Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Hòa Tiến, nhiệm kỳ 2018-2023

        Ngày 22/3, Hội nông dân xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đại biểu dự Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị Bồn - Chủ tịch Hội nông dân xã Hòa Tiến trình bày báo cáo tại Đại hội.

     Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Hòa Tiến đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Xã Hòa Tiến có 13 chi hội với tổng số 1553 hội viên. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai sâu rộng, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội đã phối hợp với các Trung tâm tổ chức 20 lớp tập huấn, 9 lớp đào tạo nghề thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đồng thời tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn với số tiền trên 5 tỷ đồng, cung ứng 146 tấn phân NPK theo hình thức trả chậm. Thông qua các hình thức hỗ trợ của hội, đã xuất hiện nhiều hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của Địa phương. Trong phong trào Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, hội đã vận động hội viên hiến 165.931 m2 đất, 15.431 triệu đồng và 10.250 ngày công để chỉnh trang khu dân cư.

      Nhiệm kỳ 2018 – 2023, với vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân xã tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu hàng năm có trên 85% số hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tiếp tục nhân rộng mô hình kinh tế tập thể. Hàng năm mỗi chi hội giúp đỡ từ 1 – 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn; 100% chi hội có mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới và 100% gia đình hội viên sử dụng nước sạch.

      Sau ½ ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Hòa Tiến đã bầu BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 354 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội