Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 17:19

      Chiều ngày 30/10, Đoàn giám sát Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam  đáp ứng yêu cầu phát triển  bền vững đất nước. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị  liên quan dự hội nghị….

 Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

 Toàn cảnh Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 33

        Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đao, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, góp phần khơi dạy niềm tự hào về hương, xây dựng nếp sống văn hóa mơi cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tao động lực tinh thần to lớn thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển bền vững, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo. Tuyên truyên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú  về tầm quan trọng của văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy, hết lòng phụng sự tổ quốc, phuc vụ nhân dân, có ý thức tôn trọng pháp luật, đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa tiếp tục đươc phát triển mạnh mẽ, các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, xây dựng. Năm 2018, toàn huyện có 91,3% gia đình, 52,9% dòng họ, 87,6%  khu dân cư văn hóa. 27/33 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2 thị trấn tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các đảng ủy, chi ộ trực thuộc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 khóa XI, XII….

       Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa: Toàn huyện có 175 lễ hội, 2 lễ hội đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 1 di tích quốc gia đặc biệt. Các lễ hội diễn ra đúng quy định và thực hiện nếp sống văn minh, tạo sự hài lòng và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

       Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia các ý kiến về những việc đã, đang và sẽ thực hiện Nghị quyết 33 của huyện, yếu tố con người trong xây dựng nền văn hóa trong đó lấy con người là trung tâm, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng văn hóa, giải pháp thực hiện thời gian tới…

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, trong đó xây dựng đời sống văn hóa, lấy con người là trung tâm, khơi dạy nét đẹp văn hóa quê hương, đất nước. Gắn xây dựng văn hóa với xây dựng nông thôn mới. Đăc biệt trong nhiệm kỳ tới, huyện Hưng Hà tiếp tục xây dựng lộ trình đưa du lịch trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế nhưng cũng là để bảo tồn, quảng bá về mảnh đất, con người Hưng Hà. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để huyện Hưng Hà xây dựng, nâng cấp các hạng mục công trình di tích lịch sử…

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

         Kết luận buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát nêu rõ: Huyện Hưng Hà đã thực hiện rất rõ nét Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng. Nhận thức về văn hóa của người Hưng Hà khác biệt so với địa phương khác bởi Hưng Hà là vùng đất cổ. Cấp ủy, chính quyền hiểu rõ được vai trò của  văn hóa tới phát triển của địa phương. Vai trò của xây dựng nông thôn mới với xây dựng nếp sống văn hóa, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân. Bảo tồn những nét đẹp văn hóa quê hương như: xây dựng Chỉ thị về bảo tồn cây cổ thụ, bảo tồn ao  và giếng làng, đình chùa…

      Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 33. Thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Hưng Hà cần làm rõ nét hơn về nhận thức của đội ngũ cán bộ về văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy để thay đổi đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, dân tâm, dân luật, dân chủ, dân quyền.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 16:15

     Sáng ngày 30/10, xã Hoà Bình, huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân năm 2019.

Đoàn chủ tọa Hội nghị

 Bà Nguyễn Thị Bẩy- đại biểu thôn Bổng Thôn ý kiến, kiến nghị về công tác vệ sinh môi trường

 Ông Nguyễn Hồng Thụ- thôn Ninh Thôn ý kiến, kiến nghị về công tác xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông thôn

       Sau khi nghe địa diện người đứng đầu cấp ủy chính quyền xã Hòa Bình thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, các đại biểu và nhân dân đã tham gia ý kiến, kiến nghị với cấp ủy chính quyền đị phương về công tác xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vấn đề diệt chuột, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, công tác quản lý đất đai, chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, quân sự địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Tẫn - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Hòa Bình đối thoại trực tiếp với nhân dân

         Tại Hội nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hòa Bình đã tiếp thu, giải trình và trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyềncủa địa phương. Các ý kiến khác, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Thứ ba, 29 Tháng 10 2019 13:57

       Sáng ngày 29/10, Đoàn giám sát Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Hoàng Văn Tiệp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước của xã Hồng An, xã Duyên Hải. Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, Trưởng phòng Văn hóa – thông tin  huyện và lãnh đạo xã Hồng An, Duyên Hải….

 Đ/c Hoàng Văn Tiệp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Hưng Hà

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp và làm việc với đoàn giám sát

 Toàn cảnh Hội nghị

 Đ/c Nguyễn Văn Vê – Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hải báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

       Thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng, xã Duyên Hải  đã bám sát vào các nội dung của Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy, làm tốt công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, cán bộ, đảng viên. Thông qua thực hiện Nghị quyết đã khơi dạy và phát huy phẩm chất quý báu của văn hóa Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu quê hương, đất nước, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Năm 2019, xã Duyên Hải có 100% số thôn đạt thôn văn hóa, 33 dòng họ, 96,9 % gia đình văn hóa.Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn các di sản văn hóa và tổ chức lễ hội đã phát huy thuần phong, mỹ tục của quê hương. Các thiết chế văn hóa được chú trọng.

Đ/c Trần Hữu Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hồng An báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

      Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước tại xã Hồng An các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đầu tư phát triển. Phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn, các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là lối sống lành mạnh, văn minh. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, tùng bước bảo tồn và các giá trị văn hóa truyền thống. Duy trì sinh hoạt trong khu dân cư, cơ quan đơn vị, xây dựng chi bộ thôn làng, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Kết quả, 90 % gia đình, dòng họ, thôn làng đạt danh hiệu văn hóa.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến về xây dựng nếp sống văn hóa trong các trường học, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản ban hành thực hiện về văn hóa, vai trò của cấp ủy, chính quyền, công tác thi đua khen thưởng xây dựng nếp sống văn hóa, quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, tình hình tệ nạn xã hội và tội phạm , quản lý các di tích lịch sử, quản lý lễ hội, những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong thực hiện Nghị quyết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nghĩa trang kiểu mẫu…

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Thứ sáu, 25 Tháng 10 2019 00:00

       Chiều ngày 24/10, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện bầu bổ sung Ủy viên BTV Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Cho ý kiến về dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy;  Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thành viên tiểu ban Văn kiện, tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự hội nghị…..

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua quyết định của BTC Tỉnh ủy về bầu bổ sung Ủy viên BTV Huyện ủy

     Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Ngô Quang Khởi – Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện vào Ủy viên BTV Huyện ủy huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Tổ Biên bập tiểu Ban văn kiện đại hội báo cáo kết quả tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị

Tiếp đó, Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Tổ Biên bập tiểu Ban văn kiện đại hội báo cáo kết quả tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoạt - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo lần 2 báo cáo chính trị 

       Đồng chí Nguyễn Tiến Hoạt - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu bật chủ đề đại hội, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả đạt được; hạn chế yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tai hội nghị

 Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

      Các đại biểu đã tham gia ý kiến về: Câu từ, các chỉ tiêu đại hội, chủ đề đại hội;  các lĩnh vực giáo dục, an ninh tôn giáo, công tác xây dựng Đảng, đầu tư xây dựng cơ bản, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thành lập tổ hợp tác, HTX liên kết kinh doanh, dịch vụ, nuôi cá lồng trên sông, xây dựng nông thôn mới.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, các đồng chí ttrong BCH Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu để tham gia đóng góp ý kiến theo phân công đến 28/10. Trong quá trình tham gia ý kiến, chú trọng tham gia ý kiến vào nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ tới. Các tiểu ban phuc vụ đại hội, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu và tổng hợp ý kiến, đến đầu tháng 11, tiểu ban văn kiện biên tập lại dự thảo Báo cáo chính trị.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 23:50

    Suốt chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM), dù xuất phát điểm thấp nhưng bằng nỗ lực và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Bắc Sơn ( huyện Hưng Hà) đã có những bước đi vững chắc để về đích.

       Năm nay đã gần 70 tuổi, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, ông Hoàng Ngọc Hay ở thôn Cộng Hòa cũng như nhiều người dân trong xã Bắc Sơn vẫn không thể nghĩ một khối lượng công việc lớn như vậy mà chỉ trong vài năm đã hoàn thành. Đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, bê tông thẳng tắp ra tận cánh đồng. Ông Hay cho rằng, xây dựng NTM là chủ trương lớn, hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân.

 Đường giao thông nội đồng thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn.

Thôn Cộng Hòa là 1 trong 5 thôn của xã Bắc Sơn, khi bắt tay vào xây dựng NTM cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, từ năm 2010 đến nay, nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 4 tỷ đồng, làm 2km đường giao thông nội đồng, 2,8km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa khang trang phục vụ hội họp, hoạt động văn hóa văn nghệ... Đời sống của nhân dân được nâng lên, bà con phấn khởi xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết xóm làng. Mục đích của xây dựng NTM là vì nhân dân và nhân dân được hưởng lợi. Chính vì vậy mà khi hoàn thành xây dựng NTM, người dân Bắc Sơn là những người thấy rõ được lợi ích nhiều nhất. Điện, đường, trường, trạm khang trang. Giờ đây, trên đồng ruộng cơ giới hóa đã giải phóng sức lao động cho nông dân, con cái được học hành trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp.

 Trường tiểu học, trung học cơ sở Bắc Sơn

        Là người gắn bó với địa phương ngay từ những ngày đầu xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Mười, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn chia sẻ: Tôi rất vui mừng khi được chứng kiến sự đổi thay của ngôi trường, từ chỗ chỉ lợp mái ngói thì giờ đây đã được xây dựng cao tầng khang trang; cán bộ, giáo viên, học sinh phấn khởi thi đua giảng dạy, học tập, phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến trường..

      Cũng từ xây dựng NTM đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân ở một xã thuần nông. Việc dồn điền, đổi thửa đã tạo đà cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân. 

      Đồng chí Lê Xuân Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, xã  Bắc Sơn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà và sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện. Do vậy, mặc dù là xã rất khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng, đến cuối năm 2018, Bắc Sơn đã về đích NTM. Trước khi xây dựng NTM, bình quân mỗi hộ trong xã có 5 - 6 thửa ruộng; sau khi tiến hành dồn điền, đổi thửa, bình quân chỉ còn 3 thửa/hộ. Với chính sách dồn điền, đổi thửa, người nông dân có điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng, phát triển nông nghiệp làm mũi nhọn. Ngoài sản xuất nông nghiệp, Bắc Sơn còn có nhiều lao động đi làm trong các công ty, xí nghiệp, tỷ lệ lao động có nghề chiếm trên 96%. Bình quân thu nhập 41 triệu đồng/người/năm. Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn, UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bắc Sơn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 Diện mạo nông thôn mới xã Bắc Sơn

Về đích không có nghĩa là dừng lại, do vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn đang có lộ trình hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 23:44

    Ở xã Cộng Hòa ( huyện Hưng Hà) có một nông dân dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên mảnh đất quê hương từ nuôi bò 3B và tạo việc làm cho nhiều lao động.

       Sau nhiều năm bươn trải khắp các vùng miền để tìm kế sinh nhai nhưng không thành công. Năm 2015, anh Cao Đăng Cường, thôn Dương Thôn, xã Cộng Hòa đã dồn hết vốn liếng hơn 600 triệu đồng mua 12 mẫu đất bãi ven sông của những hộ dân trong thôn không có nhu cầu canh tác chuyển sang trồng cỏ voi để nuôi 30 cặp bò lai Sind.  Do ban đầu chưa có kinh nghiệm nên bò mắc bệnh chết. Nhìn của cải, vốn liếng, cơ ngơi đội nón ra đi, vợ chồng anh Cường xót lắm. Tưởng chừng mọi dự định đều phải dừng lại. Nhưng “thua keo này ta bày keo khác”, anh quyết định theo học lớp chăn nuôi thú y và tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi bò 3B trên sách báo và ti vi; tích cực đi học tập các mô hình kinh tế trong, ngoài tỉnh do hội nông dân tổ chức. Một lần đi thăm quan mô hình chăn nuôi bò 3B ở tỉnh Hưng Yên, anh quyết định làm lại từ đầu.

Anh Cao Đăng Cường cho bò ăn

       Bài toán đặt ra lúc này với gia đình anh Cường là vấn đề về vốn, bởi nuôi bò cần vốn lớn, nhất là giống bò 3B mỗi con giống từ 20 - 25 triệu đồng. Mà phần lớn vốn liếng tích cóp trước đây đã không còn do thất bại từ lần chăn nuôi trước. Không để vấn đề thiếu vốn cản trở ước mơ làm giàu, anh Cường mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa, anh em, bạn bè đầu tư nuôi 40 con bò 3B. Rút kinh nghiệm từ lần chăn nuôi trước, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng kỹ thuật chăn nuôi và làm tốt công tác vệ sinh, phòng bệnh. Anh Cao Đăng Cường cho biết: Bò 3B là giống bò cao sản nuôi không khó bởi có sức đề kháng cao, phàm ăn nên sản lượng thịt rất cao, bò tăng trưởng nhanh. Quan trọng là quá trình chăn nuôi cần tiêm đủ hai loại vắc-xin phòng bệnh là lở mồm long móng và tụ huyết trùng. Chuồng trại không cần cầu kỳ quá nhưng phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông... Giống bò này nuôi 8 - 9 tháng tuổi là bắt đầu vỗ béo. Thời điểm này, phải cho ăn điều độ, đủ chất dinh dưỡng. Ngoài lượng cỏ voi là nguồn thực phẩm chính cho bò anh còn cho thêm thức ăn tinh bột. Để có đủ lượng thức ăn cho bò vào những ngày mùa anh thuê nhân công đi thu rơm khắp các cánh đồng. Nhằm tiết kiệm chi phí, anh Cường vừa đầu tư 100 triệu đồng mua máy thu rơm và máy nghiền thức ăn.

Nhân công nghiền cỏ voi cho bò.

       Sau nhiều năm vừa học, vừa chăn nuôi, vừa tích lũy kinh nghiệm, đến nay anh Cao Đăng Cường đã thành công từ nuôi bò 3B. Anh Cường khoe: Năm 2018, anh xuất chuồng 40 con, trừ chi phí thu lãi gần 500 triệu đồng. Hiện trang trại  nhà anh Cường lúc nào cũng duy trì 130 con bò, trong đó 60 con bò sinh sản, riêng đàn bò thương phẩm luôn được anh nuôi gối lứa vừa bảo đảm mật độ chuồng nuôi, vừa cho thu nhập ổn định. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm cho 5 - 10 lao động địa phương, thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Bà Đoàn Thị Nái làm tại trang trại bò của anh Cường cho biết: Nhà chỉ cấy vài sào ruộng, lúc nông nhàn lại ra làm cho anh Cường, công việc không vất vả, chỉ cắt cỏ, nghiền cỏ và cho bò ăn nhưng thu nhập ổn định.

       Để xử lý lượng phân thải của đàn bò không ảnh hưởng đến môi trường, anh Cường đã đầu tư xây dựng hệ thống hầm khí biogas tận dụng làm chất đốt và có lượng phân hữu cơ để bón cho cỏ, mỗi đợt bón phân cho cỏ anh tiết kiệm hơn 20 triệu đồng. Thấy anh Cường làm ăn có lãi, nhiều nông dân trong làng, ngoài xã đã đến học hỏi kinh nghiệm và cũng đầu tư chăn nuôi bò như anh.

       Thời gian tới, anh Cường dự định mở rộng quy mô chuồng trại, chăn nuôi theo mô hình VietGAP, thân thiện với môi trường và thành lập tổ chăn nuôi bò, xây dựng lò giết mổ để vừa chăn nuôi vừa tiêu thụ sản phẩm ngay tại địa phương.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 23:28

     Sáng ngày 24/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Đ/c Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện Hưng Hà. Dự buổi giám sát có Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo 1 số phòng, ban liên quan của tỉnh, của huyện….

 

      Các đại biểu dự hội nghị.

        Đ/c Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

      Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

          Thực hiện Chỉ thị số 1940 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; UBND huyện, các phòng, ngành liên quan, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo và đã tập trung giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc liên quan đến nhà, đất của các cơ sở tôn giáo. Tính đến tháng 9 năm 2019, toàn huyện có 172 chùa; 31 xứ, họ đạo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 17 chùa; 5 xứ, họ đạo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Phát biểu tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn giám sát việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo nói chung và lĩnh vực đất đai liên quan đến tôn giáo nói riêng; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất của các cơ sở thờ tự tại địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, rà soát, hỗ trợ các cơ sở thờ tự có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các ngành liên quan đối với việc sử dụng đất của các tôn giáo trên địa bàn huyện.

 

                                                               Hoàng Thủy

                                                              Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 23:09

    Sáng ngày 24/10, UBND huyện đã tổ chức họp nghe xã Văn Cẩm báo báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng ngành liên quan của huyện; lãnh đạo xã Văn Cẩm đã tới dự.

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

       10 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân trong xã nên tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Văn Cẩm đã có những bước phát triển vượt bậc. Tổng diện tích gieo cấy 475 ha, năng suất đạt 110 tạ/ha. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng 35,5 ha cây màu vụ đông, đạt 27% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triên tốt. Chợ Mới và các chợ chiều trong khu dân cư góp phần bao tiêu sản phẩm và đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Tình hình an ninh chinh trị, an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước cơ bản đảm bảo theo dự toán và đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

          2 tháng cuối năm, xã Văn Cẩm tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông, triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2020. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Động viên các hộ chăn nuôi khắc phục khó khăn, tái đàn phát triển đàn lợn. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, xã Văn Cẩm quy hoạch lại khu Trung tâm xã, thay đổi Sân vận động trung tâm, quy hoạch khu xây dựng Đền thờ Kỳ Đồng Văn Cẩm. Huy động mọi nguồn lực tập trung cho đấu giá giá quyền sử dụng đất theo Quyết định 372 của UBND tỉnh để tạo ngồn vốn đầu tư hoàn thiện công trình xây dựng cơ bản và Khu xử lý rác thải tập trung. Phấn đấu, tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 599,65 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 97,3 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 123,4 tỷ đông; sản xuất thương mại, dịch vụ  đạt 378,9 tỷ đông.

          Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Văn Cẩm đã mạnh dạn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện và các phòng ban tạo điều kiện để Văn Cẩm đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán các công trình đã xây dựng trên địa bàn. Huyện ủy, UBND huyện quan tâm hỗ trợ nguồn ngân sách giải phóng mặt bằng 2 dự án đường ĐH60 và Khu Đền thờ Kỳ Đồng Văn Cẩm.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp; đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Lãnh đạo xã Văn Cẩm cần đoàn kết, khắc phục, tháo gỡ từng bước những khó khăn ngay tại cơ sở. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện nhanh chóng hỗ trợ về thủ tục pháp lý để  xã Văn Cẩm thống kê đấu giá đất những lô xen kẹc trong khu dân cư tạo nguồn. hòng tài chính, phòng thống kê rà soát lại tổng giá trị sản xuất, thu nhập của xã Văn Cẩm để có chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời yêu cầu xã Văn Cẩm tiếp thu các ý kiến đóng góp  của đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện lại báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó chú trọng lên chi tiết đặc điểm tình hình, những khó khăn thực tế của xã Văn Cẩm trong phát triển, sản xuất nông nghiệp. Đánh giá lại bình quân thu nhập đầu người, tổng thu nhập năm 2019.Trong báo báo cần đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020, trong đó có chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về giải pháp phát triển kinh tế chú trọng giải pháp phát triên nông nghiệp, giải pháp phát triển chăn nuôi và mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng ngành tổng hợp báo cáo UBND huyện về những khó khăn, hướng khắc phục của xã Văn Cẩm để đưa Văn Cẩm vượt lên khó khăn, phát triển bền vững.  

 

   Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà