Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình

Sáng ngày 26/6/2018, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) và kỷ niệm 17 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2018). Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng nếp sống văn hóa và gia đình – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã tới dự.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Công Khanh –Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Đảng bộ và chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Hưng Hà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các văn được phổ biến rộng rãi đến người dân qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tổ chức tuyên truyền lưu động tại 35 xã, thị trấn; biểu diễn 61 buổi văn nghệ với nội dung phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử truyền thống văn hóa huyện Hưng Hà, xây dựng nông thôn mới, luật phòng, chống bạo lựa gia đình từ cấp huyện đến cơ sở; biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu… qua đó, lồng ghép truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc…… Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, công an huyện đã tiếp nhận thụ lý, giải quyết 11 vụ liên quan đến bạo lực gia đình. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp xây dựng 286 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Phối hợp với ngành chức năng làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn; tạo điều kiện cho các nạn nhân bạo lực gia đình vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập. Phòng Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình. Tại các xã, thị trấn, nội dung phòng, chống bạo lực gia đình được cụ thể hóa, lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, Luật phòng, chống bạo lực gia đình còn được đưa vào các hương ước, quy ước của các thôn, làng.... Toàn huyện có trên 69 nghìn hộ gia đình văn hóa (đạt 83,4%); từ năm 2008 đến nay, UBND huyện khen thưởng cho 653 lượt gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn, 79 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch khen thưởng....

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả của công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng mà các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ mới. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là của cấp ủy, chính quyền, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Việc thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực; phù hợp với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thông, văn hóa, phong tục, tập quán. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp; qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục; thông qua các hoạt động, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa quần chúng khác để việc tuyên truyền thực sự tác động hiệu quả đến từng gia đình, từng người dân. Hàng năm duy trì, thực hiện tốt việc biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình…. nhằm thúc đẩy phong trào phát triển. Chủ động làm tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần củng cố, quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải thực hiện tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ phụ trách công tác gia đình các cấp. Trọng tâm là cung cấp thông tin, kiến thức, pháp luật về hôn nhân, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn kỹ năng ứng xử trong gia đình; kỹ năng ứng xử khi có mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình. Hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư phát huy tối đa vai trò trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, bênh vực và bảo vệ quyền lợi hội viên tổ chức mình, tạo ra dư luận lên án và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình. Quan tâm xây dựng, phát hiện để nhân rộng các phong trào, mô hình mới phù hợp, hiệu quả. Đồng thời làm tốt công tác nhận xét, đánh giá bảo đảm công khai, kịp thời, đúng thực chất. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết và công tác thi đua khen thưởng để công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng được thực hiện sâu rộng, hiệu quả và bền vững.


Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà đã tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và 34 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 700 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội