Xã Hồng Lĩnh bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021

      Đúng 7h, ngày 22/4, 5/5 thôn của xã Hồng Lĩnh đồng loạt khai mạc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021. Đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để bầu làm trưởng thôn, phó trưởng thôn.

 

Đông đảo cử tri thôn Vũ Đoài, xã Hồng Lĩnh tham dự lễ khai mạc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021

Cử tri thôn Hợp Đoài, xã Hồng Lĩnh kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu

Cử tri cao tuổi thôn Vũ Đoài bỏ lá phiếu đầu tiên

      Xã Hồng Lĩnh có 1497 cử tri hộ gia đình, 10 người tham gia ứng cử trưởng thôn, phó trưởng thôn ở 5 thôn hành chính. 100% ứng cử viên là đảng viên. Để ngày bầu cử thực sự ngày hội của toàn dân, các tổ bầu cử đã bố trí khoa học khu vực bỏ phiếu tạo thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền dân chủ tích cực tham gia bầu người trưởng thôn, phó trưởng thôn theo đúng thời gian quy định. Lực lượng công an xã, an ninh thôn làng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự  trước trong và sau cuộc bầu cử./.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 332 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội