UBND huyện Hưng Hà công bố Quyết định sáp nhập các trường Tiểu học, THCS; quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường.

      Chiều ngày 9/7/2019, UBND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập các trường Tiểu học với trường THCS và Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học của huyện. Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng một số phòng, ban, ngành liên quan; Lãnh đạo các xã, cán bộ quản lý các trường Tiểu học, THCS sáp nhập trên địa bàn huyện tới dự….

 Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng các trường sáp nhập

 Cô giáo Ngô Thị Thu Liên – Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS xã Tân Tiến thay mặt cán bộ quản lý các trường sáp nhập phát biểu cảm tưởng tại Hội nghị

     Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe công bố các quyết định của UBND huyện về việc sáp nhập trường Tiểu học và trường THCS; thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn 9 xã gồm: Canh Tân, Hùng Dũng, Minh Tân, Phúc Khánh, Tân Hòa, Văn Lang, Tân Tiến, Tây Đô, Minh Hòa. Đồng chí lãnh đạo huyện đã trao quyết định sáp nhập trường cho 9 đơn vị trường học và trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, hiệu phó phụ trách trường học cho các cá nhân.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sáp nhập các trường nhằm thực hiện hiệu quả đề án tinh giản cán bộ quản lý. Yêu cầu các trường sáp nhập, cán bộ quản lý được bổ nhiệm cần nhanh chóng ổn định tổ chức và tư tưởng cho cán bộ giáo viên. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường báo cáo thường trực Đảng ủy, UBND các xã thị trấn tổ chức hội nghị công bố các quyết định của UBND huyện sáp nhập các trường. Bám sát chỉ đạo của các phòng ban của huyện thực hiện tổ chức kiện toàn chi bộ, đoàn thanh niên, công đoàn... Xây dựng quy chế nội bộ, quản lý điều hành, xây dựng mối đoàn kết, quy tụ cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên; thống kê bàn giao cơ sở vật chất. Cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cho các trường sáp nhập, tạo điều kiện cho các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học tới,…

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 529 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội