UBND huyện Hưng Hà tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

     Sáng ngày 17/5, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 cho các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác Văn thư, lưu trữ thuộc các phòng, ngành của huyện và công chức Văn phòng UBND, nội vụ, thủ quỹ các xã, thị trấn.

 

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

     Tại lớp tập huấn các học viên đã nghe Đ/c Nguyễn Mạnh Chủ - Chi cục phó Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh truyền đạt các nội dung của Luật Lưu trữ; Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; các văn bản hướng dẫn của Cục Văn thư, lưu trữ Nhà nước và xây dựng danh mục hồ sơ, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ cấp xã vv...

     Lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng mới về công tác Văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý kịp thời, chính xác công việc của mình. Đồng thời, tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 262 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội