UBND huyện Hưng Hà tổ chức cuộc họp xin ý kiến Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thái Bình để hoàn thiện đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân

      Sáng ngày 19/6/2019, UBND huyện Hưng Hà tổ chức cuộc họp xin ý kiến Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thái Bình để hoàn thiện đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân. Đ/c Trương Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đề án đặt tên đường, tên phố của huyện; lãnh đạo thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân tới dự….

 Các đại biểu dự cuộc họp

     Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân. Cụ thể, Ban chỉ đạo đề án đặt tên đường, tên phố huyện đã tổ chức 3 đợt lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân 35 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đa số các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung Đề án, ngân hàng tên và phương án lựa chọn tên các tuyến đường, tuyến phố. Có một số ý kiến đóng góp thay đổi, bổ sung thêm tên danh nhân để đặt cho các tuyến đường, tuyến phố. Thị trấn Hưng Hà trước có 16 tuyến đường, 10 tuyến phố thì nay đổi thành 2 tuyến đường, 24 tuyến phố; thị trấn Hưng Nhân trước có 8 tuyến đường, 5 tuyến phố nay đổi là 4 tuyến đường, 9 tuyến phố. Các tuyến đường, tuyến phố chủ yếu được đặt tên theo các vị anh hùng dân tộc, người có công với đất nước, có ý nghĩa lớn đối với địa phương; phù hợp với tầm vóc danh nhân, địa danh tiêu biểu. Ban chỉ đạo Đề án huyện đề nghị Hội đồng tư vấn tỉnh cho phép giữ nguyên 3 tuyến phố trên tuyến Quốc lộ 39A là phố Thá, phố An Xá và Đồng Tu để đặt cho 3 tuyến phố trên trục đường 39A.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

 Đ/c Trương Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc họp.

           Phát biểu tại Cuộc họp, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo đề án đặt tên đường, tên phố của huyện chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc đặt tên, đổi tên đường, phố ở hai thị trấn; Hội đồng tư vấn tỉnh quan tâm giúp đỡ hơn nữa để huyện hoàn thành nhiệm vụ. Ban chỉ đạo huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời cũng cân nhắc sao cho tên đường, tên phố được đặt phù hợp với yếu tố lịch sử, nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tiễn. Không cầu toàn; phải coi trọng hiệu quả chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ…… Sau khi đã thống nhất, hoàn chỉnh các nội dung đề ra, sẽ  trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới./.

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

 

Đọc 161 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội