Đại hội Hội cựu giáo chức xã Thái Hưng, nhiệm kỳ 2018-2023

        Sáng ngày 19/5/2018, Hội Cựu giáo chức xã Thái Hưng, huyện Hưng   Hà tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

      Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức xã Thái Hưng đã chỉ đạo các chi hội, hội viên duy trì sinh hoạt hội, nâng cao nhận thức về truyền thống nhà giáo ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương sáng cho con cháu và mọi người trong cộng đồng. Đến nay, hội có 8 chi hội, với 87 hội viên. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, hội đã tích cực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, trong công tác khuyến học, khuyến tài; khuyến khích hội viên phát huy kinh nghiệm, trí tuệ nhằm xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương, hội cũng thường xuyên tăng cường giáo dục để hội viên luôn gìn giữ và phát . Đồng thời, hội đã cùng với địa phương tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phối hợp với Hội khuyến học xã để xây dựng và thực hiện các phong trào: Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; khu dân cư khuyến học, khuyến tài…Thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình hội viên cựu giáo chức đã hiến đất, góp tiền làm đường giao thông, tiêu biểu như nhà giáo Đào Vĩnh – Thôn Chiềng đã đầu tư làm 420 m2 đường, với số tiền hơn 400 triệu đồng.

 

Các đại biểu dự đại hội.

Đ/c Trần Xuân Của – Bí thư Đảng ủy xã Thái Hưng tặng hoa chúc mừng.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội Cựu giáo chức xã Thái Hưng

     Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội cựu giáo chức xã Thái Hưng: Tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

      Sau một ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Cựu giáo chức xã Thái Hưng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 11 người vào Ban chấp hành khoá mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội cựu giáo chức huyện thời gian tới./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 2144 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội