Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 13:29

     Sáng ngày 22/4, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó Trưởng khu, nhiệm kỳ 2018-2021 tại xã Phúc Khánh, Minh Tân, Kim Trung và một số địa phương trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó Trưởng khu, nhiệm kỳ 2018-2021 tại thôn Quang Trung, xã Minh Tân.

     Tại các khu vực bầu cử, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của các tổ bầu cử. Để cử tri phát huy tốt quyền và trách nhiệm, tại các điểm bỏ phiếu, công tác an ninh đảm bảo tuyệt đối an toàn, hướng dẫn cụ thể cho cử tri nắm rõ nội quy phòng bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc các bước theo quy định, với không khí phấn khởi, cử tri toàn huyện sẽ tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn để sáng suốt bầu những ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2021, sớm hoàn thành việc bỏ phiếu để công tác kiểm phiếu được thực hiện đúng thời gian quy định. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các ban kiểm phiếu phải làm việc hết sức chặt chẽ, tập trung, đảm bảo đúng luật, tránh sai sót. Đặc biệt, không để bất kỳ ai lợi dụng, tác động vào quá trình kiểm phiếu nhằm đạt kết quả khách quan và trung thực nhất./.

Văn Mạnh

Đài Truyền Thanh- Truyền Hình Hưng Hà

 

 

 

Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 07:49

      Ngày 21/4, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, phó trưởng khu, nhiệm kỳ 2018 – 2021 tại các xã Điệp Nông, Hùng Dũng, Dân Chủ, Kim Trung, Văn Lang, Chí Hòa và xã Minh Hòa.

Các xã, thị trấn trong huyện đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho ngày bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, phó trưởng khu, nhiệm kỳ 2018 – 2021 diễn ra trong ngày 22/4

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã Hùng Dũng, Minh Hòa

        Qua đi kiểm tra tình hình và công tác chuẩn bị phục vụ cho ngày bầu cử tại các địa phương, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực của các xã, thị trấn trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân, Đ/c Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người tham gia bầu cử. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, hòm phiếu, trang trí khánh tiết, lập danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, niêm yết đúng quy định. Đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Để công dân phát huy tốt quyền và trách nhiệm của mình, công tác an ninh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; hướng dẫn cụ thể cho cử tri nắm rõ nội quy phòng bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc các bước theo quy định.”./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 21:41

      Chiều ngày 21/4/2018, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số Phòng, ban, ngành của huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó Trưởng khu, nhiệm kỳ 2018-2021 tại một số địa phương trong huyện.


Các đồng chí lãnh đạo của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn tại một số điểm bầu cử xã Tân Lễ và xã Hồng An

Thị trấn Hưng Nhân bàn giao phiếu bầu cử Trưởng khu, Phó trưởng khu cho các tổ bầu cử

     Tại những nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn của các địa phương. Để cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 diễn ra thuận lợi và thành công, bảo đảm khách quan, dân chủ lựa chọn được những người có đức, có tài gánh vác nhiệm vụ quản lý chính quyền ở cơ sở, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phiếu bầu cử... Các thành viên tổ bầu cử cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu đúng quy trình bảo đảm thuận tiện và đúng luật. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở các điểm bầu cử. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cử tri tham gia đi bỏ phiếu đông đủ để lựa chọn ra những cán bộ ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và giải quyết các nhiệm vụ, công việc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở./.

T/h – Xuân Bính

Đài Truyền thanh – Truyền hình Hưng Hà

Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 17:09

       Những năm qua, hệ thống chính trị cơ sở đặc biệt là đội ngũ cán bộ trưởng, phó thôn trên địa bàn xã Phúc Khánh được củng cố và tăng cường. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để cuộc bầu cử trưởng, phó thôn, nhiệm kỳ 2018-2021 đạt kết quả cao, cấp ủy Đảng - chính quyền, xã Phúc Khánh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước theo đúng quy trình của Luật bầu cử. Xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, hiệp thương, giới thiệu nhân sự. Thành lập 6 tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và danh sách nhân sự tại các nhà văn hóa thôn để nhân dân tìm hiểu, lựa chọn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, lựa chọn và bầu cử trưởng, phó thôn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu, phiếu bầu và vệ sinh môi trường khu vực bầu cử đã hoàn tất, đảm bảo tổ chức ngày bầu cử 22/4 thực sự là ngày hội của nhân dân địa phương./.

Tổ bầu cử thôn Khánh Mỹ trang trí khánh tiết khu vực bầu cử.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 14:23

      Ngày bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu được thống nhất trong toàn huyện từ 7h sáng đến 17h tối ngày 22/4, cử tri trong huyện hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người có uy tín, năng lực bầu vào các chức danh Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018 - 2021. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Huyện ủy – UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ, đúng các bước theo quy trình của luật bầu cử. Đến nay, toàn huyện đã lựa chọn giới thiệu được 690 ông bà ra ứng cử chức danh Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018 – 2021. Nhìn chung số người ra ứng cử chức danh Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu đều là những người có năng lực, trình độ để đảm đương các công việc của thôn và có uy tín trong nhân dân. Để điều hành cuộc bầu cử các xã, thị trấn đã ra quyết định thành lập 264 tổ bầu cử, mỗi tổ có từ 5 đến 11 thành viên, lập và niêm yết công khai danh sách các ứng cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu và danh sách 76.314 cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu đều được các địa phương chuẩn bị khá chu đáo, các địa điểm bỏ phiếu đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, huy động lực lượng tổng vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đến bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu phục vụ cho ngày bầu cử được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự đảm bảo ổn định.

Cử tri thôn Trung Thượng, xã Tiến Đức tìm hiểu nội quy và rà soát danh sách trước ngày bầu cử. 

      Thời gian bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018 – 2021 đang đến gần, mỗi cử tri huyện Hưng Hà hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các thôn, khu dân cư đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn bầu vào chức danh Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn, khu dân cư. Các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cử tri hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu dự lễ khai mạc và bầu cử, góp phần làm cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đạt kết quả cao và thành công tốt đẹp./

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 14:21

      Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021 ở xã Hồng An đã hoàn tất. Tại 10 khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, danh sách 21 người ứng cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn và các nội quy bỏ phiếu để nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu lựa chọn bầu những người có năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân làm Trưởng thôn, Phó trưởng thôn. Cơ sở vật chất như hòm phiếu, bàn ghế, con dấu, phiếu bầu w… đã được chuẩn bị đầy đủ. Công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ, các thôn đã huy động lực lượng quét dọn đường làng, ngõ xóm; Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu được tăng cường. Đài truyền thanh xã và hệ thống loa các thôn tăng thời lượng tuyên truyền luật bầu cử, danh sách những người ứng cử và phản ánh kịp thời công tác chuẩn bị bầu cử của các tổ bầu cử, nhằm tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, nhân dân hướng về ngày bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn 22/4.

Xã Hồng An tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử.

Cử tri thôn Việt Thắng, xã Hồng An xem danh sách cử tri.  

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 16:08

      Chiều ngày 20/4, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2018. Đ/c Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị,

       Hiện nay, 10.915 ha lúa xuân của huyện Hưng Hà phát triển đồng đều. Dự kiến lúa trỗ bông trong khoảng từ 30/4 đến ngày 25/5/ 2018. Theo điều tra của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, hiện nay tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại xuất hiện với mật độ cao. Dự báo trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 ra rộ từ ngày 16/4 đến 25/4. Sâu non tuổi 1 rộ từ ngày 23/4 đến 1/5. Sâu non đục thân 2 chấm nở rộ từ 27/4 đến 3/5. Rầy non lứa 2 nở rộ từ cuối tháng 4 đến tuần 1 tháng 5, mật độ nơi cao 1.500 – 2000c/m2, cục bộ 3.000 – 5000c/m2. Để giành thắng lợi sản xuất lúa vụ xuân, UBND huyện đã có công điện số 03 chỉ đạo các xã – thị trấn, HTXDV nông nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kiểm tra tình hình sinh trưởng của lúa xuân. Phát động chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm và rầy từ ngày 25 đến ngày 29/4. Đồng thời kiểm tra phát hiện và chủ động phòng trừ bệnh khô vằn, bạc lá – đốm sọc vi khuẩn hại lúa. Để đợt phòng trừ sâu bệnh đạt kết quả cao, các phòng, ngành đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã – thị trấn tăng cường kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cung ứng các loại thuốc đảm bảo chất lượng. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hướng dẫn nông dân điều tiết nước hợp lý trong giai đoạn lúa làm đòng, trỗ bông. Khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc đặc trị và phun theo chỉ dẫn trên bao bì và ngành chuyên môn để tăng hiệu của thuốc.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các địa phương xác định đây là đợt phòng trừ quyết định năng suất và sản lượng lúa vụ xuân. Thành viên tổ công tác của huyện sâu sát cơ sở phụ trách nắm bắt tình hình. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai sâu sát, cụ thể kịp thời với thực tế mỗi địa phương. Các phòng ngành liên quan, HTXDV nông nghiệp xã thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân dùng các loại thuốc đặc hiệu đúng chủng loại, pha theo liều lượng hướng dẫn và phòng trừ theo thời gian quy định để tăng hiệu quả trên lúa và cây trồng. Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra diện tích lúa, điều tiết mực nước hợp lý để lúa xuân phát triển. Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch phòng trừ về phòng Nông nghiệp &PTNT. Các phòng, ngành đơn vị liên quan phối hợp với xã – thị trấn tăng cường kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cung ứng các loại thuốc đảm bảo chất lượng. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán kinh doanh thuốc BVTV không nằm trong danh mục theo quy định của pháp luật./.

   

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 16:03

      Sáng ngày 20/4, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công quốc lộ 39A tại xã Phúc Khánh, Tân Lễ, TT Hưng Hà và TT Hưng Nhân.

     Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường quốc lộ 39A đi qua địa bàn huyện là dự án có ý nghĩa quan trọng. Đóng vai trò tuyến đường huyết mạch trên địa bàn huyện, sau khi hoàn thành quốc lộ 39a, sẽ tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông được thuận tiện, việc giao thương buôn bán không chỉ trong và ngoài huyện mà cả với Tỉnh Hưng yên sẽ có nhiều thuận lợi từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Theo dự án trên địa bàn huyện có khoảng 2844 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đến nay đã có 2670 hộ đã đồng thuận ký kết và  nhận tiền bồi thường còn lại khoảng 80 hộ vẫn cố tình chưa nhận tiền tập trung chủ yếu ở TT Hưng Hà và xã Phúc Khánh mà lý do chủ yếu do các hộ dân vẫn chưa nhất trí về xác nhận nguồn gốc đất và loại đất, do đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công tuyến đường quốc lộ 39 a trên địa bàn huyện.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công quốc lộ 39A tại xã Phúc Khánh.

     Qua đi kiểm tra, khảo sát tình hình thực tế, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các hộ dân đã có ý thức, chấp hành tốt việc thực hiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường quốc lộ 39a theo đúng quy định. Đối với các hộ vẫn cố tình chống đối không ký thỏa thuận và nhận tiền bồi thường trả mặt bằng cho đơn vị thi công, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hộ chống đối theo đúng quy định của pháp luật./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà