Xây dựng Đảng
    Sáng ngày 17/3, Hội cựu chiến binh xã Điệp Nông đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017,…
Sáng ngày 04/3, Hội Cựu chiến binh xã Minh Khai huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện…
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ các xã, thị trấn đã tập trung…
Sáng ngày 7/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Hà khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị, giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2017. Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh…
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường…
Page 21 of 40