Thị trấn Hưng Hà thực hiện thu thập dữ liệu thông tin dân cư

            Xác định việc triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ chính trị quan trọng những tháng cuối năm 2018. Do vậy, sau khi có kế hoạch triển khai của huyện về thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, thị trấn Hưng Hà  đã thành lập ban chỉ đạo, và tổ công tác 896, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên lấy lực lượng công an thị trấn và cán bộ các khu dân cư làm lực lượng nòng cốt. Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thu thập thông tin dân cư. Tuyên truyền để nhân dân biết về mục đích, ý nghĩa của việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Thị trấn Hưng Hà chọn khu Nhân Cầu 2 làm điểm sau đó nhân ra diện rộng. Trong quá trình triển khai, thực hiện, các tổ công tác hướng dân công dân kiểm tra, ghi các thông tin cá nhân, nếu có sai lệch thì hướng dẫn công dân hoàn chỉnh các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật.

                  Thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư ơ khu Nhân Cầu 3 - thị trấn Hưng Hà

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 142 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội