Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

      Chiều ngày 13/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện Hưng Hà có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan….

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  - điểm cầu huyện Hưng Hà

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ -  đã nêu rõ mục đích của việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm: Thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở để phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số

     Với Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, tử và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu ra quân từ sáng ngày 01/4/2019. Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, UBND huyện Hưng Hà đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch tập huấn về tham gia thực hiện Tổng điều tra, tuyển dụng điều tra viên, công tác vẽ sơ đồ nền- phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê hộ...Tiến hành rà soát cập nhật bảng kê hộ từ ngày 15- 20/3/ 2019 đảm bảo nhanh gọn, chính xác.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 756 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội