Huyện Đoàn Hưng Hà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên năm 2018

      Ngày 11/5/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Huyện Đoàn Hưng Hà phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên năm 2018 cho cán bộ đoàn toàn huyện.

Đ/c Đinh Bá Khải, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà truyền đạt nội dung chuyên đề “Phương hướng, nhiệm vụ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian hiện nay”

 

Đ/c Đinh Thị The, Bí Thư huyện Đoàn Hưng Hà phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Cán bộ đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tham dự lớp bồi dưỡng

       Tham gia lớp bồi dưỡng, hơn 300 cán bộ đoàn cơ sở được tìm hiểu, nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Phương hướng, nhiệm vụ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian hiện nay; công tác phòng, chống HIV – AIDS; công tác tổ chức cán bộ của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép của Hội thánh đức chúa trời trong thời gian tới.

      Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Từ đó thúc đẩy đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; cảnh giác với những hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo, mê tín của các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo hoạt động trái pháp luật. Đồng thời đề ra các giải pháp, chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động đoàn tại địa phương./.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 251 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội