UBND huyện Hưng Hà tổng kết 15 năm thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015

   Sáng ngày 24/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015 và 10 năm thực hiện Quyết định 308 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Vũ Tiến Khoái - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Phạm Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình, các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND, lãnh đạo UBND huyện đã tới dự.

Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

   Sau 15 năm thực hiện phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện ngày một nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện. Trong phong trào phát triển kinh tế, nhân dân đã giúp nhau làm giàu chính đáng, UBMTTQ huyện đã phát động toàn dân quyên góp tiền, ngày công xây mới 1.236 ngôi nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 8 tỷ đồng. Đoàn thanh niên phối hợp với Hội phụ nữ huyện tổ chức các lớp dạy nghề, tín chấp với các ngân hàng giúp đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

   Thực hiện Quyết định 308 của Chính Phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các địa phương đã dần loại bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện theo nếp sống văn minh. Các giá trị văn hóa được bảo tồn, hương ước, quy ước thôn làng được bổ sung và hoàn thiện. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Năm 2014, toàn huyện có trên 64.000 gia đình đạt văn hóa, chiếm 80,4% tổng số dân, 535 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa, 196 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào: “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và học tập lao động sáng tạo phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đạt hiệu quả cao.

   Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tập trung xây dựng gia đình, dòng họ, làng xã, cơ quan đơn vị văn hóa theo Quyết định 17 và 06 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao và du lịch từ huyện đến cơ sở, phấn đấu có 95% gia đình, 65% dòng họ, 88% khu dân cư, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa. 87,9% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 100% thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đ/c Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

   Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện - trưởng ban chỉ đạo phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả các tầng lớp nhân dân trong huyện đạt được trong 15 năm qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước; Phát huy dân chủ tính đoàn kết trên tất cả các lĩnh vực nhằm khai thác nhân lực, vật lực, trí tuệ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; Các xã, thị trấn đầu tư hơn nữa cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - thể thao ngày càng cao của nhân dân. Đẩy mạnh cuộc vận động: “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đ/c Phạm Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHTTDL cho các cá nhân

Đ/c Vũ Tiến Khoái - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

   Nhân dịp này, Bộ văn hóa thể thao và du lịch tặng kỷ niệm chương : “ Vì sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch” cho 23 cá nhân. Sở văn hóa thể thao và du lịch, UBND huyện tặng giấy khen cho 16 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015.

 Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Bùi Thủy
Đài Phát thanh huyện Hưng Hà

 

Đọc 3623 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội