Xây dựng Đảng
      Vụ xuân 2018, thị trấn Hưng Hà gieo cấy trên 200 ha bằng các giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao bằng phương thức mạ nền cứng và gieo thẳng, gieo…
     Sáng ngày 14/12/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Bí…
     Sáng ngày 27/11/2017 tại xã Văn Cẩm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri với đại biểu cử tri 17 xã trong huyện Hưng Hà gồm: TT…
      Đại hội Chi bộ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2017, do vậy, Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành Công văn số 499 về việc…
       Sáng ngày 16/11, Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 4 quần chúng ưu tú.   Lễ kết nạp đảng…
Page 31 of 59