Thứ tư, 05 Tháng 12 2018 23:16

         Chiều ngày 5/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận và thống nhất một số nội dung. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã đến dự….

 Toàn cảnh Hội nghị

 Các đồng chí đại biểu dự hội nghị 

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

        Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018, dự kiến ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019. Cơ chế hỗ trợ các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng.

              Theo đó, các báo cáo nêu rõ, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của huyện duy trì tốc dộ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 15 nghìn 255 tỷ đồng trong đó: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, thủy sản 3 nghìn 523,8 tỷ đồng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 8 nghìn 816 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ trên 2900 tỷ đồng.  Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc sát sao xã Bắc Sơn hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu về đích trong năm 2018 và các địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chương trình nước sạch nông thôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 88,7 %. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nề nếp, có hiệu quả, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì. …

            Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, tham gia các ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề: Nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tếSản xuất nông nghiệp; mở rộng liên kết, bao tiêu nông sản cho nông dân, hỗ trợ sản xuất vụ xuân 2019, chăn nuôi thủy sản, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp thị trấn Hưng Nhân, thị trấn Hưng Hà, giải phóng mặt bằng tại những dự án  trọng điểm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh chăn nuôi,  xây dựng nông thôn mới, nước sạch và vệ sinh môi trường, nợ đọng xay dựng cơ bản. Đầu tư công, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập huyện…

                  Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

           Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của các đồng chí đại biểu. Đồng chí chỉ đạo: Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ các báo cáo để có những ý kiến đánh giá về kết quả đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng vào những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu: Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, Tài chính, Thống kê … tiếp thu các ý kiến của các địa biểu tham gia để hoàn thiện báo cáo trình HĐND huyện trong thời gian tới.

           Về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018: Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thu ngân sách có nhiều điểm sáng. Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng dứt điểm, đảm bảo đúng quy trình pháp luật. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là làm tốt công tác triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết nề nếp, hiệu quả.

           Tại hội nghị cấc đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong năm qua để mỗi cán bộ đề cao trach nhiệm, nêu cao tình thần làm việc.

         Về mục tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp năm 2019, đồng chí thống nhất với  những chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí nêu rõ những công việc cần tập trung: Về nông nghiệp: chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch nuôi cá lồng. Hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp thu các nguồn lực giải quyết nợ đọng nông thôn mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới, nhất là nợ đọng nông thôn mới. Rà soát, xây dựng lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới. Chỉ đạo một số xã nâng cao tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Trước quý 2 năm 2019 hoàn thành đánh số nhà, đường phố 2 thị trấn. Chỉnh trang vỉa hè, đường chiếu sáng.

        Về công tác quản lý môi trường, phòng chống thiên tai, quản lý ngân sách tập trung quản lý chặt chẽ nguồn đầu tư công. Chú ý đến các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người có công về nhà ở. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Triển khai đầy đủ các chế độ với gia đình chính sách, người có công. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ. Tiêp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tốt cáo của công dân. Đối thoại với nhân dân, giảm bớt khiếu kiện vượt cấp.

         Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Chú trọng thực hiện các biện pháp khơi dạy, đề cao trách nhiệm vai trò của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị nêu gương, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, đơn vị, xã, thị trấn, báo cáo kịp thời các vấn đề nảy sinh. Xây dựng quy định cụ thể vè chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy phụ trách ngành, địa phương, nâng cao hiệu quả công việc. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cao quan từ cấp huyện với cấp xã, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiểm điểm, nhắc nhở. Quản lý cán bộ và kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết trong xử lý cán bộ. Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp huyện đến cấp xã để điều chuyển công việc, nâng cao chất lượng cán bộ. Nâng cao ý thức cán bộ, hướng tới hiệu quả công việc. Chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới./.

 

Trúc Lành – Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 05 Tháng 12 2018 11:03

        Để nâng cao năng suất cây trồng trên đơn vị diện tích canh tác, xã Tân Lễ đã tuyên truyền, vận động nhân dân quy gọn vùng, đưa giống mới vào thâm canh. Vụ đông năm 2018, HTXDV nông nghiệp xã Tân Lễ phối hợp với Viện nghiên cứu ngô TW xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống ngô Thịnh Vượng 9999 diện tích 1 ha tại thôn Phú Hà với 10 hộ gia đình tham gia. Viện nghiên cứu ngô TW hỗ trợ 500 nghìn đồng/sào bao gồm: giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Giống ngô Thịnh Vượng 9999 là giống ngô mới, dễ trồng, chăm sóc ít và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.Hiện nay, cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. Sau 3 tháng trồng và chăm sóc sẽ cho thu hoạch, năng suất dự kiến 320kg/sào.

 Giống ngô Thịnh Vượng 9999 trong sản xuất vụ đông ở xã Tân lễ.

       Thời gian tới, xã Tân lễ phối hợp với Viện nghiên cứu ngô TW tổ chức hôi thảo đầu bờ giống ngô Thịnh Vượng 9999 để nhân dân nắm rõ quy trình trồng, chăm sóc và giá trị năng suất để nhân ra diện rộng trong những vụ sản xuất tiếp theo./.

 

Nguyễn Hương – Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Thứ tư, 05 Tháng 12 2018 11:01

Những ngày này, nông dân xã Tân Hòa tập trung thu hoạch diện tích cây vụ đông, giải phóng quỹ đất và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2019.

Xã Tân Hòa huy động máy cày lớn tập trung làm đất vụ xuân  2019.

Để sản xuất vụ xuân theo đúng lịch thời vụ, xã Tân Hòa đã triển khai kế hoạch cày lật đất. Thông báo cơ chế khen thưởng của UBND huyện đối với những thôn, làng có tiến độ cày lật đất nhanh, mục đích của việc để ải đối với sản xuất vụ xuân. Huy động trên 10 chiếc mày cày cỡ lớn, nhỏ tập trung làm đất, bảo đảm cho việc lấy nước đổ ải. Do vậy xã Tân Hòa đã cày lật đất được trên 20 ha những diện tích không trồng cây vụ đông tại các thôn: Me, Riệc…. Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện làm thủy lợi đông xuân. Tu sửa hệ thống cống, trạm bơm và nạo vét, giải phóng dòng chảy trên 1.000 m kênh mương 3, lắp 10 cái ống buy. HTXDVNN phối hợp với các đoàn, hội tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chủ động nguồn giống, phân bón phục vụ nhân dân sản xuất vụ xuân./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ ba, 04 Tháng 12 2018 08:09

         Qua công tác đấu tranh chuyên án trộm cắp đồ thờ, tiền công đức tại các nơi thờ tự trên địa bàn huyện. Ngày 28/11, Công an huyện Hưng Hà đã bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1990 và em trai là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1993, đều trú tại thôn Hợp Đoài, xã Hồng Lĩnh cùng các đối tượng Nguyễn Xuân Hậu, sinh năm 1998, trú tại thôn Bổng Thôn, xã Hòa Bình; Nguyễn Minh Đức, sinh năm 2003, trú tại thôn Vị Giang, xã Chí Hòa; Nguyễn Đức Quân, sinh năm 1999, trú tại thôn An Tiến, xã Chí Hòa. Đây là những đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tiền công đức, tài sản ở các nơi thờ tự. Quá trình đấu tranh mở rộng, vụ án Công an huyện đã điều tra làm rõ hành vi trộm cắp xe máy của các đối tượng tại thành phố Thái Bình và cướp giật 1 chiếc điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1983 ở thị trấn Vũ Thư. Ngoài phạm tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Sơn còn có hành vi tàng trữ trái phép 0,1183gam ma túy loại hêrôin. Tang vật mà lực lượng Công an huyện thu được của các đối tượng do thực hiện hành vi trộm cắp mà có gồm 3 xe máy, 1 tivi, 1 chiếc âm ly, 1 chiếc loa, 1 chuông, 2 điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan đến vụ án. Hiện nay, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiếp tục mở rộng điều tra để hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 Các đối tượng cùng tang vật trộm cắp trước cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện

  Hoàng Thủy - Văn Mạnh

 Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ hai, 03 Tháng 12 2018 09:25

         Trong 3 ngày 27, 28, 29/11/2018, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho nam thanh niên 35 xã, thị trấn tại 2 điểm khám UBND xã Thống Nhất và UBND xã Liên Hiệp. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy- HĐN- UBND Huyện đã đi chỉ đạo và kiểm tra công tác khám tuyển NVQS.

                  Các nam thanh niên huyện Hưng Hà tham gia khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2019 

         Qua 3 ngày khám tuyể, các xã – thị trấn đã thực hiện tốt kế hoạch của huyện. Các đồng chí trong hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn đã đưa nam thanh niên về địa điểm khámtuyển đảm bảo chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.  Hội đồng khám sức khỏe NVQS thuộc Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và Đa khoa Hưng Nhân  đã huy động các y bác sỹ có chuyên môn, kinh nghiệm trong khám tuyển để thực hiện đúng các bước theo quy định. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho việc  khám tuyển. Trong khám tuyển điều hành khoa học, đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định..  Toàn huyện đã có khoảng 65% số nam thanh niên trong diện nhập ngũ tham gia khám tuyển sức khỏe NVQS.

       Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019. Thời gian này, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động nam thanh  niên thực hiện Luật NVQS. Quản lý chặt chẽ các nam thanh niên đã đủ điều kiện sức khỏe thường xuyên có mặt tại địa phương để thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các gia đình gọi các thanh niên đang đi làm xa nhà chưa tham gia khám tuyển để về địa phương khám bổ sung, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình trốn tránh, không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự./.

 

Thu Uyên

 Đài TT- TH Hưng Hà

 

Thứ bảy, 01 Tháng 12 2018 22:50

        Với mục tiêu giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử. Do vậy, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Công an xã Tiến Đức triển khai thực hiện nghiêm túc. 

 Công an xã Tiến Đức kiểm tra các phiếu thu thập thông tin trước khi nộp về Công an huyện.

         Sau khi có kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện về thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Tiến Đứcđã tham mưu với UBND xã thành lập hai tổ công tác thu thập thông tin dân cư, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia và chỉ đạo các thôn đồng loạt triển khai thực hiện. Với phương châm: “Chính xác, nhanh gọn, kịp thời”, công an xã Tiến Đức đã phối hợp với công an huyện, các ban, ngành liên quan và các thôn tích cực tuyên truyền đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hướng dẫn công dân ghi phiếu thu thập thông tin dân cư. Việc triển khai thu thập thông tin về dân cư ở xã Tiến Đức được thực hiện tập trung tại nhà văn hóa các thôn. Do có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; Đến 20/11, xã Tiến Đức đã đạt  96% số phiếu cần thu thập để chuyển về Công an huyện.

        Việc triển khai thu thập dữ liệu thông tin dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân.

                                                                                         Hoàng Thủy

                                                                                       Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ bảy, 01 Tháng 12 2018 07:54

            Trong 2 ngày 29 và 30/11, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, trưởng phòng, ngành liên quan dự hội nghị….

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chủ trì hội nghị.

 Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

          Ngày 29/11, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018, dự kiến ngân sách  nhà nước và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

          Ngày 30/11, các đại biểu tiếp tục thảo luận và nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2018; Chương trình kiểm tra giám sát của BCH đảng bộ huyện năm 2019. Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy năm 2019. Báo cáo kết quả xuất bản lịch sử địa phương và cơ chế hỗ trợ xuất bản lịch sử địa phương giai đoạn 2018 - 2020. Công tác cán bộ và công tác đảng viên.

          Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và tham gia, đóng góp ý kiến về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, tình hình thu chi tài chính ngân sách, phát triển Công nghiệp – TTCN, xây dựng và tình hình an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn huyện, công tác kiểm tra, giám sát, chương trình làm việc của BCH Đảng bộ huyện và BTV Huyện ủy, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05, an ninh nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, biểu dương điển hình tiên tiến, chỉnh sửa câu từ hoàn thiện các báo cáo….

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu. Đồng chí yêu cầu  các phòng, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, chỉnh lý, số liệu chính xác, nêu rõ nguyên nhân, kết quả đạt được, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Đồng thời cập nhập các chủ trương, nguyên tắc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo chỉ đạo theo đúng định mức và đồng bộ. Văn phòng Huyện ủy và các ngành liên quan tổng hợp các ý kiến, chỉnh sửa báo cáo xong trước ngày 5/11 để thông qua BCH đảng bộ huyện./.

 

Trúc Lành - Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 10:40

Trong khi nông dân nhiều địa phương không mấy mặn mà với trồng cây vụ đông, thì ở xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà nhiều năm nay, trồng cây vụ đông là vụ cho thu nhập cao và là phong trào thi đua sôi nổi của nông dân nơi đây.

              Những năm trước, trồng cây vụ đông cho thu nhập cao nên năm nay, gia đình chị Vũ Thị Ngân Thôn Đinh xã Dân Chủ đã trồng tiếp tục mở rộng diện tích trồng dưa chuột xuất khẩu và bí đỏ, riêng cây dưa chuột xuất khẩu, gia đình chị thu hoạch cân cho công ty TNHH rau củ quả Hải Dương lãi 10 triệu đồng/sào.

 Chị Vũ Thị Ngân - Thôn Đinh xã Dân Chủ thu hoạch dưa chuột xuất khẩu

          Đối lập với mùa hanh khô là cánh đồng đang phủ ngút ngàn màu xanh của bí, của ngô, dưa chuột xuất khẩu, người nông dân trong xã đang nhanh tay chăm sóc cây vụ đông hứa hẹn một vụ đông cho thu nhập cao. Một số cây màu đã cho thu hoạch như: cây ngô ngọt nông dân thu lãi 5 triệu đồng/sào, ngô nếp 3 triệu đồng/sào, bí đỏ củ lạc sớm 2,2 triệu đồng/sào

 Nông dân thôn Đinh xã Dân Chủ chăm sóc cây bí đỏ củ lạc

           Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư đảng ủy xã Dân Chủ cho biết: Địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông. Nhưng để vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm, mang lại giá trị thu nhập cao, đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề về phát triển cây vụ đông, đưa cây, con, giống mới vào thâm canh. Đồng thời, giao cho HTX tìm kiếm đầu ra, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

          Giải bài toán “đầu ra cho nông sản”, HTX  Dân Chủ đã là cầu nối quan trọng thúc đẩy việc liên kết 4 nhà, cung cấp giống chất lượng và bao tiêu nông sản cho nông dân thông qua ký kết các hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân, góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm. Vụ đông năm nay, HTX Dân Chủ ký kết với công ty TNHH rau củ quả Hải Dương bao tiêu cây bí đỏ củ lạc, ngô ngọt xuất khẩu, dưa chuột bao tử xuất khẩu. Cây bí đỏ đang cho thu hoạch giá thu mua 4 - 5 nghìn đồng/kg, nông dân thu lãi hơn 2 triệu/sào, riêng cây ngô ngọt nông dân bán đầu vụ thu lãi 5 triệu đồng/sào.

          Có thể khẳng định hướng đi của xã Dân Chủ trong việc gắn kết người nông dân với đồng ruộng đó là HTX đã đồng hành cùng người nông dân giải bài toán đầu ra cho nông sản từ đó nông dân yên tâm lao động sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất, thửa ruộng của gia đình, vụ đông không còn cảnh "đất  lười" nữa .

          Bắt đất làm giàu là phương châm của người nông dân xã Dân Chủ nhưng để nông dân yên tâm canh tác và làm giàu trên chính thửa ruộng của mình thì vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc rất quan trọng trong tuyên truyền, vận động nông dân tiếp thu những cây con giống mới đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường. Đặc biệt, vai trò quan trọng của HTX dịch vụ nông nghiệp là cầu nối trong liên kết 4 nhà, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Mô hình mà xã Dân Chủ đang thực hiện cần được nhân ra diện rộng để mỗi tấc đất là một tấc vàng dưới bàn tay cần cù lao động của người nông dân./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà