Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền xã Thống Nhất tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo, năm 2018

     Sáng ngày 22/5/2018, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2018

     Tham gia lớp tập huấn có 150 cán bộ Ban công tác mặt trận cơ sở thôn, Ban hộ tự 6 chùa, các họ giáo và cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể của xã. Các học viên được nghe giảng về nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về Luật tín ngưỡng tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng trong đồng bào có đạo; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng đối với các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình đảm bảo an ninh tôn giáo hiện nay; và một số vấn đề liên quan đến nhân quyền, đối ngoại tôn giáo….

     Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức xã Thống Nhất nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả trong xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn, động viên đồng bào tôn giáo, các chức sắc, chức việc thực hiện bình đẳng trước pháp luật, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền luận điệu sai trái, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 405 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội