Phòng văn hóa – thông tin huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa – thông tin 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Chiều ngày 28/5, Phòng văn hóa – thông tin huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa – thông tin 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và chia tay đồng chí Trưởng phòng văn hóa nghỉ chế độ hưu trí. Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự và chia tay đồng chí Trưởng phòng văn hóa.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Lê tiến Dũng – Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng đầu năm, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, trực tiếp ban hành 50 văn bản, chỉ đạo và triển khai thực hiện các lĩnh vực của ngành. Phòng văn hóa – Thông tin huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền: kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi…Phong trào “ Toàn dân đòn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình được triển khai và thực hiện đồng bộ. Năm 2018, toàn huyện có 378 tập thể và cá nhân được UBND huyện công nhận và khen thưởng. Năm 2019, toàn huyện có trên 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đều đảm bảo thực hiện đúng các quy định và thực hiện nếp sống văn minh. Phòng văn hóa – thông tin huyện đã tha mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thành công Lễ hội đền Trần Thái Bình và Lễ hội Tiên la năm 2019. Cạnh đó, các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động khác được xây dựng và triển khai có hiệu quả góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

6 tháng cuối năm, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại và nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương trong quý 2, quý 3 năm 2019. Hướng dẫn các địa phương tổ chức lễ hội tại các di tích trên đị bàn huyện và các hoạt động sau lễ hội. Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá, tham mưu, đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019. Tăng cường công tac quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh doanh văn hóa phẩm, các cơ sở dịch vụ kinh doanh bơi, karaoke.., từng bước đưa các hoạt động vào nề nếp.

Nguyễn Thuần

Đài TT  - TH Hưng Hà

 

Đọc 469 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội