Ban Tuyên giáo Huyện ủy – TT chính trị huyện tổng kết công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Chiều ngày 14/1 tại Trung tâm chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019, triển khai phương hướng - nhiệm vụ năm 2020. Đ/c Bùi Xuân phóng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện dự hội nghị.

 Đ/c Bùi Xuân Phóng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu tại hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai và tổ chức tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng các cấp. Rà soát, bổ sung thay thế kịp thời đội ngũ Báo cáo viên cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Toàn huyện có 48 đồng chí báo cáo viên. Trong đó cấp huyện 14 đồng chí và 34 đồng chí báo cáo viên cấp cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung thông tin đảm bảo tính toàn diện trên các mặt kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hoạt động đối ngoại, đảm bảo tính chính xác, tính định hướng, luôn có thông tin mới, giá trị thiết thực định được dư luận quan tâm. Trong năm đã triển khai nhiều chuyên đề như: Kết quả phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền biển, đảo và biên giới, Nghị quyết số 37, 39 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 28, 30 của ban Bí thư; chuyên đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm o đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các tổ chức cơ sở Đảng…vv. Bản tin nội bộ phục vụ hoạt động Báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương… Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2019, nêu một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Phóng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên đã góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời thông tin tình hình thời sự nổi bật và một số ý kiến dư luận xã hội quan tâm thời gian hiện nay. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước; phản ánh đậm nét những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của tỉnh và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…vv./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 219 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội