UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

         Sáng ngày 21/8, Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.  UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo UBND xã, thị trấn phụ trách công tác giảm nghèo, cán bộ phòng Lao động TB XH xã, thị trấn, thành viên Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ giảm nghèo huyện; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh lớp tập huấn.

 Các đại biểu được nghe hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo huyện Hưng Hà, giai đoạn 2016- 2020.

       Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình…

         Hội nghị tập huấn nhằm giúp các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo của các xã, thị trấn và Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu, điều tra viên của huyện nắm vững về các quy định, quy trình thực hiện điều tra nhằm xác  định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2019, từ đó làm cơ sở cho huyện thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong những năm tiếp theo, đồng thời làm căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của địa phương. 

 

Thanh Điệp

Đài TT- TH Hưng Hà.

Đọc 238 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội