội đồng nhân dân xã Tiến Đức đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Đỗ Văn…
Ngày 5/7, Hội đồng nhân dân xã Hồng An đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Do triển khai thực…
HĐND xã Điệp Nông đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ…
Sáng ngày 4/7, HĐND xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng…
Sáng ngày 2/7, HĐND xã Tây Đô khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ thứ nhất. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên…
Page 42 of 53