Thứ năm, 08 Tháng 8 2019 14:59

      Sáng ngày 8/8, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Toàn cảnh hội nghị

 Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo Dự thảo báo cáo chính trị.

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV tại đại hội đai biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Theo đó, dự thảo báo cáo chính trị nêu chủ đề đại hội, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính tri xã hội; Bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Về Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng tiểu ban, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Phó trưởng tiểu ban

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về: tiêu đề đại hội, tổng hợp số liệu, mục tiêu, phương hướng, tiềm năng lợi thế của huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thành lập các đoàn kiểm tra…

 Đồng chí Vũ Kim cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Kim cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các tiểu ban cần tiếp thu các ý kiến để xây dựng lại báo cáo, bổ sung theo các Nghị quyết. Xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phải có căn cứ khoa học. Mỗi đồng chí trong thành viên tổ giúp việc tiếp tục tham gia ý kiến để đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị. Bám sát vào các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để xây dựng các chỉ tiêu đại hội. Biên tập lại để khớp số liệu. Bám sát khung hướng dẫn của các ngành để xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu. Phát huy vai trò của các thành viên tổ giúp việc trong ghi chép, tổng hợp các ý kiến phục vụ cho xây dựng báo cáo. Thường xuyên cập nhật số liệu để đảm bảo tính thời sự. Tiếp tục bám sát kế hoạch theo Nghị quyết 104 để xây dựng báo cáo chính trị…/.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 08 Tháng 8 2019 09:49

         Chiều ngày 7/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị cho ý kiến các giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẩu ở xã Hồng An. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các Đ/c Uỷ viên BTV Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện; Các Đ/c lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Hồng An đã tới dự….

 Các đại biểu dự hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Đường Khắc Thủy - Chủ tịch UBND xã Hồng An báo cáo kết quả kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã.

         Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xã đạt NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng An đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng hạ tầng hiện đại, môi trường sinh thái trong lành, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và mục đích của Chương trình mục tiêu Quốc gia về NTM, phát động các phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM", cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", triển khai các văn bản của tỉnh, huyện tới người dân thông qua các buổi họp xóm; tập trung nguồn lực, vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã Hồng An đã duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Nổi bật là sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để xã Hồng An sớm hoàn thiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

        Phát biểu tại hội nghị ,Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đề nghị các phòng, ngành của huyện rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu để hoàn thành đúng thời gian quy định; chủ động thiết lập hồ sơ; bám sát đánh giá kết quả các tiêu chí hàng tuần để báo cáo về UBND huyện; thực hiện quy hoạch khách quan, công khai, minh bạch; xem xét hỗ trợ hộ nghèo; các ngành chức năng tham mưu với UBND huyện về việc tu sửa Đền thờ Bác Hồ. Đồng thời, có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông w...

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành thuộc UBND huyện và xã Hồng An căn cứ vào các tiêu chí tập trung bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về xây dựng NTM kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí; phát động các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ xã Hồng An hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mới; huyện cũng rà soát lại cơ chế, chính sách cho xã Hồng An, tiếp tục cùng với xã xem xét nguồn đất và tăng cường xã hội hóa để giúp xã sớm về đích xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019.

 

 Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

         

 

Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 13:41

      Sáng ngày 7/8, UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện, Thủ trưởng một số phòng, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tới dự…..

 UBND huyện Hưng Hà họp nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong thời gian tới

      Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, xã- thị trấn phối hợp với cơ Chi cục Thuế huyện triển khai các giải pháp thu, tập trung đôn đốc khai thác nguồn thu trên địa bàn huyện, hạn chế tối đa nợ đọng tiền thuế, phí, lệ phí. Tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm do Chi cục Thuế quản lý trên 228 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh trên 37 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân trên 5 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên 160 triệu đồng, tiền thuê đất trên 4 tỷ đồng, lệ phí trước bạ trên 17 tỷ đồng, thu phí lệ phí gần 2 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất gần 162 tỷ đồng.

        Mục tiêu những tháng cuối năm, phấn đấu thu 164,08 tỷ đồng. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh 12 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 140 tỷ đồng...Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện chỉ đạo Chi cục Thuế triển khai, thực hiện nghiêm túc trong công tác quản lý thu ngân sách. Tuân thủ các quy trình quản lý thu thuế theo đúng chức năng của từng bộ phận. Duy trì, đôn đốc nợ thuế, lệ phí của doanh nghiêp, cá nhân kinh doanh. UBND xã- thị trấn thực hiện rà soát quản lý đất đai, phối hợp với Phòng Tài nguyên- Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất khai thác hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất từ đấu giá đất. Phòng Tài chính kế hoạch huyện phối hợp cung cấp danh mục công trình đầu tư trên địa bàn huyện, xã- thị trấn với cơ quan thuế. Phòng, ngành liên quan phối hợp với Chi cục Thuế cung cấp thông tin kiểm tra thuế, thu nợ thuế theo quy định.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

         Phát biểu tại cuộc họp, Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên môi trường huyện tham mưu với UBND huyện rà soát, tổng hợp tất cả trường hợp nợ tiền thuê đất. Các cơ quan chuyên môn phối hợp giao đất cho các trường hợp trúng đấu giá đất.  Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự trong các cuộc đấu giá đất đảm bảo công khai, minh bạch.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

        Phát biểu kết luận tại cuộc họp,  đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp rà soát lại các khu đất theo Quyết định 372 của UBND tỉnh Thái Bình và Nghị quyết 104 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các xã - thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong việc rà soát, tham mưu đề xuất với UBND huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Làm tốt công tác quản lý thu liên quan đến đất đai góp phần thực hiện thắng lợi công tác thu ngân sách năm 2019…./.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 10:57

       Chiều ngày 6/8, UBND huyện đã tổ chức họp nghe tiến độ, kết quả công tác giải phóng mặt bằng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện;  Nghe và cho ý kiến đề xuất công tác quản lý Khu lưu niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; Đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành liên quan đã tới dự….

 UBND huyện Hưng Hà họp nghe tiến độ, kết quả công tác giải phóng mặt bằng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện; Nghe và cho ý kiến đề xuất công tác quản lý Khu lưu niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện

     Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện. Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường, Thị trấn Hưng Hà hoàn thiện lại thủ tục, hồ sơ cưỡng chế bàn giao về Phòng Tài nguyên Môi trường, huyện chậm nhất đến hết ngày 9/8. Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản cưỡng chế, thu hồi diện tích để thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định….  

     Cũng tại cuộc họp, UBND huyện nghe và cho ý kiến đề xuất công tác quản lý Khu lưu niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện giao cho Trung tâm văn hóa huyện tiếp nhận việc quản lý trông coi tài sản, quản lý hoạt động của Khu Lưu niệm nhà Bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà....

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 10:48

     Chiều ngày 6/8, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2019. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị…

UBND huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2019

       Hiện nay, gần 11.000 ha lúa mùa của huyện sinh trưởng, phát triển tốt, lúa trà sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, trà muộn cuối đẻ nhánh. Dự kiến 3000 ha lúa mùa sẽ trỗ trước ngày 31/8. Tuy nhiên, qua điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên đồng ruộng đã xuất hiện 1 số đối tượng sâu bệnh như: Sâu cuốn lá nhỏ , mật độ 0,2- 0,3 con/ m2, cục bộ 1-2 con/m2 ở 1 số xã: Thái Phương, Thái Hưng, Tây Đô, Phúc Khánh, TT Hưng Hà..Sâu đục thân 2 chấm, mật độ trung bình 0,14 con/m2, cục bộ 0,4- 0,5 con/m2; Rầy các loại, mật độ trung bình 15-20 con/ m2, cục bộ 100- 150 con/m2; bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn. Để bải vệ an toàn cho lúa mùa, UBND huyện phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm cho toàn bộ diện tích lúa mùa, thời gian phòng trừ từ ngày 7-10/8/2019. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, phòng trừ 100% diện tích, đối với sâu đục thân 2 chấm, phun cho diện tích lúa trỗ trước ngày 31/8.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận chỉ đạo

        Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã- thị trấn tăng cường kiếm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh phòng trừ kịp thời. Tham mưu ra văn bản, cung ứng đủ thuốc phục vụ chiến dịch phòng trừ sâu bệnh, đồng thời phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Công trình thủy lợi huyện điều tiết nước phục vụ chiến dịch. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thành lập tổ công tác, phụ trách địa phương tuyên truyền, đôn đốc thực hiện chiến dịch. Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tăng thời lượng tuyên truyền, biểu dương những xã- thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh theo đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn, đồng thời phê bình những xã- thị trấn chưa thực hiện nghiêm chiến dịch phòng trừ sâu bệnh, để xảy ra tình trạng dùng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan gây ảnh hưởng đến chiến dịch và hiệu quả của chiến dịch….

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 14:11

      Sáng ngày 5/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 119 của Ban Chấp Hành  Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy;  Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn dự hội nghị….

                                                                                                  

 Các đại biểu dự hội nghị

       Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Quyết định số 952 của Huyện ủy Hưng Hà và danh sách đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 119 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên. Đối tượng kiểm tra  là các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy và một số Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Qua kiểm tra đánh giá đúng ưu điển, khuyết điểm, hạn chế, dấu hiệu vi phạm nếu có của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết 119. Kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Thời gian kiểm tra tại các tổ chức đảng hoàn thành trong tháng 8/2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 119, các đảng bộ, chi bộ cần thực hiện nghiêm túc. Cùng với thực hiện công tác kiểm tra theo nghị quyết 119 Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm. Trước mắt tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề, làng nghề; gắn với du lịch văn hóa tâm linh. Chủ động phòng chống thiên tai. Tiếp tục thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quản lý chặt chẽ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Các đảng bộ, chi bộ cần thực hiện nghiêm túc quy định về công tác kiểm tra giám sát; tác động của việc phân công công tác cho đảng viên. Đây là dịp để sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28 về sàng lọc đảng viên. Đồng thời, hệ thống lại các văn bản triển khai, hướng dẫn, quản lý, phân công công tác cho đảng viên, phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên. Từ đó làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Bám sát vào Nghị quyết và đề cương gợi ý, tình hình thực tiễn để cho ý kiến kiến nghị, tập hợp ý kiến để thực hiện hiệu quả Nghị quyết119. Nêu cao vai trò, trách nhiệm vủa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Gắn thực hiện Nghị quyết 119 với chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi kiểm tra báo cáo Thường vụ Huyện ủy theo quy định....../.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 02 Tháng 8 2019 19:38

      Chiều ngày 2/8;  Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Ủy viên Ban Thường Vụ huyện ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Đài truyền thanh xã Canh Tân, Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân và nhà máy nước sạch Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra công tác tuyên truyền phòng chống bão số 3 tại Đài truyền thanh xã Canh Tân

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó chủ tịch HĐND huyện cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại trường THCS và Tiểu học xã Canh Tân

          Sau khi kiểm tra chỉ đạo các địa phương Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các xã theo dõi diễn biến chặt chẽ của cơn bão, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động theo phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức ứng trực theo quy định, thực hiện nghiêm các công điện của tỉnh và huyện, nắm chắc tình hình địa bàn đặc biệt là ở các khu vực xung yếu, các vị trí úng lụt, các hộ dân ngoài khu vực đê và các khu vực chăn nuôi, tập trung chỉ đạo các bộ phận các xã, thị trấn tăng cường lực lượng ứng trực theo quy định, phân vai rõ trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống cơn bão số 3. Có phương án xử lý khẩn cấp khi có mưa lớn xẩy ra, đồng thời đề xuất kịp thời các vật tư, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống bão. Về công tác tuyên truyền đối với đài truyền thanh các xã cần tập trung cao việc tiếp âm các cấp, đặc biệt là bám sát công điện của tỉnh và huyện thực hiện nghiêm trông công tác tuyên truyền bão số 3 sao cho nhân dân không chủ quan lơ là, không hoang mang, phải coi đây là nhiệm vụ chính trí sâu rộng cần thiết cho việc tuyên truyền có sức ảnh hưởng lớn tới mọi người dân. Đối với trường học cần gia cố, chằng trống cẩn thận các cửa phòng học, các công trình đang thi công, có trách nhiệm bảo vệ tài sản trong trường học sao cho khoa học, có hiệu quả tránh việc chủ quan dẫn tới trường hợp xẩy ra không đáng có khi có bão và thực hiện trực nghiêm túc lịch trực. Đối với bệnh viện cần làm tôt công tác phòng chống và chuẩn bị mọi trang thiết bị cần thiết, vật tư, trang thiết bị y tế, số lượng thuộc dự phòng, xe cứu thương... Thường xuyên quan tâm tới các bệnh nhân đang điều trị hơn ngày thường, động viên người bệnh ổn định dưỡng bệnh nhanh chóng bình phục để ổn định cuộc sống, thực hiện nghiêm lịch trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân. Nhà máy nước sạch Hưng Hà cần kiểm tra các ống trục dẫn cấp nước và chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết khi xẩy ra sự cố, nhất là mưa lớn xẩy ra khi có bão vào gây hư hỏng đường ống trục dẫn vào khu dân cư./.

 

Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 02 Tháng 8 2019 14:53

        Trước diễn biến phức tạp của bão số 3. Sáng ngày 2/8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh do Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại xã Hồng Minh, Độc Lập và Trạm bơm Minh Tân. Cùng đi với các đoàn còn có: Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đồng chí Vũ Ngọc Khiếu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; cùng thủ trưởng một số sở ngành của tỉnh, phòng, ban, ngành liên quan của huyện….

 Đ/c Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện Hưng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Trạm bơn Minh Tân, xã Minh Tân

 Các đồng chí lãnh đạo Huyện Hưng Hà cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại xã Hồng Minh và Độc Lập

      Tại các điểm kiểm tra, Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy  cùng các đồng chí lãnh đạo trong đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo tình hình công tác phòng chống bão số 3 của các địa phương. Đồng thời chỉ đạo các xã ,thị trấn, đơn vị, các ngành chức năng cần theo dõi sát tình hình, diễn biến của bão để kịp thời ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là ở các khu vực xung yếu, các công trình đang thi công; bố trí tối đa lực lượng, thực hiện phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường lực lượng tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Riêng đối với khu vực trạm bơm Minh Tân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện yêu cầu cán bộ, công nhân viên của trạm thực hiện nghiêm túc việc túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án vận hành tiêu úng khi có lệnh. Đối với công trình đang thi công, nhà thầu cần phối hợp với địa phương kiểm tra biện pháp thi công công trình đảo bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản.

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà