Hòa Bình hướng tới nông thôn mới nâng cao

       Năm 2015, xã Hòa Bình được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vượt mục tiêu đại hội đề ra trước 2 năm. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chặng đường mới của lộ trình xây dựng nông thôn mới để tiến tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trung tâm xã Hòa Bình

Xác định  về đích nông thôn mới không có nghĩa là dừng lại mà về đích chính là khởi đầu cho chặng đường mới. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đảng ủy xã Hòa Bình đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tập trung hoàn thiện các tiểu mục và nâng cao các tiêu chí. Đến năm 2020, xác định rõ được tiềm năng, nội lực của địa phương, xã quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao và đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Mục tiêu lớn nhất đặt ra với đảng bộ xã Hòa Bình đó là xây dựng nông thôn mới là hướng tới người dân, và người dân là chủ thể, tất cả mọi lợi ích đều thuộc về nhân dân. Chính vì vậy, từ năm 2015 đến nay, xã đã đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng 72 công trình phục vụ dân sinh và phát triển văn hóa, xã hội của địa phương như: Trường mầm non, trường tiểu học, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa các thôn làng, nhà văn hóa xã…

Để nâng cao đời sống nhân dân, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng 4 mũi nhọn đột phá. Trong nông nghiệp, xã vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh trên đồng ruộng, phát triển cây màu hè thu nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Chăn nuôi gia trại, trang trại phát triển theo hướng hàng hóa. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt rên 240 tỷ đồng. Nghề, tiểu thủ công nghiệp truyền thống phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, xã tạo điều kiện cho 1 công ty may giày da, 1 tổ hợp may công nghiệp, 3 cơ sở sản xuất đầu tư vào địa phương, tạo việc làm cho 1000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ước đạt gần 180 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng so với với năm 2015. Đời sống nhân dân được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị văn hóa  có sức lan tỏa. Hàng năm, các thôn làng đều bổ sung quy ước, hương ước, phù hợp với điều kiện thực tế xây dựng  nông thôn mới. Hàng năm, toàn xã có gần 90 % gia đình, 35,6%  dòng họ, 100% đơn vị văn hóa. Xã 5 năm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đường nội đồng thôn Minh Thiện xã Hòa Bình

          Đối chiếu với bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện nay, xã Hòa Bình đạt 9/11 tiêu chí, còn 2 tiêu chí về bao tiêu nông sản cho nông dân và tiêu chí môi trường. Theo ông Nguyễn Văn Lượng – Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Hiện nay, xã đang đầu tư 3,6 tỷ đồng quy hoạch và xây dựng lò đốt rác tập trung với diện tích 1,5 ha tại cánh đồng Gò thôn Ninh Thôn, phấn đấu đến tháng 4/2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, giải quyết vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn cũng như thực hiện tiêu chí môi trường. Với tiểu mục 6.1: xã đầu tư kinh phí nâng cấp mương máng cấp 2 và quy vùng sản xuất theo hướng hàng hóa và đưa mô hình vào thực tế sản xuất trên đồng ruộng vào cuối năm 2020.

Tổng kết kinh nghiệm sau 15 năm tái lập xã và 10 năm xây dựng nông thôn mới, đảng bộ và nhân dân xã Hòa Bình giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của  nhân dân, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu năm 2020 xã đạt nông thôn mới nâng cao và đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 129 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội