Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình tổ chức Đại hội, đại biểu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

     Ngày 11/3, Ủy ban MTTQ Việt nam xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019- 2024. Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tới dự.

 Các đại biểu dự Đaị hội

 Đoàn chủ tịch Đại hội

        Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoà Bình và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Hàng năm có 87% gia đình đạt văn hóa, 4/4 thôn đạt thôn, làng văn hóa. Nhân dân đã ủng hộ gần 45 triệu đồng ủng hộ vào quỹ Vì người nghèo, tặng quà tết cho 135 lượt hộ nghèo, cận nghèo, tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạn ma túy, tệ nạn xã hội và đảm bảo ATGT. Toàn xã có 16 tổ nhân dân tự quản về ANTT, 2 tổ tự quản ATGT và 1 tổ tự quản thôn không buôn bán, sử dụng ma túy. Việc cưới, việc tang  được thực hiện theo nếp sống mới văn minh hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở và đề cao quyền làm chủ của nhân dân.

      Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ xã. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã cử 30 người tham gia vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử 5 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện. Nhân dịp này,  Đại hội đã khen thưởng cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014- 2019.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Đọc 652 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội