Thứ bảy, 23 Tháng 11 2019 22:33

      Sáng ngày 23/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã- thị trấn trong huyện đã tổ chức sơ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2020. Thượng tá Ngô Quang Khởi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thủ trưởng một số phòng, ngành đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác sơ khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại các xã- thị trấn trong huyện….

       Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, nắm chắc quân số, tuyên truyền vận động kịp thời và chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang thiết bị y tế nên công tác sơ  tuyển sức khoẻ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức thực hiện khá tốt, đúng quy trình và thời gian quy định, thanh niên tham gia sơ khám tuyển đều có sức khỏe, trình độ học vấn và phẩm chất chính trị tốt. Những ngày tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động luật nghĩa vụ quân sự, nắm chắc số nam thanh niên còn vắng mặt chưa tham gia sơ khám tuyển để kết hợp cùng gia đình vận động về địa phương thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn đã đủ điều kiện sức khoẻ sau sơ tuyển để tham gia khám tuyển tại huyện dự kiến vào ngày 26/11 sắp tới.

 Thượng tá Ngô Quang Khởi - Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; Đ/c  Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác sơ khám NVQS tại xã Hồng An.

  xã Liên Hiệp Sơ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên

xã Tân Tiến tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên

 

Bùi Thủy - Hoàng Thủy - Thanh Điệp.

Đài TT - TH Hưng Hà.

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 15:22

      Sáng ngày 22/11/2019, UBND huyện Hưng Hà họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan của huyện đã tới dự….

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp

      Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020; Các tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX. Đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, điều chỉnh một số nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – TTCN, xây dựng Nông thôn mới; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019…..

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo: Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng các phòng ngành liên quan tiếp thu ý kiến, tổng hợp để bổ sung, chỉnh lý chính xác; nêu rõ nguyên nhân, kết quả, đánh giá phân tích rõ ràng hơn nữa để trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Các Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các phòng, ngành tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo. Rà soát lại các dự thảo báo cáo điều chỉnh về một số nội dung trong phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và dự kiến dự toán ngân sách năm 2020….

 

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà  

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 15:06

       Sáng ngày 22/11, Đảng bộ xã Độc Lập đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Bùi Xuân Phóng - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tới dự.

 Các đại biểu dự hội nghị.

 Đ/c Bùi Xuân Phóng - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao huy hiệu cho các đảng viên 55 tuổi đảng.

 Đ/c Bùi Xuân Phóng - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại buổi lễ

Đ/c Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Độc Lập triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Tại hội nghị, Đảng bộ xã Độc Lập đã trao huy hiệu 55, 40, 30 năm tuổi đảng cho 7 đồng chí đảng viên. Việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của đảng viên. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò người đảng viên cống hiến sức lực và trí lực theo khả năng của mình để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch - vững mạnh.

        Sau lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã Độc Lập đã triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung đại hội Đảng bộ xã gồm các nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với các chi bộ cơ sở bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Kế hoạch cũng hướng dẫn chi tiết công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thực hiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội; xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội w...

        Theo đó, văn kiện đại hội của Đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – An ninh. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố có đức, có tài, có uy tín, tập trung phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng trong thời gian tới.

 

     

           Hoàng Thủy

         Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 14:45

         Xác định cày ải và phơi đất là một giải pháp kỹ thuật ưu việt đem lại nhiều lợi ích. Ngoài việc cải tạo hệ vi sinh vật trong đất, tăng cường lượng ôxi trong đất còn có tác dụng giải phóng chất khí độc có hại cho cây trồng. Mặt khác cày ải còn có tác dụng diệt được cỏ dại và mầm mống sâu bệnh tồn dư từ vụ mùa chuyển sang vụ xuân. Do vậy, xã Canh Tân đã triển khai kế hoạch làm đất để ải tới các thôn làng. Phân chia từng cánh đồng, huy động các chủ máy cày tập trung cầy lật đất những diện tích không trồng cây vụ đông. Đối với diện tích trồng cây vụ đông thì thu hoạch cây vụ đông đến đâu tiến hành làm đất ngay đến đó. Đến ngày 21/11, xã Canh Tân đã cầy lật đất được trên 30 ha những diện tích không trông cây vụ đông tại các thôn: Đào Thành, Lưu Xá Đông.... Cùng với công tác làm đất, xã Canh Tân tiến hành làm thủy lợi đông xuân 2019 – 2020. Huy động máy móc, phương tiện và nhân dân 6 thôn làng ra quân đào đắp, nạo vét và dọn cỏ trên các tuyên kênh mương, khơi thông dòng chảy tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2020./.

 

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 13:59

        Rời quân ngũ trở về quê hương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến ở thôn Vũ thôn, xã Cộng Hòa luôn phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ gương mẫu, nhiệt tình tham gia công tác Hội mà còn là điển hình làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi cá.

 

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến - thôn Vũ thôn, xã Cộng Hòa thu hoạch cam

       Sau những năm được rèn luyện trong quân đội, trở về địa phương, CCB Nguyễn Văn Chiến đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Mặc dù chăm chỉ lao động song thu nhập của gia đình với mấy sào ruộng và chăn nuôi lợn vẫn không đủ để trang trải cuộc sống. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến trăn trở phải làm nghề gì cho phù hợp với điều kiện gia đình và mang lại thu nhập cao. Bằng ý chí, nghị lực của người lính và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Chiến đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức thâm canh từ cấy lúa sang trồng cây ăn quả kết hợp nuôi cá

      Nắm bắt chủ trương của xã về tích tụ ruộng đất, chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất các mô hình kinh tế có giá trị cao, năm 2012 CCB Nguyễn Văn Chiến đã mạnh dạn dồn đổi 3,3 mẫu đât canh tác lúa cấy kém hiệu quả của 3 hộ gia đình liền kề tại cánh đồng thôn Vũ thôn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả như: Cam Vinh, Đường Canh, Thanh long ruột đỏ... Ban đầu, khi mới bắt tay vào làm, ông Chiến đã cất công đi tham quan nhiều nơi để học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cam Vinh, cam đường canh của những người làm trước rồi tìm mua giống của Học viện nông nghiệp Việt Nam về trồng. Ông cũng dành thời gian tìm hiểu nhu cầu của thị trường, nghiên cứu, học hỏi từ các loại sách, báo, tivi có liên quan về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cam sai quả, ngon ngọt… Vừa làm vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cùng với sự cần cù, chịu khó nên các loại cây do CCB Nguyễn Văn Chiến trồng và chăm sóc đều sinh trưởng, phát triển tốt. Đến thời điểm này, vườn cây của ông có trên 700 gốc cam Vinh, trên 100 cây cam đường canh, hàng trăm gốc chuối tây, bưởi các loại.., Ngoài trồng cây ăn quả, ông Chiến còn có 1,3 mẫu ao chủ yếu nuôi thả các loại cá trắm, trôi, chép, mỗi năm thu hoạch vài tấn cá thương phẩm. Đến vụ thu hoạch, thương lái tự tìm đến nhà thu mua, trừ chi phí, mô hình của gia đình mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

     Với những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trinh canh tác cây cam Vinh, cam đường canh có hiệu quả, CCB Nguyễn Văn chiến đã tích cực chia sẻ, hướng dẫn cho những hội viên, nông dân trong xã có nhu cầu phát triển kinh tế từ mô hình trồng cây ăn quả. Không chỉ làm kinh tế giỏi,CCB Nguyễn Văn Chiến luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, bà con nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bởi vậy, CCB Nguyễn Văn Chiến luôn được đồng đội và nhân dân yêu mến, tin tưởng./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 11:12

      Sáng ngày 21/11, tại xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình tổng kết mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết năm 2019.

 Hội nghị tổng kết mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết năm 2019 tại xã Hùng Dũng

 Các đại biểu dự hội nghị

 Mô hình nuôi thỏ theo quy mô an toàn sinh học theo chuỗi liên kết của gia đình anh Phan Thanh Tỉnh, thôn Trung Đẳng, xã Hùng Dũng

        Tháng 5/2019, Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Bình đã xây dựng mô hình giống thỏ New Zealand với quy mô 50 con sinh  sản, trên 210 con thỏ nuôi lứa 1 tại gia trại của anh Phan Thanh Tỉnh – thôn Trung Đẳng xã Hùng Dũng theo hướng an toàn sinh học. Kết quả đánh giá mô hình: Tỷ lệ phối giống đạt trên 95 %, cao hơn yêu cầu của chương trình là trên 90%. Tỷ lệ phối giống có chửa đạt 100%, số con cai sữa trung bình/ổ đạt 6,5 con. Tỷ lệ nuôi sống trung bình đạt trên 98%, trọng lượng bình quân khi xuất bán 2,35 kg/con. Tiêm phòng đầy đủ các bệnh tiêu chảy, cầu trùng, nấm ghẻ. Hoạch toán kinh tế cho thỏ ở lứa 1 thu lãi trên 40 triệu đồng. Cao hơn 4,5 triệu đồng  so với mô hình nuôi thỏ gia đình tự nuôi. Trung tâm liên kết với HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ chăn nuôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người chăn nuôi.

      Thông qua mô hình nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi nhằm phổ biến, nhân rộng và hình thành vùng chăn nuôi thỏ giống, thỏ thịt, từng bước tạo sản phẩm thịt thỏ chất lượng. Xây dựng mối liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất phát triển chăn nuôi thỏ tại Hưng Hà bền vững. Đồng thời, hướng người chăn nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, chăn nuôi an toàn sinh học hạn chế dịch bệnh và phát triển chăn nuôi thỏ thành vùng, theo chuỗi để phong phú sản phẩm, phòng chống rủi ra trong chăn nuôi./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 10:57

       Sáng ngày 21/11, Hội nông dân huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng chống lao năm 2019.

 Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Đ/c Nguyễn Hoàng Thái- Trưởng ban Kinh tế xã hội, Hội nông dân tỉnh giải đáp một số thắc mắc của đại biểu về bệnh lao.

        Những năm gần đây, số bệnh nhân lao trên địa bàn huyện ngày càng có chiều hướng gia tăng. Từ ngày 1/1/2019 đến 20/11/2019, toàn huyện có 128 người mắc bệnh lao tại 35 xã thị trấn. Đa số bệnh nhân lao đều cảm thấy mặc cảm, tự ti và ngại va chạm tiếp xúc với xã hội. Để giúp hội viên nông dân các xã thị trấn hiểu rõ hơn về căn bệnh này, góp phần chung tay phòng chống bệnh lao, thời gian qua các cấp hội nông dân trong huyện đã tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của người dân về tác hại của bệnh lao và cách phòng, chống bệnh lao lây lan trong cộng đồng; sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức xã hội để công tác phòng, chống lao đạt mục tiêu đề ra. Kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động chống bệnh lao, tuyên truyền cho mọi người biết về sự nguy hại của bệnh lao; giảm mặc cảm, kỳ thị với người mắc bệnh lao; chủ động tiếp cận sử dụng tốt nhất dịch vụ phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Đồng thời hội nông dân các xã thị trấn thường xuyên thăm hỏi, động viên các bệnh nhân mắc bệnh tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, giảm mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

     Qua tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân đã được trang bị kiến thức hữu ích về công tác phòng chống lao, góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lao tại địa phương trong thời gian tới.

 

Thanh Điệp.

Đài TT - TH Hưng Hà.

Thứ năm, 21 Tháng 11 2019 15:57

     Nhằm đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Cộng Hòa luôn chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi. Trong quá trình thực hiện, xã Cộng Hòa chỉ đạo các thôn, làng quán triệt nội dung tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đồn điền đổi thửa, quy gọn vùng sản xuất. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước cho việc cứng hóa kênh mương, xã Cộng Hòa đã đăng ký tiếp nhận xi măng hỗ trợ theo quyết định 19 của UBND Tỉnh, vận động nhân dân hiến đất nông nghiệp để mở rộng và bê tông hóa hệ thống thủy lợi, kệnh mương nôi đồng. Đến nay, hệ thống thủy lợi cơ bản đã được cứng hóa theo chuẩn nông thôn mới đáp ứng công tác lấy nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp. 

 Cứng hóa hệ thống máng cấp 2 tại thôn Ngô Quyền, xã Cộng Hòa

      Để giữ vững tiểu mục thủy lợi theo bộ tiêu chí mới, xã Cộng Hòa đã giao HTXDV nông nghiệp và tổ thủy nông các thôn, làng thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi và tiếp tục nâng cấp hệ thống kênh mương tại các xứ đồng. Trong chiến dịch làm thủy lợi đông xuẩn năm 2019, HTXDV nông nghiệp xã Cộng Hòa đã trích kinh phí thủy lợi để cứng hóa và đưa vào sử dụng 200m máng cấp 1, trên 400m máng cấp 2 và xây 2 cống mới tại các thôn Ngô Quyền, Trung Thành, Hùng tiến…/.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà