Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Hưng Hà về tình hình xả thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tại cụm công nghiệp và làng ng

      Sáng ngày 8/10/2019, Đoàn công tác của tỉnh do Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hưng Hà về tình hình xả thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tại cụm công nghiệp và làng nghề Phương La, xã Thái Phương. Dự cuộc họp còn có Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND -  UBND huyện; cùng thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan của huyện....

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đ/c Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

      Trên địa bàn xã Thái Phương có 102 doanh nghiệp và cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp xã Thái Phương, và làng nghề Phương La. Trong đó có một số doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất, hộ gia đình hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm xả nước thải trực tiếp ra sông Đồng Buộm, sông Tân Việt, sông Bút Mực, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Mặc dù UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chỉ đạo niêm phong toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với 06 doanh nghiệp; UBND huyện kiểm tra, giám sát việc chấp hành niêm phong máy móc thiết bị nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với các tổ chức, hộ gia đình nấu, giặt, tẩy nhuộm tại xã Thái Phương; song một số doanh nghiệp và hộ gia đình vẫn lén lút hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm vào ban đêm và vẫn xả nước thải ra môi trường. Để giải quyết triệt để vấn đề trên, UBND huyện đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có các biện pháp xử lý mạnh hơn, triệt để hơn; kiện toàn hồ sơ vi phạm các doanh nghiệp, hộ gia đình tại Cụm công nghiệp và Làng nghề Phương La. UBND huyện xây dựng phương án xử lý ô nhiễm nước sông khu vực xã Thái Phương. Về việc đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải, dự án đã hoàn thành và đã cho các doanh nghiệp đấu nối để vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả phân tích mẫu nước thải có một số chỉ tiêu cơ bản chưa đạt yêu cầu so với thông số đầu vào của dự án.

      Tại cuộc họp, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào việc vận hành nhà máy xử lý nước thải tại xã Thái Phương, các phương án xử lý nước thải. Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cần tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các gia đình ổn định, phát triển sản xuất; giữ nguyên số các doanh nghiệp và hộ gia đình đang sản xuất, không tiếp tục mở rộng số lượng các hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cấp công suất nhà máy xử lý nước thải. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thứ cấp và hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Tiếp tục đóng cửa các cơ sở vi phạm về môi trường; xử lý triệt để các vi phạm theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu vận hành nhà máy xử lý nước thải; xây dựng quy chế hoạt động, quản lý vận hành. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện xử lý ô nhiễm nước sông khu vực xã Thái Phương. UBND tỉnh cũng thống nhất thực hiện mô hình quản lý vận hành dự án bằng hình thức xã hội hóa mà huyện Hưng Hà đề xuất.

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 175 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội