Đài truyền thanh xã Thái Hưng tăng cường công tác tuyên truyền dịch bệnh Covid - 19

       Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện về tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống  dịch bệnh Covid - 19; Đài truyền thanh xã Thái Hưng đã chuẩn bị máy móc và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, phân công cán bộ trực tiếp âm đầy đủ các chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

      Cùng với việc tiếp âm đầy đủ các chương trình thời sự của đài cấp trên, Đài truyền thanh xã Thái Hưng đã tăng thời lượng tuyền truyền phát 3 buổi/ ngày với các tin, bài về dịch bệnh Covid - 19, thông tin về tình hình dịch bệnh của thế giới và trong nước, cách nhận biết, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân phải đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, không tụ tập nơi đông người và các biểu hiện của bệnh Covid - 19.

Đ/c Trưởng Đài truyền thanh xã Thái Hưng phát bản tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

 

                                                                                                                     Hoàng Thủy

  Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 57 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội