Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện Hưng Hà.

     Sáng ngày 24/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Đ/c Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện Hưng Hà. Dự buổi giám sát có Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo 1 số phòng, ban liên quan của tỉnh, của huyện….

 

      Các đại biểu dự hội nghị.

        Đ/c Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

      Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

          Thực hiện Chỉ thị số 1940 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; UBND huyện, các phòng, ngành liên quan, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo và đã tập trung giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc liên quan đến nhà, đất của các cơ sở tôn giáo. Tính đến tháng 9 năm 2019, toàn huyện có 172 chùa; 31 xứ, họ đạo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 17 chùa; 5 xứ, họ đạo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Phát biểu tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn giám sát việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo nói chung và lĩnh vực đất đai liên quan đến tôn giáo nói riêng; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất của các cơ sở thờ tự tại địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, rà soát, hỗ trợ các cơ sở thờ tự có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các ngành liên quan đối với việc sử dụng đất của các tôn giáo trên địa bàn huyện.

 

                                                               Hoàng Thủy

                                                              Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 182 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội