Xây dựng Đảng
Ngày 5/5, tại xã Duyên Hải các đồng chí ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 2 huyện Hưng Hà đã tham dự tiếp xúc với cử tri 17 xã…
Sáng 5/5, tại xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI…
Ngày 28/4, Ủy ban Bầu cử huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ…
Ngày 27/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sơ kết công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, hướng dẫn hoạt động giám sát…
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) xã là nhiệm vụ quan trọng, nhằm từng bước nâng cao năng lực tổ chức, điều hành các mặt hoạt động của Hội…
Page 30 of 38