Xây dựng Đảng
Sáng ngày 28/12/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành…
Hội nghị bồi dưỡng cập nhật thông tin cho cán bộ huyện và cơ sở Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị năm 2016, sáng ngày 21/12, Trung tâm bồi…
Ngày 30/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng kết, đánh giá công tác mặt trận năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của huyện…
Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 25/11/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức Hội…
Page 22 of 37