Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019 16:07

        Sáng ngày 27/9,Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy xã Minh Tân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Vũ Kim Cứ  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Minh Tân đã tới dự…

 Các đại biểu dự buổi làm việc.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Trịnh Ngọc Hiến - Bí thư Đảng bộ xã Minh Tân báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết và Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo xã Minh Tân báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Minh Tân đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về Quốc phòng, An ninh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được nâng lên, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước ổn định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,5%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 16,15%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 68,57 %; Thương mại - dịch vụ 15,28%. Về xây dựng nông thôn mới: Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2015, xã Minh Tân đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiểu mục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Minh Tân đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Minh Tân đã kết nạp 18 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 278 đồng chí, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

     Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Minh Tân đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo và tổng kết 2 tiểu ban, tiến hành rà soát chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

     Cũng tại buổi làm việc, xã Minh Tân đã nêu ra một số đề xuất, kiến nghị đối với huyện như vấn đề đất đai; phần mộ của dòng họ Phạm liên quan đến giáo xứ Phú Lạc; việc xả nước thải của các doanh nghiệp ở xã Thái Phương xuống xã Minh Tân; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

      Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Minh Tân tiếp tục đổi mới việc quán triệt, tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường công tác nắm tình hình và định hướng dư luận trong Đảng và nhân dân gắn với đẩy mạnh việc ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại các chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; Phối hợp với các Phòng, ban ngành của huyện có biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, chất lượng phục vụ đại hội Đảng bộ xã và các Chi bộ theo đúng trình tự, quy định.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả Đảng ủy - UBND xã đạt được. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Minh Tân cần bám sát Chỉ thị số 35, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện, nhất là kế hoạch 104 của Huyện ủy về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 -2025; Xây dựng báo cáo chính trị và chuẩn bị công tác nhân sự đảm bảo chất lượng, cơ cấu phục vụ đại hội; Chủ động rà soát những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc tại địa phương để giải quyết kịp thời. Cạnh đó, xã cũng tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, khai thác mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân; Giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại của công dân. Phối hợp với các Phòng, ngành liên quan của huyện tham mưu cho UBND huyện xử lý những vấn đề còn tồn tại về đất đai ở thôn theo quy định của pháp luật. Tổ chức hòa giải và chủ động nắm tình hình giữa dòng họ Phạm với Giáo xứ Phú Lạc. Việc xả nước thải của các doanh nghiệp ở xã Thái Phương ra môi trường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các ý kiến chỉ đạo của huyện, của tỉnh và phối hợp với các ngành của huyện tiếp tục giải quyết các vấn đề theo trình rự của pháp luật. Đồng thời, xã Minh Tân cũng có giải pháp khắc phục những tồn tại đã nêu và đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra..../.

                                            

                                  Hoàng Thủy

                                       Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019 16:00

Sáng ngày 27/9, Chi cục thuế huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị  đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2019.

Đ/c Bùi Thị Thu Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Hưng Hà giải đáp thắc mắc về chính sách thuế với doanh nghiệp

 Đại diện các doanh nghiệp tham gia đối thoại quý III năm 2019.

     Tại hội nghị, đại diện các công ty, doanh nghiệp đã được giới thiệu những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 vừa ban hành. Trong đó tập trung nêu rõ về quyền của người nộp thuế; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, một số nội dung về khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Các trường hợp không bị tính tiền chậm nộp; được miễn, giảm thuế. Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế. Đồng thời triển khai Thông tư 47 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật thuế. Đại diện các doanh nghiệp đã tham gia ý kiến, đối thoại trực tiếp với cơ quan thuế về các chính sách thuế thực hiện năm 2019 như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, kê khai thuế và hóa đơn chứng từ khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ..

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp các doanh nghiệp nắm vững các điểm mới của chính sách thuế. Giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình kinh doanh, thực hiện chính sách thuế của doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận giữa người nộp thuế và công chức ngành thuế, góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 10:23

      Sáng ngày 26/9, Đảng bộ xã Minh Khai, huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết các kết luận của Bộ Chính trị , Ban Bí thư ( khóa XII), Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đ/c Bùi Xuân Phóng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tới dự và truyền đạt nghị quyết.

 Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết các kết luận của Bộ Chính trị , Ban Bí thư ( khóa XII), Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện truyền đạt các nội dung Nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 49- KL/ TW, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/ TW của Bộ Chịn trị ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quán triệt nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Đây là nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm khai thác, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển chăn nuôi đại gia súc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 10:17

      Sau khi tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh. Sáng ngày 26/9, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận và thống nhất nội dung điều chỉnh Đề án đặt tên đường, tên phố của Thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy dự hội nghị…

Các đại biểu dự Hội nghị

     Tại hội nghị, UBND huyện báo cáo làm rõ một số nội dung thay đổi trong đề án đặt tên đường, tên phố; Tổng hợp ý kiến đóng góp việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân. Các đại biểu nhất trí cao với dự thảo đề án bám sát các quy định chung bám sát nghị định 91 và thông tư 36, hướng dẫn 03, bám sát lịch sử Đảng bộ huyện, các căn cứ để lấy tên các danh nhân phù hợp với địa phương để đặt tên đường tên phố của 2 thị trấn;  đồng thời tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề như: chiều dài các tuyến phố; lấy ý kiến nhân dân. Quan điểm xin các ý kiến của các cơ quan chuyên môn và các nhà khoa học.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Cần có sự đồng thuận thống nhất cao từ cơ sở trong việc thực hiện đặt tên đường, tên phố. UBND huyện, Phòng Văn hóa Thông tin huyện hoàn thiện quy trình thủ tục, lưu hồ sơ. Bám sát quy định của Nhà nước,  thủ tục hành chính, các vấn đề. Tiếp thu ý kiến  và giải thích thỏa đáng cho nhân dân để thống nhất quan điểm. Các cuộc họp phải có hồ sơ, văn bản. UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. Đảng ủy, UBND 2 thị trấn phối hợp với BCĐ để hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục nắm tình hình tuyên truyền, vận động giải thích để nhân dân biết, hiểu về việc đặt tên đường, tên phố. Các ngành liên quan giúp UBND huyện khâu nối với các cơ quan chức năng thẩm quyền của tỉnh để sóm hoàn thiện đề án. Phòng kinh tế hạ tầng, phòng văn hóa thông tin dự kiến quy hoạch cắm biển cho phù hợp./.

 

Trúc Lành - Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 09:39

       Sáng ngày 26/9, xã Độc Lập tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân. 

                                           

 

   Các đại biểu dự hội nghị đối thoại 

   Đ/c Nguyễn Thị Thảo - Bí Thư Đảng ủy xã Độc Lập trực tiếp đối thoại với nhân dân.

Đ/c Bùi Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã Độc Lập trực tiếp đối thoại với nhân dân.

 Ông Nguyễn Văn Bảo - Thôn Bùi Xá phát biểu ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới.

          Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân đã được nghe báo cáo 1 số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng từ đầu năm đến nay của xã. Đồng thời, các đại biểu và đại diện nhân dân xã Độc Lập đã nêu lên các ý kiến  kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng; các tổ chức chính trị – xã hội; lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, chính sách xã hội, an ninh  - Quốc phòng ...

          Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, lãnh đạo Đảng ủy- UBND xã Độc Lập đã làm rõ và trả lời cụ thể những vấn đề mà người dân trao đổi, phản ánh liên quan đến thẩm quyền địa phương. Những vấn đề còn lại vượt quá thẩm quyền, xã Độc Lập đã tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian tới. Quá trình đối thoại với nhân dân tại xã đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ đảm  bảo đúng nguyên tắc, quy định về quy chế đối thoại. Qua đó, phát huy được tinh thần dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

 

 

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 08:44

Chiều ngày 25/9, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp nghe quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng thủ trưởng các phòng, ngành liên quan đã tới dự.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe quy hoạch chi tiết  khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh

        Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện đơn vị tư vấn thiết kế giới thiệu quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh đến năm 2030 và nội dung đồ án khu dân cư mới kiểu mẫu. Theo đó, nội dung đồ án quy hoạch tập trung vào ranh giới lập quy hoạch, tổng hợp hiện trạng khu đất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật.  

 Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế giới thiệu quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh đến năm 2030

        Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn thiết kế giới thiệu quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh đến năm 2030 và nội dung đồ án khu dân cư mới kiểu mẫu. Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư mới kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh, đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị để điều chỉnh phù hợp quy hoạch chi tiết  khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh theo thời gian quy định.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

        Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Đơn vị tư vấn thiết kế phải nghiêm túc nghiên cứu để xây dựng nội dung đồ án, quy hoạch chi tiết một cách chính xác. Căn cứ vào thực tế của địa phương để phân chia tỷ lệ hợp lý giữa diện tích nhà ở, cây xanh, mặt nước và đường giao thông. Cần nghiên cứu địa điểm để đặt khu trung tâm kết hợp với khu vui chơi, du lịch và dịch vụ. Làm rõ công tác xử lý nước thải tại khu dân cư, tránh tình trạng quá tải và gây ách tắc. Phải có hệ thống mở cho tuyến đường giao thông theo đúng quy định tiêu chuẩn, kết nối thuận lợi với các thiết chế văn hóa thôn, làng….

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 08:10

       Do chủ động về nhân lực và huy động 10 máy gặt, đến ngày 25/9, xã Thái Hưng đã thu hoạch được 150 ha lúa mùa, chiếm trên 50% diện tích, năng suất đạt khá cao; 1 số thôn có tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa nhanh như thôn Phú Ốc, Khả La, Chiềng... Cùng với tuyên truyền, vận động nông dân thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín, xã Thái Hưng đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phát động cán bộ, hội viên tích cực làm đất gieo trồng 115 ha cây màu vụ đông tại các vùng sản xuất tập trung ở  thôn Tân Dương, Dương Xuân, Dương Khê, Đồng Vọng, các cây trồng chủ lực như ngô, đậu tương, dưa, bí và rau màu. Ngoài cơ chế hỗ trợ của huyện, xã Thái Hưng đầu tư kinh phí hỗ trợ nông dân công tác tưới tiêu, tiền diệt chuột để bảo vệ an toàn cây vụ đông đến khi thu hoạch. Đồng thời, mở các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật, ký hợp đồng cung ứng đủ các loại giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nông dân. Những ngày này, xã Thái Hưng tiếp tục thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại và làm đất gieo trồng cây màu vụ đông.

Nông dân Xã Thái Hưng tập trung nhân lực, máy gặt thu hoạch lúa mùa.  

 

Hoàng Thuỷ

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 07:36

      Chiều ngày 25/9, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyệncùng lãnh đạo Phòng nông nghiệp huyện đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ mùa và công tác gieo trồng cây màu vụ đông năm 2019 tại xã Duyên Hải và xã Dân Chủ.

 Nông dân các xã, thị trấn trong huyện tập trung thu hoạch lúa mùa tạo quy đất trồng cây màu vụ đông.

       Do đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống lúa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh nên vụ mùa năm nay lúa phát triển tốt. Hiện nay, nông dân trong huyện đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, làm đất đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông. Điển hình như tại xã Duyên Hải đã gieo trồng được trên 80 ha cây Bí, 5 ha cây ngô ngọt, vụ đông năm nay xã Duyên Hải phấn đấu trồng trên 200 ha cây màu vụ đông các loại, Để vụ đông giành thắng lợi, địa phương đã có cơ chế chính sách khuyến khích mở rộng diện tích cây vụ đông.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác gieo trồng cây màu vụ đông tại xã Duyên Hải.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra mô hình sản xuất lúa sạch theo hướng hữu cơ sử dụng 100% phân bón vi sinh tại xã Dân Chủ.

          Qua đi kiểm tra tình hình sản xuất cây màu vụ đông tại xã Duyên Hải và mô hình liên kết sản xuất lúa sạch theo hướng hữu cơ sử dụng 100% phân bón vi sinh tại xã Dân Chủ. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân tranh thu thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa để tạo quỹ đất tiến hành gieo trồng cây màu vụ đông theo đúng kế hoạch, sự chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức rà soát xây dựng quy hoạch vùng, điểm trồng cây vụ đông theo từng loại cây trồng, đảm bảo gọn vùng, gọn cánh tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, chăm sóc và điều hành sản xuất đạt hiệu quả; Chủ động khắc phục diễn biến thời tiết; Triển khai chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ cho sản xuất cây trồng vụ đông, khuyến khích các hộ gia đình mượn ruộng, thuê ruộng để sản xuất cây vụ đông... Mở rộng diện tích trồng các loại cây trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, đa dạng hóa cây trồng vụ đông, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Về mô hình liên kết sản xuất lúa sạch theo hướng hữu cơ sử dụng 100% phân bón vi sinh tại xã Dân Chủ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao về tính tích cực, hiệu quả bước đầu, việc triền khai mô hình đã nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, bền vững, đảm bảo sản phẩm an toàn, môi trường đất nước không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng ở đại phương. Tuy nhiên để mô hình ngày càng nhân rộng bền vững trong các vụ sản xuất tiếp theo, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu địa phương tiếp túc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến bà con nông dân trong xã về hiệu quả mô hình, đồng thời  cần có sự thống nhất trong việc liên kết 3 bên giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trong các cơ chế hỗ trợ việc kết nối tiêu thụ sản phẩm để tìm đầu ra ổn định, tăng giá trị thu nhập cho người nông dân.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà