Hội nông dân xã Thống Nhất tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kì 2018-2023

    Sáng ngày 17/4, Hội nông dân xã Thống Nhất tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kì 2018-2023. Đồng chí Hoàng Văn Hồng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện dự Đại hội.

Các đồng chí đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Hồng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện tặng hoa đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội.

     Nhiệm kì qua, Hội nông dân xã Thống Nhất đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân xã thực hiện có hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là phong trào" Nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hội đã tổ chức 17 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật và hội thảo cho gần 2000 lượt hội viên tham gia học tập với các chủ đề chăm sóc và bảo vệ cây màu vụ hè, vụ xuân, ứng dụng hình thức chăn nuôi gia trại trang trại xa khu dân cư, các bệnh thường gặp của đàn gia súc gia cầm,.... Đồng thời Hội tín chấp với các ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn gần 6 tỉ đồng mỗi năm cho trên 170 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay toàn xã có trên 6300 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 82% số hội viên nông dân.

     Trong phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, Hội nông dân xã Thống Nhất tuyên truyền vận động hội viên đăng kí xây dựng gia đình văn hóa, “ Gia đình nông dân không sinh con thứ 3, không mắc tệ nạn xã hội”, thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt thực hiện sự chỉ đạo của UBND Huyện về việc đấu nối và sử dụng nước sạch, Hội phối hợp với Hội Nông dân Huyện và các ban ngành đoàn thể mở các lớp truyền thông tuyên truyền những tác dụng của nước sạch, tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để xây dựng các công trình, đấu nối và sử dụng nước sạch. Đồng thời kết hợp với nhà máy nước sạch rà soát thống kê những hộ gia đình hội viên nghèo để công ty tạo điều kiện giảm các chi phí lắp đặt ban đầu, giúp các hội viên tiếp cận, sử dụng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt của các hội viên nông dân nói riêng, nhân dân trong toàn xã nói chung.

      Nhiệm kì 2018- 2023, Hội nông dân xã Thống Nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng cơ sở tổ chức hội vững mạnh. Phấn đấu 99% số hộ gia đình hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi, mỗi chi hội có ít nhất 2 mô hình làm kinh tế tiêu biểu; Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đồng thời phấn đấu 100% số hộ gia đình hội viên đấu nối và sử dụng nước sạch, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị tại địa phương.

      Sau 1/2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Thống Nhất đã bầu BCH khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023.

 Thanh Điệp.

Đài TT- TH Hưng Hà.

Đọc 267 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội