MTTQ Việt Nam xã Đông Đô tổ chức Đại hội đại biểu Nhiệm kỳ 2019 - 2024

    Sáng ngày 12/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Đô tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Vũ Văn Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Đô, các ban ngành, đoàn thể cùng hơn hơn 100 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã đã về dự Đại hội…

 Các đại biểu dự Đại hội

 Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Đoàn chủ tịch Đại hội

 Đ/c Phạm Xuân Dương – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ xã Đông Đô trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

      Nhiệm kỳ 2013 – 2018, MTTQ Việt Nam xã Đông Đô và các tầng lớp nhân dân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, hàng năm bình quân có 87% hộ gia đình đạt văn hóa, 5/5 thôn đạt văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Nhân dân đã tham gia đóng góp các loại quỹ với số tiền 185 triệu đồng, từ nguồn quỹ này, xã đã hỗ trợ xây mới 2 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2 nhà dột nát, hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ nghèo, tặng quà Tết cho hơn 1000 lượt hộ có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

      Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam xã Đông Đô còn làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Trong xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động nhân dân hiến 130 m2 đất canh tác, hơn 680 m2 đất thổ cư mở rộng đường giao thông nông thôn; huy động hàng ngàn ngày công chỉnh trang đồng ruộng, đào đắp thủy lợi nội đồng. Từ nguồn nội lực của địa phương, sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện, con em quê hương và các tầng lớp nhân dân đóng góp với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Năm 2015 xã về đích nông thôn mới. Để giữ vững an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, MTTQ Việt Nam xã Đông Đô và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng và duy trì hiệu quả 45 tổ tự quản nhân dân, trong đó có 5 tổ tự quản về ANTT, 2 tổ tự quản về ATGT. 5 năm qua, trong xã không có tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

     Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam xã Đông Đô tiếp tục tập trung tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, các thôn làng giữ vững danh hiệu văn hóa. Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận trong nhân dân, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Đông Đô hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

    Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội…

    Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đông Đô đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử ra 33 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 4 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 562 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội