Thứ năm, 18 Tháng 1 2018 08:41

       Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 17/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức tọa đàm chủ đề “ Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020”. Dự và chỉ đạo buổi tọa đàm có: Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Văn Dụng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh; Đ/c Vũ Văn Thanh – Phó ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Các đồng chí Huyện ủy viên; Thủ trưởng phòng, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND – UBND, báo cáo viên Đảng bộ, Giám đốc HTXDV nông nghiệp, Trưởng đài truyền thanh xã – thị trấn và Bí thư chi bộ, trưởng thôn đại diện một số xã dự buổi tọa đàm…..

Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên –Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi tọa đàm.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Đ/c Vũ Văn Thanh – Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Đ/c Phạm Văn Dụng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh thông báo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điều hành tham luận
tại buổi tọa đàm.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Hưng Hà.

      Tại tọa đàm, thay mặt Huyện ủy – UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy – UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết, phát động phong trào “Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban hành cơ chế, lựa chọn giải pháp và cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương trên cơ sở “ Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động tối đa nguồn lực vật chất, tinh thần, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã huy động được trên 4 nghìn tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 2 nghìn tỷ đồng, tiếp nhận trên 148 nghìn tấn xi măng để xây dựng gần 1.200 km đường giao thông các loại, trụ sở làm việc, trạm y tế…tạo điều kiện đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ phát triển sản xuất. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh nông thôn ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, các hoạt động văn hóa cải thiện và phát huy, đời sống tinh thần vật chất của người dân được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 4,15%.  32/33 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện Hưng Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2015.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa tham luận những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Phạm Văn Ánh – Chủ tịch UBND xã Minh Khai tham luận những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn.

Đ/c Trần Minh Chiêu – GĐ HTXDV nông nghiệp xã Điệp Nông tham luận về vai trò của HTXDVNN trong tổ chức sản xuất

Ông Đỗ Gia Doanh – Trưởng thôn Nhuệ, xã Chí Hòa tham luận bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới.

     Cũng tại tọa đàm, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay....

      Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện trong những năm qua. Đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các địa phương cần thống nhất trong nhận thức và hành động, không chạy theo hình thức. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân tiếp tục đóng góp xây dựng nông thôn mới. Căn cứ theo Quyết định 09 của UBND tỉnh Thái Bình, các xã rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch để hoàn thiện, nâng cao tiêu chí đáp ứng yêu cầu công nhận lại sau 5 năm về đích. Quan tâm phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho nhân dân theo kế hoạch, chủ trương đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường quản lý trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thanh toán nợ xây dựng cơ bản, tiếp tục đầu tư xây dựng công trình thiết yếu. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảm bảo an sinh xã hội, chính sách cho người và gia đình có công...

      Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên –Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận kết quả xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà đạt được trong những năm qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: Các địa phương trong huyện xác định xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo là cuộc cách mạng lâu dài. Riêng đối với 32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần rà soát lại các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới của UBND tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiểu mục chưa hoàn thiện. Xây dựng quy chế, nội quy trong quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Phân 19 tiêu chí thành 2 nhóm chính. Đối với nhóm tiêu chí tĩnh như: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở văn hóa...phải thường xuyên duy tu nâng cấp và quản lý chặt chẽ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đối với nhóm tiêu chí động như: thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh trật tự cần bảo vệ, giữ gìn. Sau khi rà soát, đối chiếu với bộ tiêu chí mới cần xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng. Có lộ trình thực hiện cụ thể với từng tiểu mục, tiêu chí đảm bảo tính bền vững. Tiếp tục quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất tạo nguồn lực thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Riêng đối với xã Bắc Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các tiêu chí về đích nông thôn mới. Tiếp tục siết chặt kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả…./.

Nhóm phóng viên

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 14:52

      Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hưng Nhân có 1815 thành viên, hoạt động trên địa bàn thị trấn Hưng Nhân và xã Tân Lễ. Năm 2017, Quỹ tín dụng đã chủ động rà soát tổng lực hoạt động kinh doanh, trong đó đặc biệt đi sâu vào chỉ tiêu đầu tư tín dụng; từng bước thâm nhập các cá nhân, hộ sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn; khảo sát thị trường, tư vấn để khách hàng vay vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tập trung vào phát triển ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, đa dạng hóa các kỳ hạn vay vốn; chủ động điều hành cơ chế lãi suất cho vay linh hoạt theo từng thời điểm và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hưng Nhân

      Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hưng Nhân đạt được kết quả khá tốt. Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 176 tỷ 637 triệu đồng, trong đó vốn điều lệ 3 tỷ 670 triệu đồng, huy động tiền gửi 155 tỷ 500 triệu đồng, dư nợ cho vay 115 tỷ 812 triệu đồng. Cho vay nông nghiệp chiếm 8 tỷ, thương mại -  dịch vụ, ngành nghề 80 tỷ, vay xây dựng hạ tầng nông thôn 19 tỷ đồng, vay khác 7 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi đầu tư cho vay nên các hộ gia đình vay vốn đã sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Quỹ tín dụng đã nộp thuế 235 triệu 072 nghìn đồng; lợi nhuận sau thuế 1 tỷ 147 triệu đồng. Trong đó, trả lãi vốn góp 312 triệu đồng, còn lại bổ sung vào các quỹ. Do hoạt động hiệu quả, nhiều năm liên tiếp Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hưng Nhân được Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh và UBND huyện khen thưởng. Nhân dịp mừng xuân Mậu Tuất 2018, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hưng Nhân đã chuẩn bị 30 suất quà tặng hộ nghèo./.

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 13:38

     Sáng ngày 17/1/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHXH- BHYT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Trần Thiên Thai- Phó giám đốc BHXH tỉnh,  lãnh đạo 1 số ban, ngành trong huyện đã tới dự.

Toàn cảnh hội nghị

      Năm qua, công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Hưng Hà đã đạt kết quả khá tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.  Hàng tháng, hàng quý BHXH đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền các chế độ chính sách, luật BHXH, BHYT đến người lao động, vận động nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT. Đến nay, toàn huyện có 323 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với trên 12.000 người tham gia BHXH, trên 194.000 người tham gia BHYT, tăng 6% so với năm 2016, đạt 82,4% dân số có thẻ BHYT. Công tác BHYT học sinh tiếp tục được giữ vững với 78/78 trường và 100% số học sinh tham gia. Do đó đã góp phần đưa tổng số tiền thu BHXH, BHYT năm 2017 đạt trên 287 tỷ 900 triệu đồng, vượt 3% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó BHXH huyện đã phân công cán bộ bám sát địa bàn kết hợp với các đơn vị sử dụng lao động rà soát thực hiện đồng bộ dữ liệu, cấp mã số định danh BHXH cho người lao động, kịp thời cấp, bàn giao sổ BHXH, thẻ BHYT theo mẫu mới cho người lao động. Đồng thời tiếp nhận và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng quy định như chế độ hưu trí, ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe….vv.

      Năm 2018, BHXH Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật BHXH, BHYT sửa đổi. Phối hợp với các các cấp, ngành và các địa phương phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, quản lý chặt chẽ các đối tượng tại các đơn vị, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

     Nhân dịp này, BHXH Việt Nam đã tặng 3 bằng khen, BHXH tỉnh Thái Bình tặng 12 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHXH, BHYT năm 2017.

 

Đ/c Trần Thiên Thai- Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHXH, BHYT năm 2017

Đ/c Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Bình- HUyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND Huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong công tác BHXH, BHYT huyện nhà trong năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu BHXH huyện tiếp tục thực hiện tốt, chính xác các chế độ chính sách  BHXH, BHYT cho người lao động. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời các sai phạm, gian lận trong công tác BHXH, BHYT, nhất là việc tăng giảm đối tượng tại các đơn vị , cơ sở y tế. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền luật BHXH, BHYT sửa đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giải quyết các vấn đề vướng mắc cho người lao động…vv

Thu Uyên

Đài TT- TH Hưng Hà

 

 

Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 11:05

      Sáng ngày 17/1/2018, UBND huyện Hưng Hà tổng kết công tác thu ngân sách năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Đặng Hồng Kỳ - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thái Bình; Đ/c Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch HĐND huyện tới dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (bên trái), Đ/c Đặng Hồng Kỳ - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thái Bình, cùng các đại biểu dự hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đ/c Đặng Hồng Kỳ - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hải – Huyện ủy viên – Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện báo cáo kết quả thu ngân sách năm 2017, nhiệm vụ 2018

      Huyện Hưng Hà có 23 chợ, 188 doanh nghiệp và trên 2 nghìn hộ kinh doanh, để đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước, đầu tư phát triển kinh tế và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, ngay từ đầu năm Chi cục thuế Hưng Hà đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Cục thuế tỉnh Thái Bình, chỉ đạo các đội thuế phối hợp với Đài truyền thanh – truyền hình huyện tuyên truyền các luật thuế, nâng cao nhận thức cho nhân dân; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất hiệu quả. Bên cạnh đó, Chi cục thuế bám sát tiến trình cải cách hệ thống, cập nhật thông tin, quản lý, khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế qua Cổng điện tử nên giảm được thời gian cho người nộp thuế. Đội hỗ trợ tuyên truyền đã duy trì nề nếp đối thoại người nộp thuế, giải quyết kịp thời vướng mắc, tạo điều kiện để người nộp thuế hiểu rõ chính sách thuế, làm tròn nghĩa vụ của mình, nộp đúng, nộp đủ thuế với Nhà nước. Các giải pháp như: Nuôi dưỡng nguồn thu, thanh tra, kiểm tra, quản lý thu nợ thuế, chống thất thu ngân sách được thực hiện nghiêm túc.

      Cùng với các giải pháp trên Chi cục thuế đã chỉ đạo UBND xã, thị trấn và hội đồng tư vấn thuế tìm giải pháp quản lý, khai thác triệt để mọi nguồn từ phí, lệ phí trước bạ, hoa lợi và 5% quỹ đất công điền. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai đối với diện tích đất được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng, phối hợp với cơ quan chức năng công khai đấu thầu, tạo nguồn thu ngân sách. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2017, Chi cục thuế đã thu vào ngân sách 276 tỷ 780 triệu đồng, tăng 94,6% dự toán pháp lệnh, trong đó thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ, thu phí, lệ phí và tiền sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 76 tỷ 400 triệu đồng, vượt 22,7% dự toán.

      Năm 2018, UBND tỉnh giao cho huyện Hưng Hà thu 239 tỷ 320 triệu đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu Chi cục thuế phối hợp với các ngành chức năng và UBND xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác, quản lý mọi nguồn thu từ các sắc thuế và thu tiền sử dụng đất.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các ngành chức năng cần phối hợp với Chi cục thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu ngân sách; thường xuyên tham mưu với UBND huyện đề ra các biện pháp khai thác triệt để mọi nguồn thu; triển khai đồng bộ các biện pháp, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế. Giao chỉ tiêu thu cho từng đội thuế, chỉ đạo cán bộ hướng về cơ sở, giúp UBND, hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn đôn đốc các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nộp đúng, đủ thuế theo quy định; tăng cường thanh kiểm tra chống thất thu thuế và gian lận thương mại nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách./.

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 08:28

     Chiều ngày 16/1 phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2018. Đ/c Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng ngành, đơn vị liên quan; Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp các xã, thị trấn dự hội nghị.

 

Đ/c Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Đ/c Phạm Văn Bình – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện triển khai kế hoạch diệt chuột năm 2018.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

     Theo kế hoạch, chiến dịch diệt chuột được tổ chức với quy mô trên toàn bộ diện tích sản xuất và đồng loạt ở các xã – thị trấn. Ngoài việc đôn đốc nông dân vệ sinh đồng ruộng, bắt chuột bằng biện pháp thủ công không để chuột trú ngụ, làm tổ, các địa phương tổ chức diệt chuột bằng 2 biện pháp chính là biện pháp sinh học và hóa học. Trong đó, công tác diệt chuột bằng biện pháp thủ công và sinh học được duy trì trong cả vụ. Đối với biện pháp hóa học: Thời gian diệt chuột trên cây màu xuân bắt đầu từ khi gieo trồng đến 10/2; Trên diện tích cây màu hè tập trung đặt mồi bả từ cuối tháng 4/2018. Riêng diện tích lúa xuân, các địa phương phát động thành chiến dịch lớn, đồng bộ vào thời điểm lấy nước đổ ải làm đất từ ngày 28/1 đến ngày 4/2 và giai đoạn lúa phân hóa đòng..

      Cũng tại hội nghị, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã thông báo cơ chế hỗ trợ sản xuất và ứng phó với bệnh lùn sọc đen vụ xuân 2018. Hỗ trợ kinh phí 50% giá giống thực hiện khảo nghiệm giống lúa mới Kim Cương 111 và Nam Hương 4. 100% kinh phí mua thuốc xử lý hạt giống cho diện tích lúa gieo sạ và thuốc phun trừ rầy cho diện tích mạ vụ xuân 2018.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: HTXDV nông nghiệp xã – thị trấn tham mưu với Đảng ủy – UBND xã tổ chức bổ khuyết sản xuất vụ xuân 2018, xây dựng kế hoạch diệt chuột triển khai đến các thôn làng và nhân dân. Bảo dưỡng, tu sửa trạm bơm, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương. Khoanh vùng diện tích cây vụ đông để tập trung lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất. Đối với công tác diệt chuột, HTXDV nông nghiệp xã, thị trấn tham mưu thành lập BCĐ, tổ diệt chuột cơ sở. Tiến hành diệt chuột đồng loạt, tập trung và công khai để nhân dân giám sát. Các biện pháp diệt chuột bằng thuốc sinh học, hóa học và các biện pháp thủ công, đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn cho người và gia súc, gia cầm,  đảm bảo vệ sinh môi trường. Làm tốt các khâu dịch vụ, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật gieo, chăm sóc mạ xuân, xử lý hạt giống trước khi gieo. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ sản xuất vụ xuân thắng lợi./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 16:02

      Sáng ngày 16/1, xã Kim Trung, huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện Pháp lệnh 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, đảm bảo ANTT, ATGT; phòng chống cháy nổ những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

     Để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức tốt các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Xã Kim Trung triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 36, đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống cháy nổ những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Để đợt cao điểm đạt kết quả cao, UBND xã đã kiện toàn ban chỉ đạo 36 của xã, các tổ 36 ở thôn. Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân. Ban công an xã tăng cường nắm tình hình điều tra, khảo sát, xác định các tuyến địa bàn, đối tượng có biểu hiện nghi vấn buôn bán, vận chuyển tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên tuần tra, mật phục, phát hiện, ngăn chặn các hành vi, vi phạm, kịp thời phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng về hình sự... đồng thời đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo thế trận an ninh sâu rộng trong nhân dân. Các thôn, làng và 2 nhà trường THCS, tiểu học tổ chức cho 100%  hộ dân, cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất để nhân dân vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 14:00

      Ngày 16/1, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Đỗ Văn Bình – Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền – Phó chủ tịch hội LHPN tỉnh; các Đ/c Uỷ viên BTV Huyện ủy; Thủ trưởng 1 số ban, ngành của huyện đã tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Đỗ Văn Bình – Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

     

      Năm 2017, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường; sử dụng nước sạch; trồng hoa công sở; xây dựng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, hỗ trợ hội viên xây dựng 2 mái ấm tình thương, với số tiền 33 triệu đồng, tặng 66 xuất quà cho phụ nữ nghèo và trao tặng 35 xe lăn, 5 khung tập đi cho 40 người khuyết tật. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của các Ngân hàng, các cấp hội đã duy trì 299 tổ tiết kiệm, với số tiền 4,2 tỷ đồng giúp 337 chị có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại được đẩy mạnh, đã có trên 2.000 chị cho 1.951 chị vay không lấy lãi, số tiền hơn 3 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

    Năm 2018, Hội LHPN huyện tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Đ/c Đỗ Văn Bình – Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền – Phó chủ tịch hội LHPN tỉnh tặng kỷ niệm chương của Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

      Nhân dịp này, có 5 cá nhân được Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự phát triển của phụ nữ”, 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ được Trung ương hội phụ nữ Việt Nam, tỉnh hội, UBND huyện và Hội LHPN huyện tặng Bằng khen, giấy  khen.

      Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Đỗ Văn Bình – Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích các cấp hội phụ nữ đạt được trong năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cấp hội phụ nữ trong huyện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy quyền dân chủ và thực hiện quyền bình đẳng giới. Thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế và làm giàu, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trước mắt, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực đăng ký đấu nối, sử dụng nước sạch; chuẩn bị các điều kiện sản xuất lúa vụ xuân 2018. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 15:06

      Sáng ngày 15/1, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Hưng Hà về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Tưởng – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; Đ/c Trần Thị Vân - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Lãnh đạo một số ngành, đoàn thể của huyện dự buổi làm việc.

 

Đ/c Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (bên phải) kiểm tra thực tế việc sử dụng nước sạch của gia đình ông Nguyễn Văn Chính, xã Văn Lang

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy (bên phải) trao đổi việc sử dụng nước sạch của gia đình
bà Phạm Thị Diện, xã Văn Lang

     Trước khi hội nghị vào làm việc, đoàn kiểm tra của tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy đã đi kiểm tra tình hình sử dụng nước sạch của nhân dân xã Văn Lang, Hồng Lĩnh.

Đ/c Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch của huyện

     Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn, BTV Huyện ủy đã tập trung quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh. Ban hành nhiều văn bản, trực tiếp làm việc với các địa phương, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn huyện để tháo gỡ khó khăn, triển khai giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với từng địa phương. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, thi công mạng lưới đường ống cấp nước tới các khu dân cư. Hiện nay, toàn huyện có 6 đơn vị cung cấp nước sạch. Tỷ lệ nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch tại 18 xã – thị trấn phía Nam, Tây Nam của huyện đạt 78,7%. Riêng nhà máy nước Hưng Hà tại xã Tân Tiến đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt đường ống, đồng hồ và cấp nước cho nhân dân 17 xã phía Bắc và Đông Bắc của huyện.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn của huyện. Đồng thời yêu cầu: Các đoàn thể, ngành liên quan phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, tiến độ thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể. Phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đảng viên gương mẫu thực hiện. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hội viên, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn nước sạch, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu 100% cư dân huyện Hưng Hà sử dụng nước sạch trong sinh hoạt./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà