Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 07:16

Những ngày này, nông dân xã Minh Khai – huyện Hưng Hà đã xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Nhiều hộ gia đình có diện tích lớn từ 5 - 7 sào trở lên đã cấy đổi công cho nhau để gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đến ngày 4/5, nông dân xã Minh Khai đã gieo cấy được trên 50 ha lúa mùa. Diện tích gieo sạ, vãi khoảng 20 ha. Phấn đấu gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 15/7, HTXDV nông nghiệp xã Minh Khai tiếp tục chỉ đạo các chủ máy cầy đẩy nhanh tiến độ làm đất. Tuyên truyền, vận động nhân dân làm bờ giữ nước gieo cấy lúa mùa. Đồng thời điều tiết nước hợp lý kết hợp bắt ốc bươu vàng, diệt chuột bảo vệ diện tích lúa mới cấy./.


Xã Minh Khai đẩy nhanh tiến đô làm đất và gieo cấy lúa mùa.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 04 Tháng 7 2018 15:57

Sáng ngày 4/7, Ban kinh tế  - xã hội HĐND huyện do đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội huyện làm trưởng đoàn tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, dự thảo nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6.

Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội huyện phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. Thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018. Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2018. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung trong các báo cáo của UBND huyện, đồng thời tham gia ý kiến làm rõ một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế, xã hội huyện đã đánh giá cao công tác công tác chuẩn bị báo cáo của các phòng ngành, đặc biệt là phòng Tài chính - Kế hoạch. Đồng chí cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần hoàn thiện báo cáo UBND huyện, dự thảo Nghị quyết HĐND trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thẩm quyền. Hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội làm cơ sở để đại biểu HĐND huyện thảo luận, xem xét quyết định ban hành nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp thứ 6, HĐND huyện./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 15:44

Ngày 27/6, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Các Đ/c Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành liên quan của huyện; các Đ/c Lãnh đạo 35 xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường sáp nhập năm 2018 trên địa bàn huyện đã tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch số 53, số 54 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 62, số 46 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Kế hoạch số 41 của Ban thường vụ Huyện ủy về ‘Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 67, số 45 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch số 45 của Ban thường vụ Huyện ủy về ‘ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập’. Hướng dẫn sáp nhập 15 đơn vị trường học trong năm 2018, từ cấp học mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc 13 xã, thị trấn trong huyện.

          Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp ủy triển khai nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 18, số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tham mưu với Huyện ủy - UBND huyện trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ; các trường sáp nhập trong năm 2018 chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung để sáp nhập trường, duy trì đảm bảo chất lượng giảng dậy không làm ảnh hưởng tới tâm lý học sinh. Cùng với việc chỉ đạo sáp nhập đơn vị trường, các xã, thị trấn tập trung thống kê quy mô dân số, diện tích để việc sáp nhập các thôn đảm bảo theo quy định./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 08:13

Ngày 28/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tổ chức sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Thủ trưởng một số phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của BCH Đảng bộ huyện…Sau khi nghe, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời tham gia ý kiến thống nhất nội dung vào hoàn chỉnh các báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời khái quát, đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của huyện. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trong sản xuất nông nghiệp sớm hoàn thành đề án, triển khai thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quy hoạch 2 – 3 vùng sản xuất tâp trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xây dựng  cơ chế khuyến khích phát triển phong trào nuôi cá lồng. Các ngành liên quan, xã – thị trấn rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch hoàn thiên các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Khai thác mọi nguồn nước thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Phát triển đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân và hỗ trợ, tạo điều kiện giúp xã Bắc Sơn về đích nông thôn mới. Tập trung hoàn thành quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Đồng Tu. Tiếp nhận và khai thác hiệu quả nhà máy xử lý nước thải Phương La và hoàn thành quy hoạch chung 2 thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân. Đối với thương mại – dịch vụ cần đôn đốc, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoành thiện xây dựng chợ thị trấn Hưng Hà. Rà soát, điểu chỉnh quy hoạch các xã nong thôn mới phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quân sự địa phương. Chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng tình hình kích động nhân dân gây mất trật tự an ninh. Thực hiên Nghị quyết 19 hội Nghị Trung Ương VI… Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội năm 2018./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 08:12

Do chủ động trong công tác làm đất và gieo mạ mùa, hiện nay nông dân xã Phúc Khánh đã xuống đồng gieo cấy được trên 150 ha lúa mùa với các giống như: BC 15, Thiên ưu…Phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 5/7,  HTXDV nông nghiệp xã Phúc Khánh tiếp tục chỉ đạo các thôn, làng đẩy nhanh tiến độ làm đất không để mạ chờ ruộng. Làm bờ giữ nước, dọn cỏ bờ vùng, bở thửa và tập trung nhân lực, phân bón gieo cấy lúa mùa theo lịch thời vụ. Cạnh đó, HTXDV nông nghiệp tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc kết hợp diệt chuột, ốc bươu vàng cho diện tích lúa mới cấy. Tiếp tục phối hợp với các trạm trại, đoàn, hội mở lớp tập huấn hướng dẫn nông dân kĩ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa. Đồng thời duy tu, bảo dưỡng các trạm bơm, giải phóng dòng chảy trên các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước tưới cho lùa mùa và kịp thời tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra, bảo vệ an tòan diện tích lúa mùa.

Nông dân thôn Sòi, xã Phúc Khánh gieo cấy lúa mùa.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 08:02

Sáng ngày 28/6/2018, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban quản lý di tích thôn Chí Linh, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà tổ chức lễ tiếp nhận Đạo sắc phong thời Nguyễn của di tích miếu chùa Chí Linh do ông Trần Trọng Hà, Tổng thư ký Hội hoa học Lịch sử tỉnh Quảng Ninh, nguyên Giám đốc bảo tàng tỉnh Quảng Ninh hiến tặng. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã tới dự.

Các đại biểu dự buổi lễ

Đ/c Phạm Văn Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Đô phát biểu tại buổi lễ

Lễ trao tặng và tiếp nhận sắc phong

Miếu chùa Chí Linh, thôn Mậu Lâm, xã Đông Đô được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, là nơi thờ Phật và đức thánh Quý Minh Đông Hải đại vương. Theo thần tích để lại, Quý Minh Đông Hải đại vương có tên thật là Đoàn Thượng – danh tướng có công dẹp giặc giữ yên bờ cõi thời vua Lý Cao Tông. Khi ông mất, nhiều nơi trong nước đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao vị tướng tài của dân tộc, trong đó có miếu thôn Chí Linh, xã Đông Đô. Sau này, các vị vua triều Nguyễn đều ban sắc phong thần cho ông và cho phép nhân dân thôn Chí Linh thờ phụng cầu Quốc thái dân an. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, 6 sắc đạo phong vua ban đều bị thất lạc. Đến nay, ông Trần Trọng Hà, Tổng thư ký hội Khoa học Lịch sử tỉnh Quảng Ninh, nguyên Giám đốc bảo tàng tỉnh Quảng Ninh sưu tập được bản sắc phong thứ 4. Với tinh thần và trách nhiệm của người từng làm công tác bảo tồn bảo tàng, ông Trần Trọng Hà đã phát tâm công đức hiến tặng lại cho nhân dân thôn Chí Linh bản sắc phong thần cổ quý giá này.

UBND, Ban quản lý di tích Miếu chùa Chí Linh, xã Đông Đô trao tặng gia đình ông Trần Trọng Hà giấy lưu danh công đức và tặng phẩm

Lễ an vị sắc phong

Miếu chùa Chí Linh, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà

Sau công bố lễ tiếp nhận sắc phong, trụ trì Miếu chùa Chí Linh, các cụ cao niên trong làng cùng toàn thể nhân dân thôn Chí Linh đã tiến hành rước sắc phong vào miếu và làm lễ an vị. Nhân dịp này, UBND, Ban quản lý di tích Miếu chùa Chí Linh, xã Đông Đô đã trao tặng gia đình ông Trần Trọng Hà giấy lưu danh công đức và tặng phẩm.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 01:46

Sáng ngày 27/6, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về An toàn thực phẩm năm 2016 – 2017. Đồng chí Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Nhật Vinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, thủ trưởng một số phòng nghành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

 


Đồng chí Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Toàn cảnh buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về An toàn thực phẩm tại huyện Hưng Hà

Đoàn giám sát của tỉnh kiểm tra vệ sinh ATTP tại cơ sở chăn nuôi lợn của  gia đình anh Trần Đức Thiệm, thôn Việt Yên 4, xã Điệp Nông

 

Tại buổi giám sát, các địa biểu đã trực tiếp giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm tại 3 cở trên địa bàn huyện Hưng Hà: Xí nghiệp May 10; cơ sở chăn nuôi lợn thịt, lợn nái thương phẩm của gia đình anh Trần Đức Thiệm, thôn Việt Yên 4, xã Điệp Nông và Nhà hàng an uống Tùng Lâm, Khu Nhân cầu 1, thị trấn Hưng Hà. Qua đi kiểm tra giám sát thực tế và nghe UBND huyện Hưng Hà báo cáo việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, các đại biểu nhất trí với nội dung báo cáo và đánh giá các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; hệ thống mặt hàng tại siêu thị có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo; bếp ăn tập thể tại công ty đảm bảo, xuất ăn công khai. Tuy  nhiên, từ thực tiễn buổi giám sát, các đại biểu đề nghị lãnh đạo huyện Hưng Hà cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành tăng cường tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, phối hợp với các ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời tạo mọi điều kiện để các hộ sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn huyện có vốn để mở rộng sản xuất.

Nguyễn Thuần

Đài TT- TH  Hưng Hà

Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 01:42

Chiều ngày 26/6, Đoàn công tác của Tỉnh do đồng chí Vũ Ngọc Khiếu – Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở công thương làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Hưng Hà. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Vũ Văn Hạnh – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra cùng đoàn.

Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra khu vực đê Đào Thành xã Canh Tân.

 

          Huyện Hưng Hà có 3 tuyến đê sông với tổng chiều dài 40,1 km, Trong những năm qua, các địa phương trong huyện đã thường xuyên tu bổ, đắp áp trúc mái đê, cơ đê, mở rộng, tôn tạo mặt đê, đến nay cao trình mặt đê đã đảm bảo theo thiết kế, đảm bảo chống lũ. Cạnh đó trên 3 tuyến sông của huyện có 17 khu vực xây dựng hệ thống kè mò, kè lát mái hộ bờ, trong nhiều năm qua đã được đầu tư kinh phí cải tạo nâng cấp đến nay đã phát huy hiệu quả phục vụ công tác phòng, chống lũ, toàn huyện hiện có 9 cống dưới đê, hiện các cống chất lượng đảm bảo và có đầy đủ phai dự phòng, về các tuyến đê bối hiện huyện có 7 tuyến với chiều dài 23 km, bảo vệ 1456 ha đất canh tác và 518 hộ dân , đảm bảo chống lũ dưới báo động số 2. Để chủ động đối phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết, trước mùa mưa bão năm nay, huyện Hưng Hà đã tổ chức kiểm tra công trình thủy lợi, xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai, tổ chức tập huấn cho lực lượng xung kích, đồng thời, các xã, thị trấn cũng đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với mọi diễn biến của thiên tai, lụt bão, việc xây dựng kế hoạch, đảm bảo sát thực tế theo phương châm “3 trước” và “4 tại chỗ.

Đoàn công tác của Tỉnh làm việc với xã Canh Tân về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

 

          Qua đi kiểm tra thực tế tại các điểm tuyến đê xung yếu Đào Thành xã Canh Tân, Đ/c Vũ Ngọc Khiếu – Tỉnh ủy viên, giám đốc sở công thương Tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh, đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Hà phối hợp với các phòng, ngành chức năng, các xã, thị trấn tập trung triển khai công tác phòng chống thiên tai. Các tiểu ban cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chủ động trong phòng chống thiên tai, lụt bão úng; xây dựng kế hoạch theo từng thời gian cụ thể. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ chủ động về người và phương tiện phục vụ cho công tác cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, huyện tiếp tục thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các công trình vi phạm đê điều, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà