Cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Cập xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà phấn khởi đón nước sạch

      Thời gian qua, đảng ủy xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch sinh hoạt, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt gần 60 %. Điển hình là thôn Cập có 86% số hộ dân sử dụng nước sạch. Đạt được kết quả trên có vai trò quan trọng của chi bộ và cán bộ đảng viên trong chi bộ.

     Thôn Cập, xã Hùng Dũng có trên 181 hộ. Những năm qua, cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn đã chấp hành nghiêm chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, phát triển  kinh tế hộ nâng cao thu nhập cải thiện đời sống. Tích cực hưởng ứng và xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Xác định, nước sạch nông thôn là một trong tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới cũng như bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do vậy, ngay khi có chương trình nước sạch nông thôn, sự chỉ đạo của đảng ủy, UBND xã, Chi bộ thôn Cập đã ban hành nghị quyết, chuyên đề về nước sạch, vệ sinh môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho công ty nước sạch về lắp đặt đường ống, thi công các hạng mục công trình. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch. Theo đó, cán bộ đảng viên, các đoàn thể gương mẫu đi đầu đăng ký lắp đặt và sử dụng nước sạch. Sau đó tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân làm theo. Mỗi đảng viên phụ trách hộ gia đình đảm nhận một nhóm hộ gia đình vận động các hộ sử dụng nước sạch, lấy kết quả nhân dân sử dụng nước sạch là tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên và phong trào thi đua trong chi bộ.

Bà Nguyễn Thị Để - thôn Cập, xã Hùng Dũng thử nghiệm nước sạch sau 1 đêm để không có tạp chất

      Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của thôn Cập đạt 86%. Từ ngày có nước sạch, cuộc sống của nhân dân ngày một cải thiện, không còn nỗi lo bệnh tật từ nguồn nước như trước nữa, nhân dân yên tâm sử dụng.  

      Nước sạch đã hiện hữu trong mỗi gia đình thôn Cập, xã Hùng Dũng, cuộc sống mới đã và đang khởi sắc. Không còn những ngày tháng lo lắng mỗi khi đến tháng thu tiền điện do sử dụng máy bơm điện để bơm nước giếng khoan, cũng không còn khoản chi phí về thuê công thau rửa bể lọc, hay đầu tư kinh phí mua các  thiết bị lọc nước. Gần 70 tuổi, nhưng đến bây giờ bà Bùi Thị Tại đã thấu hiểu được tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người.

      Để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hiện nay, Chi bộ thôn Cập tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch. Tuyên truyền, vận động nhân dân về tầm quan trọng của nước sạch đối với cuộc sống con người, đẩy lùi bệnh tật cũng như góp phần bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên môi trường./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 312 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội