Tân Tiến - Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang ngày ấy - bây giờ

Những ngày cách mạng  tháng 8 lịch sử chúng tôi có dịp trở về Tân Tiến (Hưng Hà) - đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp để cùng đảng bộ và nhân dân nơi đây nhớ lại những ngày tháng hào hùng đánh Pháp giữ làng.

          Năm nay 92 tuổi đời, 50 năm tuổi đảng nhưng cụ Lâm Thị Nhầm thôn Nhâm Lang xã Tân Tiến vẫn nhớ như in trận đánh bốt Nhâm Lang xưa. Bọn giặc dã man  cướp bóc đánh đập nhân dân rồi còn phá cả đình Nhâm Lang để xây bốt. Lòng căm thù giặc cứ lớn dần lên qua mỗi ngày mỗi tháng của người dân Nhâm Lang. Cụ Nhầm kể: Lúc đó lợi dụng bà đang mang thai nên đi lại thuận lợi không bị địch nghi ngờ, bà làm nhân viên tiếp vận cho du kích địa phương đánh bốt Nhâm Lang. Trực tiếp tham gia trận đánh, hình ảnh dân quân du kích và bộ đội chủ lực của ta giành thế thắng chiếm được bốt Nhâm Lang cụ vẫn còn nhớ như in. Lúc đó do có thành tích xuất sắc cụ được tặng thưởng 1 chiếc khăn len.

          Dù đã 85 tuổi bà Nguyễn Thị La vẫn nhớ rõ: Nhà bà ngay chân đê cạnh bốt Nhâm Lang, khi có lệnh đánh bốt bà và nhân dân được lệnh chạy vào nơi an toàn khi có lệnh tiến quân thì mới được phép đánh. Khoảnh khắc quân ta đánh thắng giặc vẫn ghi sâu trong tâm trí bà, tiếng súng nổ, hô lớn đánh chiến được bốt của quân ta bắt sống tay sai cho thực dân Pháp.

 


Ông Nguyễn Duy Phương thôn Nhâm Lang xã Tân Tiến tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã Tân Tiến

 

          Những năm 1950 khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong giai đoạn ác liệt nhất, nhân dân làng Nhâm Lang đã đào giao thông hào, rào làng kháng chiến. Để uy hiếp dân làng địch đã lập tề, đóng bốt Nhâm Lang càn quét dân làng. Giặc Pháp ngạo mạn đi đến đâu gây đau thương cướp bóc vơ vét của cải ức hiếp dân làng đến đó. Với lòng căm thù giặc nhân dân làng Nhâm Lang đã phối hợp với quân bộ đội chủ lực, du kích địa phương thực hiện đánh chiếm lại bốt Nhâm Lang. Thời điểm đánh bốt Nhâm Lang lúc đó ông Nguyễn Duy Phương vẫn chỉ ở tuổi niên thiếu, nay ông đã ngoài 80 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng nhưng ông Phương vẫn nhớ rất rõ trận đánh Bốt Nhâm Lang năm xưa của bộ đội chủ lực và quân dân du kích. Chiến thắng vang dội cả vùng hô vang bài ca chiến thắng.

 


Cống Nhâm Lang nơi thực dân Pháp đóng bốt

 

          Trong kháng chiến chống thực dân Pháp đảng bộ và nhân dân Tân Tiến đã vững tin một lòng theo Đảng, kiên quyết rào làng kháng chiến, phá tề, lập ấp, nuôi dấu cán bộ cách mạng. Lợi dụng  địa hình tiếp giáp giữa sông Luộc và sông Hồng, ngăn chặn nhân dân địa phương liên lạc với các địa phương chống phá giặc nên Thực dân Pháp đã lập bốt Nhâm Lang nhằm lập cơ sở tề ngụy, càn quét ý chí cách mạng chiến đấu giữ làng của nhân dân nơi đây. Bằng tinh thần kháng chiến 2 lần đánh bốt Nhâm Lang nhân dân và du kích địa phương đã thuyết phục địch đầu hàng, bắt sống nhiều tên địch, thu súng đạn, quân trang, quân dụng của địch phá và san bằng bốt Nhâm Lang. Thắng lợi của bộ đội và dân quân du kích ta đãlập một mắt xích quan trọng trong việc củng cố khu căn cứ du kích Tiên - Duyên - Hưng. Ghi nhận những chiến công mà đảng bộ và nhân dân Tân Tiến trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.

 

 
Trạm y tế xã Tân Tiến

 

          Phát huy truyền thống quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến đánh đuổi đế quốc Mỹ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới. Cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quy tụ được sức mạnh tập thể, sự đồng thuận cao trong nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tốc độ phát triển kinh tế duy trì 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

         Danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động để Tân Tiến vững bước trên con đường mới/.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 521 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội