Xây dựng Đảng
      Sáng ngày 19/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức giờ học trải nghiệm, học tập, tìm hiểu các khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn cho…
Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và khoa giáo quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III Featured
      Sáng ngày 17/7, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và khoa giáo quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III. Đồng chí…
Tổ giúp việc của Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp triển khai nhiệm vụ. Featured
       Chiều ngày 16/7, Tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Vũ…
Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công  tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Featured
      Sáng ngày 10/7, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công  tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6…
Huyện ủy Hưng Hà  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Featured
     Chiều ngày 5/7, Huyện ủy Hưng Hà tô chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh…
Page 1 of 54