Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai kế hoạch phát động tháng cao điểm “ Vì người nghèo” năm 2019; Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2019.

      Chiều ngày 14/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2019; Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2019. Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện; Lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - thị trấn dự hội nghị....

 Các đại biểu dự hội nghị

 Đ/c Đinh Thị The - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai kế hoạch phát động  tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.

      Tại hội nghị,  đại điện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt nam huyện đã triển khai kế hoạch số 05 về tổ chức vận động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2019. Ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo năm 2019 thời gian từ ngày 14/10 – 31/12/2019, tập trung vào tháng cao điểm vì người nghèo từ 17/10 – 18/11/2019. Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, chính quyền, các ban ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chưc xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cán bộ, chiến sỹ LLVT, cán bộ quản lý và người lao động trong ác doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương ( hoặc 1 ngày thu nhập). Mục tiêu vận động cấp huyện 450 triệu đồng trở lên, 20 triệu đồng trở lên đối với các xã - thị trấn. Số tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm được chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Để cuộc vận động xây dựng quỹ Vì người ngheò năm 2019 đạt kết quả cao, MTTQ huyện đã kiện toàn Ban vận động và phân công nhiệm vụ, đơn vị phụ trách cho từng thành viên. Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, hiệu quả kinh tế xã hội, tính nhân đạo, nhân văn của quỹ. Vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong huyện tích cực, tự nguyện tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2019. Cũng tại hội nghị, UB MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai hướng dẫn số 01 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2019 và Hướng dẫn số 02,03 về khảo sát, xét công nhân danh hiệu Chùa cảnh 4 gương mẫu, xứ họ đạo 4 gương mẫu năm 2019.

 Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  đã khái quát nội dung cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo năm 2019, những kết quả đạt được trong công tác chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua nguồn Quỹ vì người nghèo những năm qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ các xã – thị trấn tổ chức triển khi thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa cuộc vận động tích cực ủng hộ. Tổ chức thu đúng, thu đủ và vượt mục tiêu theo thời gian phát động. Đồng thời rà soát laị đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để tham mưu cho Ủy ban MTTQ huyện có phương thức trích quỹ hỗ trợ kịp thời, ổn định cuộc sống. Về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện đã chọn thôn Hà Lang- xã Dân Chủ tổ chức làm điểm. Đề nghị MTTQ các xã – thị trấn bám sát nội dung hướng dẫn để tổ chức đúng thời gian, cách thức trang trọng để ngày Đại đoàn kết toàn dân thực sự là ngày hội của nhân dân./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Đọc 298 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội