Thứ sáu, 11 Tháng 10 2019 11:06

      Chiều ngày 10/10, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và Khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư tưởng và công tác Khoa giáo quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị. Đồng chí; Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc khối Tư tưởng và khối Khoa giáo đã tới dự….

 

 Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và Khoa giáo quý III

      Quý III, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị trong khối làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội  trong nước và quốc tế, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị đã tuyên truyền, định hướng thông tin, tư tưởng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04, Công điện số 06 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp xử lý tái lấn chiếm , xử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường , hành lang an toàn giao thông đường bộ; hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa động viên các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường…

      Trong công tác Khoa giáo quý III, các khối đã bám sát kế hoạch công tac . Tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách , nâng cao chất lượng, hiệu quả, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; các Kết luận của Ban Bí thư TW và Nghị quyết của Tỉnh ủy về “ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị trong khối làm tốt công tác tuyên truyền , phổ biến kiến thức về khoa học, công nghệ , môi trường , chăm sóc, giáo dục và bảo bệ trẻ em; công tác y ế, dân số - KHHGĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của ngành, địa phương, đất nước…

     Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo công tác tư tưởng và khoa giáo quý III, đồng thời tham gia đóng góp một số ý kiến đề nghị: Huyện ủy – UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sử dụng tín dụng đen, xây dựng và bổ sung thiết chế trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho nhân dân địa phương trong việc đấu giá đất. Tăng cường phối hợp xử lý các trường hợp học sinh sử dụng xe máy khi tham gia giao thông. Tuyên truyền, vận động đẩy nhanh tiến độ cày lật đất những diện tích không trồng cây vụ đông.…

 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả về công tác tư tưởng, khoa giáo của các đơn vị trong khối đạt được trong Quý III năm 2019, đồng thời cũng chỉ ra một số những tồn tại, yếu kém trong công tác tư tưởng, khoa giáo của một số đơn vị, khối để nhìn nhận, đánh giá và rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp thu các kiến phát biểu của đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong 3 tháng cuối năm tập trung vào việc: Lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội hoàn thànhvà vượt mục tiêu đã đề ra, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, tập trung phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội, chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị cho công tác giao nhận quân vào đầu năm 2020. Tăng cường sựu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với việc ổn định dư luận, tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ cày lật đất. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ báo cáo viên tại cơ sở. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các vấn mắc ở cơ sở. Phát huy thế chủ động trong mặt trận tư tưởng, lên án những tư tưởng lệch lạc và nêu gương những gương điển hiển tiên tiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

 

Thứ sáu, 11 Tháng 10 2019 11:00

       Sáng ngày 11/10, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và thông tin thời sự dành cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên giảng dạy môn lịch sử, giáo dục công dân. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dự hội nghị….

 Các đại biểu dự hội nghị

Đ/c Trần Nguyên Hãn - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung tập huấn.

      Trong 1/2 ngày, học viên là cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên giảng dạy môn lịch sử, giáo dục công dân trong huyện đã được truyền đạt nôi dung kết luận số 51 ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục&Đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Nghe thông tin tình hình thời sự nổi bật và tình hình biển Đông thời gian gần đây…

       Nội dung lớp bồi dưỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, giáo dục công dân trong huyện nắm vững những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay đối với ngành Giáo dục & Đào tạo, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Đay là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong toàn ngành giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát triển năng lực quản lý, năng lực dạy học và vận dụng sáng tạo trong việc giảng dạy môn Lịch sử và môn giáo dục công dân trong trường học hiện nay. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo phù hợp với công tác giảng dạy./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 10 Tháng 10 2019 17:24

      Sáng ngày 10/10, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cũng lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã đi kiểm tra tại trang trại nuôi bò 3 B của gia đình anh Phạm Minh Ngọc – Thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai, Trang trại nuôi bò thương phẩm và bò sinh sản của gia đình ông Phạm Minh Luận – xã Tân Hòa.

      Tại những nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm của các hộ nông dân đã đầu tư kinh phí chăn nuôi  bò mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các đồng chí cũng thông tin về chủ trương phát triển đàn bò theo Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích của huyện trong mở rộng, phát triển đàn bò. Đồng thời động viên các trang trại tiếp tục đầu tư kinh phí mở rộng chuồng trại, cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc chăn nuôi, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, khử mùi không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và canh tác của nhân dân; chú trọng phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng./.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các trang trại bò trên địa bàn huyện.

 

Trúc Lành - Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ năm, 10 Tháng 10 2019 17:09

     Thực hiện Kế hoạch số 986 của Công an tỉnh Thái Bình về việc tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách năm 2019.  Sáng ngày 12/10, Công an huyện khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công an xã năm 2019.

 

 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng Phong trào Công an tỉnh Thái Bình phát biểu tại lớp tập huấn

 

 Lớp tập huấn nghiệp vụ công an xã năm 2019

 

 Đông đảo công  an viên, công an các xã, thị trấn tham dự lớp tập huấn

         Trong thời gian 2 ngày, trên 400 học viên là lực lượng công an viên, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được giảng viên Công an tỉnh Thái Bình truyền đạt nhiều nội dung trong đó tập trung vào các chuyên đề như:  Công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra tại cơ sở; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; công tác xử lý ban đầu và bảo vệ hiện trường đối với các vụ việc về an ninh trật tự và an toàn giao thông; các loại đối tượng cư trú tại cơ sở cần quản lý, giáo dục; những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy; Công an xã với công tác đảm bảo an ninh nông thôn…

        Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ Công an xã sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản, những quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức giải quyết các vấn đề nổi lên tại cơ sở… để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

 

 

 

Thứ tư, 09 Tháng 10 2019 15:34

       Sáng  ngày 10/10,Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Văn Cẩm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành  đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Văn Cẩm dự buổi làm việc…

 Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Văn Cẩm

         Từ đầu  nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Cẩm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 28,24%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 49,86%; Thương mại - dịch vụ 21,9%. Về xây dựng nông thôn mới: xã Văn Cẩm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các công trình xây dựng dang dở như: lò đốt rác, sân vận động trung tâm xã, hoàn thiện khu hành chính tập trung của xã, đồng thời khẩn trương quy hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất để đến năm 2020 hòan thành việc thanh toán các công trình đã xây dựng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Văn Cẩm đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6  và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

      Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Văn Cẩm đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập các tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo. Đã tiến hành rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời khái quát nhũng lợi thế, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Xã Văn Cẩm cần họp, thống nhất và điều chỉnh lại số liệu trong báo cáo. Các phòng, ngành của huyện hỗ trợ xã Văn Cẩm trong việc đánh giá lại tình hình của đại phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến những khó khăn trong quá trình tổ chức, vấn đề còn tồn tại và mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo địa phương  cần quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội. Đồng thời chỉ ra các giải pháp để thực hiện. Nhìn vào thực trạng của Văn Cẩm, về những lợi thế về vị trí đị lý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

        Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các phòng, ngành chuyên môn của huyện đặc biệt là các phòng liên quan đến kinh tế ngành giúp xã tính toán, điều chỉnh lại số liệu trong báo cáo để đánh giá tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của xã Văn Cẩm, trong đó vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều, vụ đông chưa phát triên, nông dân còn chưa thiết tha với đồng ruộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ lãnh đạo xã còn chưa cao. Chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu. Cạnh đó, đồng chí phê bình công tác phối kết hợp của một số phòng ngành, tổ công tác của huyện với xã Văn Cẩm. Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: xã Văn Cẩm cần kiện toàn lại văn kiện phục vụ Đại hội, phối hợp với Phòng thống kê, phòng tài chính kế hoạch chỉnh sửa và hoàn thiện lại báo cáo cho phù hợp. Đề nghị xã có báo cáo chi tiết về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị Đại hội báo cáo UBND huyện để cùng tháo gỡ khó khăn, giúp xã Văn Cẩm vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 09 Tháng 10 2019 07:54

       Do thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tiến Đức được đảm bảo ổn định, cuộc sống người dân yên bình, phát triển và là địa phương duy nhất trong tỉnh  có lực lượng Công an xã 2 năm liền (2017-2018) nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an; có được kết quả trên, Công an xã Tiến Đức đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng mô hình giáp ranh gồm 7 xã trong đó 5 xã thuộc huyện Hưng Hà và 2 xã thuộc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam; thành lập 66 tổ tự quản nhân dân, hầu hết các tổ hoạt động đều phát huy hiệu quả cao. Như mô hình tự quản không có ma túy của chi hội cựu chiến binh thôn Phú Vật; Mô hình tự quản về an toàn giao thông thủy nội địa tại khu vực thôn Nhật Tảo; mô hình đường, ngõ xóm an toàn thôn Tam Đường… Từ hoạt động của các mô hình tự quản, công tác phòng, chống tội phạm đã có những chuyển biến tích cực, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn được giải quyết, không để tích tụ, kéo dài gây mất đoàn kết trong nhân dân.

      Cùng với công an xã Tiến Đức, 68 năm qua, lực lượng Công an các xã, thị trấn luôn đồng hành và sát cánh cùng Công an huyện nỗ lực phấn đấu rèn luyện, nêu cao ý chí chiến đấu, không sợ va chạm, nguy hiểm, kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm đến cùng, giữ vững bình yên cuộc sống. Cạnh đó, lực lượng Công an xã, thị trấn trong huyện đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật, triển khai các hoạt động, phong trào thi đua gắn với cuộc vận động đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bằng những việc làm thiết thực cùng với sự nỗ lực của từng cá nhân, đội ngũ Công an xã đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công an các xã, thị trấn đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết hơn 200 vụ việc; lập hồ sơ đưa 30 đối tượng vi phạm pháp luật vào diện quản lý, giáo dục và giúp đỡ những người sau cai hoặc chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, vận động nhân dân giao nộp 13 khẩu súng; 08 viên đạn các loại; 05 vũ khí thô sơ; gần 6 kg pháo, que hương phát sáng; 13 kíp điện và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác quản lý hành chính; đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc thực hiện có hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội ở cơ sở góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

 Công an xã Đoan Hùng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

 

Công an xã Văn Lang ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

      Phát huy kết quả đạt được, lực lượng Công an xã trong huyện tiếp tục tham mưu với ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của xã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp và đối tượng nổi. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

 Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ ba, 08 Tháng 10 2019 17:09

      Sáng ngày 8/10/2019, Đoàn công tác của tỉnh do Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hưng Hà về tình hình xả thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tại cụm công nghiệp và làng nghề Phương La, xã Thái Phương. Dự cuộc họp còn có Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND -  UBND huyện; cùng thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan của huyện....

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đ/c Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

      Trên địa bàn xã Thái Phương có 102 doanh nghiệp và cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp xã Thái Phương, và làng nghề Phương La. Trong đó có một số doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất, hộ gia đình hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm xả nước thải trực tiếp ra sông Đồng Buộm, sông Tân Việt, sông Bút Mực, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Mặc dù UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chỉ đạo niêm phong toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với 06 doanh nghiệp; UBND huyện kiểm tra, giám sát việc chấp hành niêm phong máy móc thiết bị nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với các tổ chức, hộ gia đình nấu, giặt, tẩy nhuộm tại xã Thái Phương; song một số doanh nghiệp và hộ gia đình vẫn lén lút hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm vào ban đêm và vẫn xả nước thải ra môi trường. Để giải quyết triệt để vấn đề trên, UBND huyện đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có các biện pháp xử lý mạnh hơn, triệt để hơn; kiện toàn hồ sơ vi phạm các doanh nghiệp, hộ gia đình tại Cụm công nghiệp và Làng nghề Phương La. UBND huyện xây dựng phương án xử lý ô nhiễm nước sông khu vực xã Thái Phương. Về việc đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải, dự án đã hoàn thành và đã cho các doanh nghiệp đấu nối để vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả phân tích mẫu nước thải có một số chỉ tiêu cơ bản chưa đạt yêu cầu so với thông số đầu vào của dự án.

      Tại cuộc họp, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào việc vận hành nhà máy xử lý nước thải tại xã Thái Phương, các phương án xử lý nước thải. Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cần tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các gia đình ổn định, phát triển sản xuất; giữ nguyên số các doanh nghiệp và hộ gia đình đang sản xuất, không tiếp tục mở rộng số lượng các hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cấp công suất nhà máy xử lý nước thải. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thứ cấp và hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Tiếp tục đóng cửa các cơ sở vi phạm về môi trường; xử lý triệt để các vi phạm theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu vận hành nhà máy xử lý nước thải; xây dựng quy chế hoạt động, quản lý vận hành. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện xử lý ô nhiễm nước sông khu vực xã Thái Phương. UBND tỉnh cũng thống nhất thực hiện mô hình quản lý vận hành dự án bằng hình thức xã hội hóa mà huyện Hưng Hà đề xuất.

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ ba, 08 Tháng 10 2019 16:58

      Ngày 8/10, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm. Dự thảo lần 2 báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thủ trưởng phòng, ban, ngành liên quan dự hội nghị…..

 Toàn cảnh hội nghị

     9 tháng đầu năm tình hình kinh tế, xã hội huyện đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 11,02% so với cùng kỳ.. Trong đó sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 17,68%, thương mại dịch vụ tăng 7,16%.  Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo xã Hồng An, Hồng Minh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Tiến Đức, Liên Hiệp rà soát các tiêu chí nông thôn mơi theo Quyết định 09 của UBND tỉnh. Công tác quản lý tài chính, ngân sách đạt được kết quả tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 937 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

 Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI

         Về Nội dung Dự thảo lần 2 báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá tổng quát, nguyên nhân và kinh nghiệm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến: Phát triển nông nghiệp, nuôi cá lồng trên sông, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thu chi ngân sách; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các dự án đầu tư, quân sự quốc phòng địa phương, quản lý thu chi trong các trường học, chất lượng giáo dục, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,…

      Về dự thảo lần 2 báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI các đại biểu tham gia các ý kiến về các chỉ tiêu đại hội, cập nhật số liệu đảm bảo tính thời sự, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh tại 2 thị trấn…

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để hoàn thành các nhiệm vụ những tháng cuối năm. Về mục tiêu những tháng cuối năm đồng chí nhấn mạnh: Chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, thận trọng trong tái đàn. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu cần rà soát các địa phương để xây dựng lộ trình cụ thể, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xã Hồng Minh, Hồng An về đích nông thôn mới nâng cao. Sản xuất CN - TTCN tháo gỡ khó khăn ccho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đôn đốc chỉ đạo các địa phương thanh toán nợ xây dựng cơ bản, quyết toán những công trình giải phóng mặt bằng. Rà soát, thu hút đầu tư, kiên quyết loại bỏ những dự án chậm tiến độ. Quy hoạch chung 2 thị trấn. Trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, ngăn chặn xây dựng trái phép gây hệ lụy. Thực hiện đấu giá đất cần rà soát lại giá sàn, quản lý chặt quy trình, thủ tục trước khi đấu giá, minh bạch trong đấu giá đất.

       Về công tác văn hóa xã hội: Hoàn thành việc đặt tên đường, tên phố, đánh số nhà. Chỉ đạo thị trấn Hưng Hà trích kinh phí để chỉnh trang đô thị. Quản lý chặt chẽ các khoản thu chi trong trường học. Duy trì nề nếp tiếp công dân. Lĩnh vực quốc phòng an ninh: cần có kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày quốc phòng toàn dân, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường kỷ cương kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, chấn chỉnh xử lý nghiêm những trường hop vi phạm luật công chức, viên chức. Với những ý kiến tham gia tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện, phòng ngành liên quan bổ sung vào báo cáo.

      Về dự thảo lần 2 báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhân, đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên tổ giúp việc Tiểu Ban văn kiện Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí  cũng thống nhất về kết cấu, tiếp tục lược bỏ những số liệu không cần thiết. Cần rà soát những nghị quyết đã ban hành để đưa vào những phần phù hợp. Thống nhất về số liệu, và so sánh chỉ tiêu đại hội, đánh giá một số điểm sáng đối với từng lĩnh vực. Đề nghị các tiểu ban đưa ra những định hướng cho từng ngành, chuẩn bị lại báo cáo trình Thường trực Huyện ủy./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà