Thứ tư, 08 Tháng 1 2020 16:12

       Sáng ngày 8/1/2020, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình huyện; Đồng chí Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.... dự Hội nghị.

 Các đại biểu dự Hội nghị

 Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tặng hoa chúc mừng

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Đ/c Bùi Viết Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện báo cáo tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

       Năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào với nhiều nội dung cụ thể; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trọng tâm là củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại cơ sở. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện tiếp tục được đảm bảo. Công tác Gia đình và việc đăng ký, bình xét, công nhận gia đình, dòng họ văn hóa được chú trọng. Số vụ bạo lực gia đình giảm so với năm 2018. Có 91,5% gia đình, 51,5% dòng họ đạt gia đình, dòng họ văn hóa, 93,2% khu dân cư văn hóa. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục phát triển rộng khắp. Toàn huyện có 42,8% số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; tổ chức 178 giải thể thao cấp cơ sở, 17 giải thể thao cấp huyện; 35/35 xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân thể thao. Các địa phương thực hiện tốt việc huy động nguồn lực, quan tâm đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao đáp ứng tiêu chí NTM, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân địa phương.....

     Năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh. Tăng cường công tác quản lý di tích, quản lý, tổ chức lễ hội, phát huy giá trị Di sản văn hóa. Phấn đấu có từ 92% gia đình, 56% dòng họ, 93% thôn, khu, 85% xã, 62% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng được danh hiệu "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình huyện khẳng định văn hóa đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để sự nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, các đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm luật ATGT, Luật 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình một cách cụ thể, thiết thực. Tổ chức hiệu quả “Ngày gia đình Việt Nam”, đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tốt ngày chạy Olympic và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc……

 Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

 Văn nghệ chào mừng Hội nghị

      Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các cá nhân, các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

 

 

Thứ tư, 08 Tháng 1 2020 00:30

      Chiều ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Đồng chí Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT- Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới - Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Thái Bình. Đ/c Nguyễn Văn Huy - Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND - UBND huyện Các đồng chí lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh, phòng ban chuyên môn của huyện đã tới dự hội nghị.

Các Đại biểu dự hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND - UBND Huyện điều hành Hội nghị

 Đ/c Đỗ Quý Phương, Phó Sở Nông nghiệp & PTNT- Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới - Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

 Đ/c Đường Khắc Thủy - Chủ tịch UBND xã Hồng An  báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019

       Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Hồng An luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí. Đồng thời thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập , giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…Đến nay, thu nhập bình quân đầu người xã Hồng An  ước đạt 47,67 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%, nhóm tiêu chí văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, hệ thống chính trị của xã đều đạt chuẩn theo quy định. 

      Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất xã Hồng  An cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời yêu cầu xã Hồng An tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn các tiêu chí nhằm hướng đến xã Nông thôn mới  kiểu mẫu trong những năm tiếp theo./.

 Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An

Đường giao thông khu trung tâm xã Hồng An

 

Thu Uyên

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ ba, 07 Tháng 1 2020 23:55

     Sáng ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Đồng chí  Đỗ Quý Phương- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh - Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh- Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Thái Bình. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện;  Đ/c  Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HDND – UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh, của huyện đã tới dự hội nghị…

Các Đại biểu dự hội nghị

          Đ/c  Đỗ Quý Phương, Phó Sở Nông nghiệp & PTNT- Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới - Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh thái Bình phát biểu tại Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Văn Hỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao

          Căn cứ vào các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, cấp ủy, chính quyền xã Hồng Minh đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, ban hành các nghị quyết chuyên đề đi sâu và các giải pháp của từng tiêu chí để triển khai tổ chức thực hiện. Tuyên truyền sâu rộng, huy động nguồn lực, vận động toàn dân chung sức xây dựng, từng bước hoàn thiện 11 tiêu chí. Đến nay toàn xã có 2,506 km đường giao thông trục xã, 10.92 km đường giao thông trục thôn có rãnh thoát nước qua khu dân cư, đạt trên 96%. 100% diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, hệ thống công trình thủy lợi hoạt động có hiệu quả, được duy tu, bảo trì thường xuyên. Toàn xã đã quy hoạch được 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với tổng diện tích 532 ha,  2 Hợp tác xã đã thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi đảm bảo hiệu quả, gắn với cơ cấu sản xuất của địa phương. Ngành nghề - TTCN tiếp tục phát triển, tỷ lệ lao động có việc làm  qua đào tạo đạt trên 70.32%, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người  đạt 46,25 triệu đồng/ người/ năm. Phong trào giáo dục đào tạo, thể dục thể thao phát triển mạnh, Các trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, 11/11 thôn làng có câu lạc bộ văn hóa thể thao...vv, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển.

         Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND xã Hồng Minh

       Trường THCS Lý Nam Đế, xã Hồng Minh

          Sau khi thẩm định kiểm tra thực tế 11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh Thái Bình đã đánh giá xã Hồng Minh cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đề nghị UBND Tỉnh công nhận xã Hồng Minh đạt chuẩn xã Nông thôn mới Nâng cao./.

 

Thu Uyên

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 23:39

      Sáng ngày 6/1, Hội nông dân- hội làm vườn huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí trong Ban tuyên huấn HND tỉnh, Lãnh đạo Hội nông dân- hội làm vườn huyện; Chủ tịch HND các xã, thị trấn trong huyện đã tới dự...

Các đại biểu dự hội nghị.

      Năm 2019, hoạt động của các cấp Hội nông dân trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn của Hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua của hội phát tiển mạnh mẽ. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình và phát triển kinh tế, các cấp hội  đã mở được 250 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho 24 nghìn lượt hội viên nông dân. Trong công tác tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân, Hội đã mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông cho hội viên nông dân. Đồng thời tín chấp với các ngân hàng, các nguồn hỗ trợ nông dân số tiền trên 228 tỷ đồng cho trên 6700 hội viên nông dân các xã, thị trấn vay vốn phát triển kinh tế. Tuyên truyền vận động nông dân đấu nối sử dụng nước sạch và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông đó đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, đại biểu Hội nông dân các xã, thị trấn đã đóng góp những ý kiến tham luận để tổ chức các cấp hội ngày càng phát triển vững mạnh.

 Đồng chí Lê Mạnh Cường- Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Bình tặng bằng khen của BCH Hội nông dân tỉnh Thái Bình cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân năm 2019.

 Đồng chi Hoàng Văn Hồng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện tặng giấy khen của Hội nông dân huyện cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân năm 2019.

     Cũng tại hội nghị, Trung ương, Tỉnh hội, Huyện hội tặng thưởng bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân năm 2019.

 

Thanh Điệp

Đài TT- TH Hưng Hà.

 

Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 23:32

     Ngày 5/1/2020, Công an huyện Hưng Hà đã kiểm tra, phát hiện và thu hồi 576 đồ chơi túi đập Pokemon tại cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thường, sinh năm 1972, khu Thị Độc – TT Hưng Hà. Đây là loại đồ chơi do Trung Quốc sản xuất, có đặc điểm bên ngoài là túi nilon màu sắc sặc sỡ, kích thước 4x5cm, bên trong chứa dung dịch hóa chất, khi có tác động của lực nén phát ra tiếng nổ. Sản phẩm chưa được cơ quan chức năng kiểm nghiệm về tính an toàn, khi sử dụng có thể gây kích ứng, tổn thương về da và gây nguy hiểm, mất an toàn cho trẻ em.

     Cùng với công tác phát hiện, thu giữ đồ chơi nguy hiểm, công an huyện đã chỉ đạo công an các xã – thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Luật 14 và Nghị định 36 của Chính phủ dịp trước, trong và sau tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020. Bước đầu đã có 5 trường hợp tự giác giao nộp 5 khẩu súng tự chế (súng hơi cồn) tại các xã: tiến Đức, Hồng An, Tân Lễ, Hồng Lĩnh và xã Dân Chủ./.

Ảnh: Cán bộ công an huyện Hưng Hà kiểm tra hiện vật đã thu giữ

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 23:20

      Sáng ngày 5/1/2020, chùa Linh Quang, xã Thái Hưng tổ chức lễ khánh thành ngôi Hùng Đại Bảo Điện và đúc chuông Đại hồng chung.  Đ/c Phan Văn Thưởng - Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trần Quang Minh - Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo 1 số phòng, ban của tỉnh, của huyện đã tới dự.

 Các đại biểu dự buổi lễ.

Đ/c Phan Văn Thưởng - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng.

. Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành ngôi Hùng Đại Bảo Điện chùa Linh Quang, xã Thái Hưng.

       Chùa Linh Quang là một ngôi chùa cổ, nằm tọa lạc trên mảnh đất làng Vực xưa, nay là thôn Dương Khê, xã Thái Hưng, chùa được xây dựng cách đây hàng trăm năm, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử cùng với sự biến thiên của tự nhiên đã làm ngôi chùa xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho các hoạt động tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng tâm linh của nhân dân. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Giáo hội và thể theo nguyện vọng của nhân dân các thôn, ngôi chùa đã được Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng Thái Bình cấp giấy phép cho xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện, Nhà thờ Mẫu và các hạng mục công trình phụ trợ khác. Qua hơn 1 năm xây dựng, ngôi Đại Hùng Bảo Điện đã được hoàn thành với diện tích 350 m2, kinh phí đầu tư gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó, các nhà hảo tâm phát tâm công đức 2 tỷ 992 triệu đồng.

 Lễ đúc chuông Đại hồng chung chùa Linh Quang, xã Thái Hưng.

     Cũng tại lễ khánh thành Ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Linh Quang, xã Thái Hưng đã tổ chức lễ đúc chuông Đại hồng chung. Ngôi chùa khánh thành, góp phần đáp ứng nguyện vọng của đông đảo chức sắc, tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương./.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 03 Tháng 1 2020 21:29

       Chiều ngày 03/01/2020, Công an huyện tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác, phát động phong trào thi đua năm 2020. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Nguyễn Hải Triều - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã tới dự. 

       Các đại biểu dự hội nghị.

           Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng.

 Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng.

      Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

        Năm 2019, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công an huyện chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho Huyện ủy - UBND huyện triển khai và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 71 vụ phạm pháp hình sự, đạt 82,6%, trọng án đạt 100%; phá 3/4 chuyên án, triệt xóa 3 ổ nhóm; bắt 52 vụ buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuyên truyền, vận động thu hồi 10 súng tự chế, 1 hộp tiếp đạn sung K54, 35 viên đạn các loại, 39 vũ khí thô sơ và 11,2 kg pháo. Công tác đảm bảo an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, Huyện ủy, UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04, Chỉ thị 05 của UBND tỉnh. Các điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được nhân rộng, công an huyện đã phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, duy trì 130 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 1.433 tổ nhân dân tự quản.

       Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Công an huyện tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về ANTT. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại.

 Trung tá Nguyễn Hải Triều - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị.

 Thượng tá Trần Hữu Hiến - Phó trưởng Công an huyện báo cáo tổng kết năm 2019.

          Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an huyện đạt được trong năm 2019. Về 1 số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đ/c Chủ tịch UBND huyện đề nghị Công an huyện tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Công an, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp tham mưu Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm ma túy, tội phạm hình sự và xử lý triệt để các đối tượng vi phạm pháp luật nhưng còn hoạt động ngoài xã hội, đặc biệt là những đối tượng phạm tội chuyên nghiệp. Trước mắt, Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các lực lượng Công an huyện đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh - trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, đảm bảo cho cán bộ, nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh và không có tiếng pháo; trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ năm, 02 Tháng 1 2020 23:19

Sáng ngày 2/1/2020, TTTM & SXCN Cao (Xí nghiệp Veston Hưng Hà) đã tổ chức Lễ phát động thi đua đầu năm 2020. 

Lễ phát động thi đua đầu năm 2020 tại Xí nghiệp Veston Hưng Hà

Đ/c Đặng Kim Cúc – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại buổi lễ

 Bà Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Veston Hưng Hà phát động thi đua năm 2020

Năm 2019, Xí nghiệp Veston Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các giải pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường, chuyên môn hóa các sản phẩm. Đổi mới tác phong làm việc cho người lao động, mở rộng năng lực sản xuất và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo” “Phát huy sáng kiến”… Năm 2019, xí nghiệp Veston Hưng Hà có 19 chuyền sản xuất tạo việc làm cho trên 1 nghìn lao động, sản xuất gần 2 triệu sản phẩm với doanh thu trên 8 triệu USD. Xí nghiệp đã phát triển thêm được một số nhãn hàng mới như Boys, Sega… Có 22 sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất. Các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân được nâng lên. Năm 2020, Xí nghiệp Veston Hưng Hà tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Phấn đấu sản xuất trên 2 triệu 200 sản phẩm, doanh thu 9,3 triệu USD.

Tại Lễ phát động, Xí nghiệp Veston Hưng Hà đã khen thưởng cho các tổ, phân xưởng đạt kết quả cao trong sản xuất năm 2019.

 Đại diện các tổ ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020

 Các tổ, phân xưởng đạt kết quả cao trong sản xuất năm 2019 được khen thưởng tại buổi lễ

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà