Xây dựng Đảng
Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà luôn đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động, giành được những kết quả toàn diện trên các…
Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân có 123 cán bộ y bác sỹ, trong đó có 11 Thạc sỹ, Đảng bộ có 48 Đảng viên, 3 chi bộ. Xác định công tác tư tưởng là…
Đảng bộ Hưng Hà có 62 tổ chức cơ sở đảng. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Hưng Hà luôn…
Page 38 of 38