Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 08:04

Sáng ngày 10/7/2018, Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV tổ chức Hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo dự Hội nghị.

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV chủ trì hội nghị

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe tổ giúp việc Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV báo cáo dự thảo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Các đại biểu đã tham gia các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ tập trung vào những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2018 – 2020. Thống nhất cập nhậ số liệu báo cáo, hình thức thể hiện, đánh giá những tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội,….

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nêu rõ: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo bằng văn bản. Tập trung tham gia về kết cấu, bố cục, câu chữ, số liệu. Ý kiến đóng góp có thể đánh giá ngành, lĩnh vực phụ trách và những vấn đề nêu trong báo cáo. Nhằm làm nổi bật kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua và những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp, định hướng thực hiện thời gian tới. Mọi ý kiến tham gia đóng góp gửi về tổ giúp việc, văn phòng Huyện ủy, UBND huyện trước ngày 15/7. Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến và hoàn thiện báo cáo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong tháng 7. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng gợi mở một số nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo cần thống nhất lại số liệu, kết cấu báo cáo, có điểm nhấn chỉ rõ phần đánh giá chung, nguyên nhân, tồn tại, bài học kinh nghiệm nổi bật được bản sắc của huyện Hưng Hà. Chú ý đến những chỉ tiêu thay đổi, báo cáo ngắn gọn dễ nhớ. Chú trọng đến phương hướng nhiệm vụ, hoạch định những định hướng phát triển kinh tế xã hội, du lịch văn hóa tâm linh, duy trì phát huy những giá trị văn hóa. Xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Chủ động nắm tình hình, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đảm bảo an ninh quốc phòng không để bị động bất ngờ. Tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết để rút kinh nghiệm liên quan đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 08:02

Chiều ngày 9/7, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; Các Đ/c Uỷ viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc khối Tư tưởng; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện dự hội nghị.

 Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

          6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong khối tư tưởng làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế; qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị đã tuyên truyền, định hướng thông tin, tư tưởng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, sự kiện chính trị của huyện như Hướng dẫn công tác tuyên truyền 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Việc học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở các địa phương, đơn vị; trọng tâm là việc ban hành, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18 về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và Nghị quyết số 19 về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”. Triển khai quán triệt, học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” ở 62 tổ chức cơ sở Đảng và 13 cụm trường học; Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới; Công tác bầu cử Trưởng, Phó thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021; đấu nối sử dụng nước sạch; giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Quốc lộ 39; Tổ chức lễ hội Đền Trần, Đền Tiên La, tấm gương người tốt – việc tốt, học tập gương Bác Hồ; phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, sản xuất vụ mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông; vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự liên quan đến hoạt động của Hội Thánh đức chúa trời mẹ và những vấn đề liên quan đến việc thảo luận Dự án Luật đơn vị hành chính, Luật an ninh mạng vv  …

          Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác Tư tưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đã phản ánh tình hình và tham gia đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ công tác Tư tưởng 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về công tác Tư tưởng của các địa phương, đơn vị đạt được thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, tình hình kinh tế - xã hội đạt được 6 tháng đầu năm 2018; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và Nghị quyết số 19 về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”. Nghị quyết số 23 của Bộ chính trị “Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Tuyên truyền kết quả kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 09 của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng bản tin nội bộ và trang thông tin điện tử của huyện; Tập trung tuyên truyền về vai trò, sự cần thiết của Dự án luật hành chính, Luật an ninh mạng. Trong sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân tập trung chăm sóc bảo vệ lúa mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông 2018 – 2019; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai; tăng cường các biện pháp xử lý tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉ hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường thủy, đường bộ và quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn huyện; Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế các đơn vị khối Tư tưởng bổ sung nhiệm vụ theo yêu cầu của ngành cấp trên và nhiệm vụ chính trị của huyện; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.     

Hoàng Thủy

Đài TT –TH Hưng Hà

Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 07:57

Sáng ngày 9/7/2018, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Hưng Hà sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban đại diện người cao tuổi huyện Hưng Hà chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thị Vân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng ngành của huyện dự hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban đại diện người cao tuổi huyện Hưng Hà phát biểu tại hội nghị.

 6 tháng đầu năm, người cao tuổi trong huyện đã phát huy bản chất tuổi cao gương sáng, mẫu mực cho con cháu và xã hội học tập; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do huyện, hội phát động, tích cực lao động sản xuất, vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương. Toàn huyện có 27.196 người cao tuổi tham gia lao động, trong đó có 130 hội viên là chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, 266 chi hội có người cao tuổi tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản, 204 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thơ ca và thể dục thể thao. Các chế độ của người cao tuổi được quan tâm chi trả phụ cấp kịp thời và khám chữa bệnh, đồng thời thăm hỏi tặng quà mừng thọ trên 1 tỷ 603 triệu đồng.

Những tháng cuối năm, Hội Người cao tuổi huyện Hưng Hà tiếp tục thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động tuổi cao gương sáng, ông bà mẫu mực cho thế hệ trẻ học tập. Đổi mới hoạt động, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, thực hiện có hiệu quả nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Các tập thể được Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào người cao tuổi “ Tuổi cao gương sáng” năm 2017

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào người cao tuổi “ Tuổi cao gương sáng” năm 2017

Nguyễn Thuần

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 07:49

Sáng ngày 8/7, tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ các vị Vua triều Trần, xã Tiến Đức; Ban quản lý di tích đền Trần Thái bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 728 năm ngày giỗ Đức Vua Trần Thánh Tông. Các Đ/c Lãnh đạo 1 số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Hội họ Trần Việt Nam tỉnh, hội họ Trần Việt Nam huyện cùng cán bộ, nhân dân xã Tiến Đức và du khách thập phương đã tới dự.

Lễ tưởng niệm 728 năm ngày giỗ Đức Vua Trần Thánh Tông.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 728 năm ngày giỗ Đức Vua Trần Thánh Tông.

Đoàn tế nữ quan thôn Tan Đường, xã Tiến Đức.

Đức vua Trần Thánh Tông, sinh năm canh tý 1240, là con trưởng dòng tích của Thái Tông Nguyên Hiếu hoàng đế Trần Cảnh, mẹ là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu Lý Oanh. Ngay sau khi được sinh ra, ông liền được lập làm Hoàng Thái tử. Ông là một vị Hoàng đế tài năng, có công lớn trong việc xây dựng Đại Việt trở lên hưng thịnh. Dưới triều đại của ông, nước Đại Việt luôn thái bình, quân Nguyên Mông tạm thời không sang xâm lược, tạo điều kiện phát triển lực lượng hùng mạnh. Không những đẩy mạnh chính sách phát triển kinh tế và giáo dục, ông đã thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo nhưng kiên quyết, đề cao quyền lợi của Đại Việt quyết không để cho quân Nguyên sang xâm thôn tính.Tháng 10/1278, Trần Thái Tông Hoàng đế nhường ngôi cho Thái tử Khâm, ông về Bắc cung làm Thái thượng hoàng nhưng Trần Thánh Tông vẫn tham gia việc triều chính trong bối cảnh chuẩn bị chống xâm lược của Nguyên mông. Đến cuối năm 1284 chiến tranh bùng nổ, Thượng hoàng Thánh Tông cùng vua con Nhân Tông đã phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm tiết chế chỉ huy quân đội trong nước để chống Nguyên Mông. Trong 2 cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 2 và lần 3 thắng lợi có vai trò đóng góp của Thượng hoàng Thánh Tông.

Ngày 25/5/ 1290, Thượng hoàng Trần Thánh Tông băng hà ở cung Nhân Thọ. Ông làm vua 21 năm, làm Thượng hoàng 13 năm, hưởng thọ 51 tuổi. Ngày 15/12/1290, Thượng hoàng được án tang taị Dụ lăng, phủ Long Hưng, nay là thôn Tam Đường, xã Tiến Đức./.                                               

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 14:01

Sáng ngày 6/7 Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo phòng, chuyên môn của huyện đã đi kiểm tra tình hình gieo cấy lúa mùa tại xã Chí Hòa, Hồng Minh. Theo báo cáo của phòng nông nghiệp huyện, nông dân các địa phương đang tập trung khẩn trương làm đất, gieo cấy lúa mùa. Đến ngày 6/7 tiến độ gieo cấy lúa mùa ở các địa phương đạt khá.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra gieo cấy lúa mùa tại cánh đồng xã Chí Hòa huyện Hưng Hà

 Qua kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất gieo cấy lúa mùa trên đồng ruộng đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã phải nỗ lực khắc phục khó khăn do tác động của thời tiết nắng nóng kéo dài, thời gian trong khung thời vụ gieo cấy lúa mùa không nhiều, cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo cho nhiệm vụ gieo cấy lúa mùa, đồng thời huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa càng sớm càng tốt. Phấn đấu hoàn thành  kế hoạch gieo cấy lúa mùa  đến ngày 15/7 trong khung thời vụ tốt nhất, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển  tôt, thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo đạt năng suất và sản lượng vụ mùa theo kế hoạch đề ra.

Văn Mạnh- Đài truyền Thanh-TH Hưng Hà

 

 

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 10:12

Chiều ngày 5/7, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Trần trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị; Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên BCĐ công tác tín ngưỡng tôn giáo, nhân quyền huyện; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự hội nghị.

 


Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ, nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu". Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện chỉ đạo các ban, ngành chức năng và các địa phương phối hợp nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp phát sinh tại cơ sở, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân diễn ra đúng quy định của pháp luật. Các tôn giáo cơ bản hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, đoàn kết lương giáo được giữ vững. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong huyện tích cực, chủ động tham gia và góp phần vào thành công cuộc bầu cử Trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền  từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thể hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở được đẩy mạnh. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tạo không khí dân chủ, công khai ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung: Các vi phạm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giải quyết các vụ việc tồn đọng và quản lý đất đai liên quan đến tôn giá, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện tiếp tục tuyên truyên, phổ biến sâu rộng nội dung Luật tôn giáo, Nghị định 162 của Chính phủ. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Chấn chỉnh, làm tốt công tác nắm tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và thực hiện quy chế dân chủ ở sở. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các mâu thuẫn phát sinh. Đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo lạ xuất hiện tại địa phương. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành liên quan thực hiện nghiêm công văn 188 của UBND Tỉnh. Hoàn thiện, giải quyết theo luật nhũng cơ sở xây dựng không đúng quy định. Giải quyết, quản lý 15 tăng ni chưa gia nhập tăng đoàn. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị tiếptục phổ biến, thực hiện minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường thực hiện vai trò giám sát, phản biện, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân./.

 

Nguyễn Hương
Đài PTTH Hưng Hà

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 10:05

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của đàn vật nuôi. Để bảo vệ đàn vật nuôi người chăn nuôi huyện Hưng Hà đã thực hiện nhiều biện pháp chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm.


Trang trại chị Nguyễn Thị Trang thôn Đôn Nông xã Đoan Hùng được đầu tư hiện đại chống nóng cho đàn vật nuôi

          Hiện nay, trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Trang - thôn Đôn Nông xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà có 30 con lợn nái, 100 lợn thịt, 1000 con gà và 300 con chim bồ câu. Nắng nóng lên đến 39 - 400C, do vậy gia đình chị Nguyễn Thị Trang  đã thực hiện nhiều biện pháp để chống nóng cho đàn vật nuôi. Riêng đàn lợn chị đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát, phun sương chống nắng. Đối với đàn gia cầm chị Trang thực hiện quy trình chống nắng nghiêm ngặt hơn, nhất là đàn gà đẻ. Chị cho tăng cường thêm chất dinh dưỡng, thuốc bổ, nước uống.

          Quy mô gia trại của gia đình chị Vũ Thị Thủy thôn ChấpTrung 2 xã Đoan Hùng không lớn như trang trại của gia đình chị Trang. Song để bảo vệ đàn vật nuôi, chị Vũ Thị Thủy đã đầu tư hơn 20 triệu đồng mua quạt mát và hệ thống phun sương chống nóng cho đàn lợn. Đồng thời tăng cường chất dinh dưỡng cho lợn con thêm 1 bữa so với ngày thường.

          Để chống nóng cho đàn vật nuôi, huyện Hưng Hà đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các biện pháp chăm sóc đàn vật nuôi mùa nắng nóng. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh  cho vật nuôi bằng các hình thức như: Chủ động thu gom, tích trữ rơm, rạ làm thức ăn trong những ngày nhiệt độ cao, không thể chăn thả gia súc; tiến hành che chắn chuồng trại để làm mát; tiêm phòng vắc-xin đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

          Thực hiện tốt các phương án phòng, chống nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm là việc làm quan trọng và cần thiết góp phần phát triển an toàn, ổn định đàn vật nuôi trên địa bàn.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 09:41

Chiều ngày 4/7, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp tham gia xây dựng báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi nghe, thủ trưởng các phòng, ngành đã tập trung thảo luận, phát biểu cho ý kiến tham gia vào các vấn đề: xây dựng nông thôn mới, thương mại dịch vụ, y tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận tinh thần làm việc tập trung nghiên cứu, thảo luận và phát biểu cho ý kiến của các đại biểu vào dự thảo báo cáo. Đồng thời đề nghị: Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà