Print trang này

Hưng Hà: Chú trọng công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em theo tinh thần Chỉ thị số 20 - CT/TW, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, sự chăm lo của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Để công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em trở thành trọng tâm trong chương trình hành động vì trẻ em, hàng năm UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em và nhiều chương trình, dự án, kế hoạch quan trọng khác về công tác trẻ em.  Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác truyền thông, giáo dục được tăng cường đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các gia đình và toàn xã hội về công tác trẻ em. Hàng năm, các cơ quan truyền thông của địa phương và của huyện đã tích cực xây dựng chuyên mục, tin, bài để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông tại cộng đồng và trường học; phổ biến các mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng ... Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em cũng được chú trọng. Công tác phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu  nguy cơ trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, trẻ em bị xâm hại được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được cải thiện, với nhiều chương trình, chính sách được triển khai hiệu quả. Đảm bảo đầy đủ quyền tham gia của trẻ em trong các chương trình hành động vì trẻ em; chương trình bảo vệ trẻ em; mô hình phòng, chống trẻ em bị tai nạn thương tích ...và Tháng hành động vì trẻ em hàng năm. Những hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của trẻ em đã được tổ chức thường xuyên với sự tham gia tích cực của các cấp các ngành. Trung bình mỗi năm đã tổ chức hàng trăm hoạt động vui chơi cho trẻ em với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi, diễn đàn, nói chuyện truyền thống, thăm quan tại Khu lưu niệm đền thờ nhà Bác học Lê Qúy Đôn, nhà truyền thống huyện Hưng Hà...Trong Tháng hành động vì trẻ em và dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hàng năm, các cấp ủy, chính quyền đều tổ chức tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học tập tốt; tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em như: cắm trại, liên hoan tiếng hát tuổi thơ, tổ chức các hội thi. Đặc biệt các hoạt động tổ chức vào các dịp hè hàng năm đã thu hút gần 150.000 lượt trẻ em tham gia. Ngoài ra huyện còn tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dự án, chương trình, mô hình, hoạt động mô hình phòng, chống tai nạn,thương tích trẻ em; mô hình truyền thông tại cộng đồng; Với các việc làm cụ thể, thiết thực trên, đến nay tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp ngày một cao; 100% trẻ em khuyết tật được trợ giúp, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cộng đồng; 100% trẻ em được đăng ký khai sinh đúng quy định; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Công tác tổ chức tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được đảm bảo; không có trẻ em nghiện ma túy; số trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc xa gia đình và trẻ em vi phạm pháp luật giảm rõ rệt.

Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2019, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”. Theo đó, UBND Huyện chir đạo các ngành liên quan tập trung tuyên truyền về chủ đề tháng hành động vì trẻ em gắn với chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013- 2020 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm lo cuộc sống cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Lãnh đạo cấp Ủỷ Đảng Chính quyền , các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức tặng quà thăm hỏi động viên, đóng góp các nguồn quỹ, huy động nguồn lực nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ vào dịp hè như thi kể chuyện sách, thi bơi, thi vẽ tranh… để trẻ sinh hoạt hè lành mạnh, bổ ích. Qua đó thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị: “Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước. Làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội”.

Nụ cười của trẻ em là điều mà các Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện hướng đến trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ.

( ảnh : sưu tầm)

 

Thanh Điệp

Đài TT- TH Hưng Hà.

Đọc 385 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội

mới nhất từ Hungha.gov.vn