Xây dựng Đảng
      Sáng ngày 03/8,  Chi bộ Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ (2017- 2020). Đ/c Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên, Phó Chủ…
     Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 2/8 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc…
      Sáng ngày 31/7, HĐND thị trấn Hưng Hà họp kỳ thứ tư nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban…
      Chiều ngày 14-7, Đoàn giám sát Huyện ủy do đồng chí Bùi Xuân Phóng- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà làm trưởng đoàn đã làm việc…
     Sáng ngày 14/7/2017, đoàn giám sát Huyện ủy Hưng Hà do đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm trưởng đoàn…
Page 35 of 58