Xây dựng Đảng
Tổ giúp việc của Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp triển khai nhiệm vụ. Featured
       Chiều ngày 16/7, Tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Vũ…
Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công  tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Featured
      Sáng ngày 10/7, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công  tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6…
Huyện ủy Hưng Hà  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Featured
     Chiều ngày 5/7, Huyện ủy Hưng Hà tô chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh…
      Sáng ngày 3/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III. Đồng chí Bùi Xuân Phóng -…
     Sáng ngày 20/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng  cập nhật kiến thức và thông tin thời…
Page 1 of 54