Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Liên đoàn Lao động tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở

Sáng ngày 9/10, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở. Đ/c Trần Thị Vân- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã tới dự.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, gần 500 cán bộ công đoàn cơ sở, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn thuộc 35 xã- thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện đã được tập huấn kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác kiểm tra của công đoàn; Nghiệp vụ công tác tài chính của công đoàn; Vấn đề cơ bản về công tác tổ chức của công đoàn; triển khai chuyên đề luật an ninh mạng, những giải pháp phòng ngừa các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet để tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn ở cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 217 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội