Thứ ba, 05 Tháng 7 2016 16:03

Chiều ngày 4/7, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới và công tác bảo đảm an toàn giao thông tại một số địa phương trong huyện.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (bên trái) kiểm tra cánh đồng trồng Ngô ngọt tại xã Điệp Nông

Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra sản xuất lúa mùa tại xã Phúc Khánh

 Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp cần tích cực chỉ đạo tuyên truyền và hướng dẫn nông dân tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy lúa mùa kịp thời vụ. Đánh giá cụ thể việc sử dụng phân bón sinh học Sumitri vào xử lý rơm, rạ sau khi thu hoạch ngay trên mặt ruộng. Đồng thời chăm sóc và bảo vệ diện tích cây màu. Gắn sản xuất nông nghiệp với phòng chống thiên tai nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đối với các địa phương đang hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước mùa mưa bão, nhất là các công trình xây dựng, công trình sử dụng nguồn xi măng do tỉnh hỗ trợ. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương thường xuyên chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông tĩnh tại một số tụ điểm trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông./.

Xuân Bính- Cao Mừng
Đài Truyền Thanh- Truyền hình Hưng Hà

Thứ hai, 04 Tháng 7 2016 16:41

Sáng ngày 4/7, HĐND xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã tới dự và chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện tặng hoa chúc mừng kỳ họp.

Các đại biểu về dự kỳ họp thứ nhất  HĐND xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Đoan Hùng là một xã giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng. Trong phát triển văn hóa kinh tế xã hội cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Dưới sự giám sát, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016, xã Đoan Hùng đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bước sang nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND xã Đoan Hùng có 25 đại biểu đại diện cho ý trí, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong xã, tại kỳ họp thứ nhất các đại biểu  HĐND xã Đoan Hùng đã tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã theo quy định. Dưới hình thức bỏ phiếu HĐND xã Đoan Hùng đã tiến hành bầu Chức danh Chủ tịch HDND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, kiện toàn các ban HĐND và bầu các chức danh Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã. Hầu hết các ông, bà trúng cử đều đạt được tỉ lệ phiếu bầu cao, đạt được sự tín nhiệm tin tưởng của các đại biểu, đáp ứng niềm tin, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên, cử tri và các tầng lớp nhân dân trong xã. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phát triển văn hóa kinh tế xã hội ở địa phương, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được./.

Cao Mừng
Đài truyền thanh truyền hình Hưng Hà

Thứ bảy, 02 Tháng 7 2016 19:55

Sáng ngày 2/7, HĐND xã Tây Đô khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ thứ nhất. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự kỳ họp.

Các đồng chí đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã Tây Đô đã tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn. Theo đó, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng; do vậy, xã Tây Đô đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân phát huy dân chủ, quyền lợi, trách nhiệm của công dân tích cực tham gia bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 95,52%; đã bầu 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần.

Đại biểu HĐND xã Tây Đô bầu các chức danh HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp, HĐND xã Tây Đô đã bầu các chức danh HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu Ban pháp chế HĐND, các Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông qua các tờ trình về các kỳ họp thường kỳ HĐND xã Tây Đô nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Trúc Lành
Đài truyền thanh truyền hình Hưng Hà

Thứ bảy, 02 Tháng 7 2016 19:46

Sáng ngày 02/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Kim Trung đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Đồng chí Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện( người ngồi ở giữa) dự kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Kim Trung, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Kim Trung đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021; kết quả thẩm tra tư cách đại biểu HĐND xã và báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND… Báo cáo nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn xã Kim Trung được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Hầu hết cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu các đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021 đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban HĐND xã, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND xã Kim Trung, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

Bùi Thủy
Đài truyền thanh- truyền hình huyện Hưng Hà

Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 16:11

Nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng hàng hóa, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà hỗ trợ nguồn vốn vay từ các ngân hàng, chuyển đổi diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả lâu năm để các hộ đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo mô hình gia trại- trang trại, các ban ngành, đoàn thể phối hợp với ban chăn nuôi thú y tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân, đưa những giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào khảo nghiệm để nhân ra diện rộng, đồng thời vận động các hộ chăn nuôi xây lắp hầm biogas để đảm bảo vệ sinh môi trường. Do đó, nhiều mô hình chăn nuôi tập trung phát triển toàn diện, tăng cả về quy mô và số lượng. Đến nay, toàn xã có trên 90 gia trại- trang trại, duy trì 860 con trâu- bò, 15.800 con lợn và hàng nghìn con gia cầm- thủy cầm. Giá trị thu nhập từ ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm ước đạt 45 tỷ đồng.

Đàn vật nuôi của xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà

Hiện nay, ban chăn nuôi thú y xã Điệp Nông phối hợp với Đài truyền thanh, các thôn làng tuyên truyền hướng dẫn nhân dân vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực chăn nuôi. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh bổ sung cho đàn vật nuôi chưa tiêm phòng và tái đàn. Đồng thời ký cam kết với các hộ chăn nuôi áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bảo vệ đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng./.

Bùi Thủy
Đài truyền thanh- Truyền hình huyện Hưng Hà

Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 16:09

Khuôn viên trường Trung học cơ sở Lê Danh Phương - Thị trấn Hưng Hà

Trường trung học cơ sở Lê Danh Phương Thị trấn Hưng Hà được thành lập từ năm 2009, có nhiệm vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhà trường đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử vào soạn giảng. Là nơi đào tạo học sinh có tư chất thông minh, kết quả học tập xuất sắc và được phát triển năng khiếu, ươm mầm tài năng cho quê hương đất nước.Trường nhiều năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, đạt chuẩn quốc gia được Sở giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Giờ học tin học của học sinh trường Trung học cơ sở Lê Danh Phương

Năm học 2015 - 2016, nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện hiệu quả bộ tiêu chí thi đua dạy tốt, học tốt và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thầy và trò nhà trường tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. 704 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 87 học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017, 100% học sinh trúng tuyển; 23 em đỗ vào trường chuyên trên toàn quốc, em Nguyễn Thị Phương Hoa đỗ thủ khoa trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, em Hoàng Thị Vân Khánh đỗ thủ khoa trường THPT Hưng Nhân./.

Trúc Lành
Đài truyền thanh truyền hình Hưng Hà

Thứ năm, 30 Tháng 6 2016 15:59

    Huyện Hưng Hà có 210 km sông trục nội đồng, để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ mùa và tiêu úng nhanh khi có mưa lớn. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã thu vớt 800 ngàn m2 bèo bồng, rau muống, giải phóng dòng chảy các tuyến sông, đánh sa bồi cửa cống qua đê, bảo dưỡng ty van, cánh cống và trạm bơm điện, nạo vét sông Tiến Dũng, sông Thái Sư, sông Tân Việt. Tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, các công trình đã hoàn thành.

 

Công ty thủy nông bắc Thái Bình nạo vét sông Thái Sư địa phận xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà

    Tuy nhiên tình trạng lấn chiếm công trình thủy lợi có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tuyến sông 223, sông 224, sông Việt Yên, sông Phú Lạc, cầu Lê, Đào Thành và khu vực chợ xã Kim Trung sông Sa Lung, nhiều gia đình đã xây dựng nhà cửa, lều quán vi phạm nghiêm trọng hành lang công trình thủy lợi, gây tắc nghẽn dòng chảy. Trước tình trạng trên, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã lập biên bản 40 hộ gia đình, trình với cơ quan chức năng để giải quyết. Để chủ động phòng chống thiên tai, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, các xã, thị trấn cần phối hợp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi nhằm đảm bảo tốt nguồn nước phục vụ sản xuất và tiêu úng nhanh khi có mưa lớn xảy ra./.

Nguyễn Hải Hưng
Đài TTTH Hưng Hà

Thứ năm, 30 Tháng 6 2016 15:37

Ngày 30/6, HĐND xã Dân Chủ đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo một số phòng, ban của huyện tới dự kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Văn Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại kỳ họp

Đ/c Đinh Công Chuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu tại kỳ họp

Đ/c Nguyễn Văn Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng tại kỳ họp

6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Dân Chủ đã có nhiều cố gắng trong lao động sản xuất, nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đầu tư nâng cao các tiêu chí. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả. Tình hình ANTT, ATGT đảm bảo. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp  đạt kết quả tốt, số cử tri đi bầu cử đạt trên 90%.

Thời gian tới, xã Dân Chủ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giữ vững an ninh trật tự. Nhiệm vụ trọng tâm khẩn trương gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ, chủ động phòng chống thiên tai. Huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cao tiêu chí nông thôn mới. Tại kỳ họp, HĐND xã Dân Chủ đã bầu các chức danh HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nguyễn Hải Hưng

Đài truyền thanh - truyền hình Hưng Hà